Alikategoria: haggada midrash.Luettu: 43 kertaa. Osuttu: 13 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

Jerusalem


Jes. 2:1-3: "Sana, jonka Jesaja, Aamoksen poika, näki Juudasta ja Jerusalemista. Aikojen lopussa on JHWHn temppelin vuori seisova vahvana, ylimmistä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: Tulkaa, nouskaamme JHWHn vuorelle, Jaakobin Elohimin temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee Toora, Jerusalemista JHWHn sana."

JHWHn pyhä sana kertoo, kuinka Elohimin sana tuli näkynä profeetta Jesajalle. Profeetta näki kaupungin, joka perustetaan tuhansien vuosien kuluttua.

Vapaa käännös:

"Sana, jonka Jesaja, Aamoksen poika, näki Juudasta ja Jerusalemista. Ja tulee viimeisinä päivinä [beacharit hajamim] valmistetuksi [nakhon]; tulee JHWHn huoneen vuori, vuorien pääksi [berosh heharim], ja nousee kukkuloille, ja virtaa [venaharu] yli kaikkien kansakuntien."

Mikä on tämä kukkula tai vuori, joka nousee yli vuorien, ja tulee pääksi ja joka virtaa yli kaikkien kansakuntien? Daniel kirjoitti: "Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri kukkula [letur], ja se täytti koko maan (Dan. 2:35b)."Mikä on tämä kaupunki? Kyse on jebusilaisten alueesta, jonka Daavid miehineen valloitti (2 Sam. 5:7). Kaupungin nimeksi tuli Jerusalem.

Vapaa käännös: Miika 4:1: "Ja tapahtuu aikojen lopussa; tulee vuori; JHWHn huone vahvistetaan vuorien pääksi, ja Hän [hu] nousee kukkuloille ja virtaa ihmisten yli."

Miika 4:2: "Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: 'Tulkaa, nouskaamme JHWHn vuorelle, Jaakobin Elohimin huoneeseen, että hän opettaisi meille teitänsä ja me valtaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee Toora, Jerusalemista JHWHn sana."

On ymmärrettävä heprealaista ajattelua. Tässä on esim. lähtevät ja 'tulkaa' = halakh -> joka tarkoittaa hepreaksi Hänen sanansa ohjeiden mukaan kävelemistä. Tiet [derehkei] on taas massiivinen käskyjen kokoelma, joka on kirjoitettu vapauden Tooraan. Polut taas ovat Hänen 'chuqqimeita eli säädöksiä teiden välillä ja sisäpuolella.

Varmaa on siis jo näiden kolmen pyhän sanan perusteella, että JHWHn huone tullaan rakentamaan Jerusalemiin!

Sak. 8:20-22: "Näin sanoo JHWH Sebaot: Vielä tulee kansoja, monien kaupunkien asukkaita, ja toiset menevät toiseen ja sanovat: Lähtekäämme, käykäämme etsimään JHWHn mielisuosiota, etsimään JHWH Sebaotia - Minäkin lähden. Ja monet kansat, väkevät pakanakansat, tulevat Jerusalemiin etsimään JHWH Sebaotia, etsimään JHWHn mielisuosiota."

Hes. 40:2: "Elohimin näyssä hän vei minut Israelin maahan ja laski minut hyvin korkealle vuorelle, jolla oli ikäänkuin kaupunki rakennettuna etelään päin."

(Näkyjen kirjasta 4.7.2011):

Todistan, että Jerusalemiin rakennetaan vielä JHWHn huone, jossa uhrataan eläinuhreja, niin kuin Hesekielin 40. - 48. lukuihin on kirjoitettu. Koko Jerusalemin pyhä kaupunki rakennetaan uudelleen. Näyssä olin Kidronin laakson yläpuolella. Olin Jerusalemin länsipuolelle ja Ben-Hinnomin laakson haarautumassa. Vasemmalla näin nykyisen Givat Hanajan kukkulan ja idässä Kefat ha-Shiloahin kukkulan.

Näin Israelin 1000 vuotta kestävän kuningaskunnan pääkaupungin, Jerusalemin muurit. Kaikki entiset, Jerusalemin kukkuloilla ja rinteillä olleet talot, kirkot ja rakennukset olivat täysin tuhoutuneet ja kadonneet jäljettömiin. Entisestä pahasta kaupungista ei ollut mitään jäljellä, joka muistuttaisi menneisyydestä!

Edessäni oli massiivinen, kunnioitusta herättävä pyhä kaupunki, joka oli kuninkaallinen ja majesteetillinen, täynnä Hänen kunniaansa. Jerusalemin ympärysmuuri oli tehty suurista ja säännöllisistä kivenlohkareista. Kaupunki laskeutui vuorenrinnettä alas Negeviin päin, niin kuin Hesekiel on kuvannut. Rakennukset kaupungissa olivat tasakattoisia ja nousivat vuorenrinnettä ylöspäin kohti korkealla olevaa temppelivuorta.

Ylimpänä kaikista oli Hänen temppelinsä. Aivan alhaalla laaksossa, kohti etelää oli muuria korkeampi kaariportti. Portin kruunu kohosi muuria korkeammaksi. Tälle Simeonin, Isaskarin ja Sebulonin portille johtivat muutaman kymmenen metriä korkeat, pitkistä kivipaaseista tehdyt portaat.

Lue Matt. 4:1-11

Matteuksen neljännessä luvussa kuvataan ensin mannan koetus, joka tapahtui, kun Israel vaelsi Mooseksen johdolla erämaassa, ja toisessa koetuksessa meni ohi ensimmäisen temppelin historia. Kolmas koetus tapahtui tuhat vuotta kestävän Israelin kuningaskunnan korkealla vuorella. Jahushua kävi Israelin ja kansojen tulevaisuuden läpi lyhyessä hetkessä! Hyvin korkean vuoren laki oli tyhjä. Vihollinen koetteli, uskoiko Jahushua enemmän JHWHn sanaa, kuin siihen, mitä Hän silmillään näki.

"Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi hänelle: 'Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua' (Matt. 4:8-9)."

Vihollinen yritti saada Jahushuan todistamaan epäuskonsa, mutta Hän ei taipunut. Jahushua ei kumartanut vihollista sillä paikalla, jonne JHWHn huone rakennettaisiin, vaan sanoi viholliselle suorat sanat: "Mene pois, saatana, sillä kirjoitettu on: JHWHta, sinun Elohimiasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman. Silloin perkele jätti hänet; ja katso enkeleitä tuli hänen tykönsä ja he tekivät hänelle palvelusta (Matt. 4:10-11)."

JHWHn huone tullaan rakentamaan "hyvin korkealle vuorelle" Jerusalemiin. Sillä vuorella tullaan kumartamaan yksin taivasten kuningaskunnan Elohimia! Miksi asetin lainausmerkit näiden kolmen sanan ympärille? Koska vuori tulee osoittamaan auktoriteetillista korkeutta. Tämän päivän Himalaja-vuoret ovat korkeampia kuin se vuori, minkä olen nähnyt, mutta emme tiedä, mitä maankuorelle tapahtuu näinä viimeisinä kuritusten päivinä! Pyhä temppeli, joka rakennetaan, tulee olemaan 'kaikkien kansojen rukoushuone' (Mark 11:17 ). Silloin kansakunnat palvelevat yksin Häntä!

Jahushua sanoi (vapaa käännös): "Te olette maailman valkeus [or]. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä; eikä lamppua (lamppu = ner, yksi lamppu) sytytetä ja panna hiin-mitan alle, vaan menoraan, ja niin se loistaa (menora) kaikille huoneessa oleville (Matt. 5:14-15)."

17.08.2011

Mauno K. Muokattu 9.11.2017

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Ajattelun pohja - Israelin paluu - Jerusalem
Keskustelu kategoriassa Tutkivat, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus