Alikategoria: halakha midrash.Luettu: 28 kertaa. Osuttu: 0 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

Saastaisuudesta ja siitä erottautuminen

1. osa

Luin tässä muutamia päiviä Esran kirjaa, ja varsinkin yksi tietty jae alkoi puhutella. Kyse on saastaisuudesta eristäytymisestä, Esra 6:21Ja siitä (pesach-lampaasta) söivät kaikki pakkosiirtolaisuudesta palanneet israelilaiset sekä kaikki, jotka olivat eristäytyneet/erottautuneet maassa asuvien pakanain saastaisuudesta ja liittyneet heihin etsiäkseen JHWHaa, Israelin Elohimia.

Esra 9:11 jatkaa asiaa:

...jotka sinä olet antanut palvelijaisi, profeettain, kautta, sanoen: 'Maa, jota te menette ottamaan omaksenne, se maa on saastainenmaan kansojen saastaisuuden tähden ja niitten kauhistavien tekojen tähden, joilla he saastaisuudessansa ovat täyttäneet sen äärestä ääreen.

--

Mitä/mikä on saastainen/saastaista?

Esimerkkijakeita, jotka kannattaa käydä erikseen läpi:

Tietty syötäväksi kelpaamaton eläin: 3. Moos. 11.

Eläinten raadotkin ovat saastaisia, esimerkkijakeita 3. Moos. 11: 24- 28, muitakin on. Lukekaa itse eteenpäin näitä jakeita, niin tieto lisääntyy.

Miksi tulee tehdä näin: siksi: "että tietäisitte erottaa puhtaat saastaisista ja syötävät eläimet niistä eläimistä, joita ei saa syödä.

Vaimon saastainen tila:3. Moos. 12:2- 5

Saastaisuus pitalista: lue luvut 3. Moos. 13- 14

Limainen vuoto elimestä sekä naisen kuukautisvuoto: 3. Moos. 15

Kuolleen tai kuoliaaksi raadellun eläimen syönnin saastaisuus: 3.Moos.17:15

Lakimääräys ruskean hiehon teurastamiseen ja uhraamiseen liittyvästä ihmisen tulemisesta saastaiseksi: 4. Moos.19:2- 6, 4.Moos.19:7-10

Kuolleeseen koskemisesta tuleva saastaisuus:4.Moos.19:11, 13, 14- 16

Jesaja 35 sulkee pois saastaisen ja saastaisuudet:

1 Erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja.

2 Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla. Sille annetaan Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. He saavat nähdä JHWHn kunnian, meidän Elohimimme ihanuuden.

3 Vahvistakaa hervonneet kädet, voimistakaa horjuvat polvet.

4 Sanokaa hätääntyneille sydämille: "Olkaa lujat, älkää peljätkö. Katso, teidän Elohiminne! Kosto tulee, Elohimin rangaistus. Hän tulee ja pelastaa teidät."

5 Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat.

6 Silloin rampa hyppii niinkuin peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa; sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot.

7 Hehkuva hiekka tulee lammikoiksi ja kuiva maa vesilähteiksi. Aavikkosutten asunnossa, missä ne makasivat, kasvaa ruoho ynnä ruoko ja kaisla.

8Ja siellä on oleva valtatie, ja sen nimi on "pyhä tie": sitä ei kulje saastainen; se on heitä itseänsä varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy - eivät hullutkaan.

Jes.52varmistaa saman kuin mitä Jesaja 35 edellä:

Heräjä, heräjä, pukeudu voimaasi, Siion; pukeudu juhlapukuusi, Jerusalem, sinä pyhä kaupunki. Sillä ei koskaan enää astu sinun sisällesi ympärileikkaamaton eikä saastainen.

jne..

...

10 JHWH paljastaa pyhän käsivartensa kaikkien kansojen nähden, ja kaikki maan ääret saavat nähdä meidän Elohimimme autuuden.

11 Pois, pois! Lähtekää sieltä, älkää koskeko saastaiseen; lähtekää sen keskeltä, puhdistautukaa, te JHWHn aseenkantajat.

Jes.65:4He asustavat haudoissa ja yöpyvät salaisiin paikkoihin; he syövät sianlihaa, ja saastaisetliemet on heillä astioissansa.

UL:n Sanan kohtia saastaisuudesta:

Tit.1:15Kaikki on puhdasta puhtaille; mutta saastaisille ja uskottomille ei mikään ole puhdasta, vaan heidän sekä mielensä että omatuntonsa on saastainen.

Ilm.22:11Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen,saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen.

Gal.5:19Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus... jne..

Kol.3:5Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta..

Jaak.1:21..pankaa pois kaikkisaastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan Sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa.

1.Kor.7:14 Sillä mies, joka ei usko, on pyhitetty vaimonsa kautta, ja vaimo, joka ei usko, on pyhitetty miehensä, uskonveljen, kautta; muutoinhan teidän lapsenne olisivat saastaisia, mutta nyt he ovat pyhiä.

Saastaisia henkiä:

Matt.10:1Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista opetuslastaan ja antoi heille vallan ajaa ulos saastaisiahenkiä ja parantaa kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta.

Mark.1:27Ja he hämmästyivät kaikki, niin että kyselivät toisiltaan sanoen: "Mitä tämä on? Uusi, voimallinen oppi! Hän käskee saastaisia henkiäkin, ja ne tottelevat häntä."

Mark.6:7Ja hän kutsui tykönsä ne kaksitoista ja alkoi lähettää heitä kaksittain ja antoi heille vallan saastaisiahenkiä vastaan.

Mitä tapahtui, kun apostolit ajoivat niitä ulos? Ap.t.8:7 kerrotaan: Sillä monista, joissa oli saastaisiahenkiä, ne lähtivät pois huutaen suurella äänellä; ja moni halvattu ja rampa parani.

Entäpä saastaisuuden harjoitus tai saastaisesti jatkuvasti eläminen?

2.Kor.12:21..ja että, kun tulen, Elohimini on taas nöyryyttävä minua teidän tykönänne, ja että joudun suremaan monen tähden, jotka ennen ovat synnissä eläneet eivätkä ole katuneet sitä saastaisuuttaja haureutta ja irstautta,jota ovat harjoittaneet.

Ef.4:

19..ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaistasaastaisuutta,ahneudessa.

Mitä näille tapahtuu?Ef. 4:

20 Mutta näin te ette ole oppineet Messiasta tuntemaan,

21 jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänessä opetusta saaneet, niinkuin Totuus on Jahushuassa:

22 että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten,

23 ja uudistua mielenne hengeltä

24 ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Elohimin mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen.

Jes.24:5Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton.

4.Moos.19:20Mutta joka onsaastunuteikä puhdistaudu, se hävitettäköön seurakunnasta, koska hän on saastuttanut Herran pyhäkön eikä puhdistusvettä ole vihmottu häneen; hän on saastainen.

---

Rankkaa tekstiä, vai mitä?! Mutta niin totta. Saastainen, joka ei halua puhdistautua ja erottautua saastaisuudesta, saastuu edelleen, mutta pyhä pyhittyy edelleen.


Miten pääsemme pois saastaisuudesta ja saastumisesta, saastaisessa maassa?

Efes. 1.

3 Ylistetty olkoon meidän JHWHmme Jahushuan Messiaan El ja Abba Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Messiaassa,

4 niinkuin Hän ennen maailman perustamista oli Hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa,

5 edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jahushuan Messiaan kautta, Hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan,

6 sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä Hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa,

7 jossa meillä on lunastus Hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, Hänen armonsa rikkauden mukaan.


Hän on Hän, joka pyhittää, Veren kautta:

Hepr.2:11Sillä sekä Hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sentähden Hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi,

Hepr. 9

11 Mutta kun Messias tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin Hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa,

12 meni, ei vuohien (KR 33/38:kauristen) ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.

Hepr.10:14Sillä Hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

15 Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:

16 "Tämä on se Liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo JHWH: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";

17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista".

18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.

19 Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jahushuan veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään,

20 jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa, kautta,

21 ja koska meillä on "suuri pappi, Eln huoneen haltija",

22 niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omastatunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä;

23 pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä Hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen;

24 ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin;

25 Älkäämme jättäkö (seurakunnan) yhteen kokoontumista, niinkuin muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme, sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän.

26 Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä,

27 vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat.

28 Joka hylkää Moshen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:

29 kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Elohimin Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!

30 Sillä me tunnemme Hänet, joka on sanonut: "Minun on kosto, minä olen maksava"; ja vielä: "JHWH on tuomitseva kansansa".

31 Hirmuista on langeta elävän Eln käsiin.


Israel on JHWHlle pyhitetty kansa:

5.Moos.7:6Sillä sinä olet JHWHlle, Elohimillesi, pyhitetty kansa; JHWH, sinun Elohimisi, on valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on.

5.Moos.14:2sillä sinä olet JHWHlle, sinun Elohimillesi, pyhitettykansa, ja JHWH on valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on.

Jokainen joka Israelia on, olkoon pyhä, ja kaikki muutkin, jotka Israelin Elohimia seuraavat, olkoon pyhät! 1.Piet.1:16Sillä kirjoitettu on: "Olkaa pyhät,sillä Minä Olen pyhä".

Hänen Kirjoituksensa on Pyhä! Ja Kirjoituksilla tarkoitetaan ns. VL:n (VT)tekstiä.

2.Tim.3:15..ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhätKirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Messiaassa Jahushussa (Jeshuassa).

**

Luuleeko joku, nykykristillisyydessä jatkava (?), vielä, että voi olla lukematta Tanakhia, eli Tooraa, kirjoituksia ja profeettoja?! Jos joku niin luulee ja tekee, hän ei todellisesti seuraa JHWHea, Herraansa ja Messiastansa.

**

Hänen Nimensä on Pyhä! Meidän Isämme on Pyhä!


Siunaten, Messiaassa Jeshuassa ja Hänen Pyhässä Nimessään, ja rukoillen sitä että jokainen lukija saa viisautta ymmärtää pyhyyttä, erottautumista ja saastaisuudesta eristäytymistä, josta alun Ezran tekstit kirjoittavat meille kaikille niin puhuttelevasti.

Teija K. 2.hebr. kuun 14.pvä, 06.05.2012

edit 19.10.2017

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Tulevaisuus on - Shavuotin kertomaa - Ilosanoma opetus - Tulkoon Hän
Keskustelu kategoriassa Tutkivat, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus