TSAR HAMASHICHA"Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niin kuin te olette kuulleet, että antimessias tulee, niin onkin monta antimessiasta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika (1.Joh. 2:18)."

Apostoli Jochanan kirjoitti sen profeetallisen hengen totuuden mukaan, jollaYeshua puhui opetuslapsilleen (Matt. 24:24). Jochanan kirjoitti vain taivasten kuningaskunnan heprealaisille opetuslapsille, koska hän oli heidän apostolinsa (Galat.2:9).

Jochanan täsmensi, keitä nämä antimessiaat olivat: "Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät ole meidän kanssamme yksi; sillä jos he olisivat meidän kanssamme yksi, he olisivat meidän kanssamme pysyneet, mutta heissä on tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yksi meidän kanssamme (1. Joh. 2:19)".

Jochanan muisti Jeshuan sanat: Mutta en minä ainoastaan rukoile näiden edestä (taivasten kuningaskunnan heprealaisten edestä), vaan myös niiden edestä (kansojen taivasten kuningaskunnan opetuslapset), jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yksi,... (Joh. 17:20-21a). Kun Jochanan kirjoitti taivasten kuningaskunnan messiaanisten joukkoon luettujen juutalaisten luopumuksesta, eihän suinkaan tarkoittanut juutalaisia messias-kandidaatteja. Näitä messiaiksi itseänsä kutsuvia on ollut juutalaisen historian aikana lukematon määrä. Antimessiailla Jochanan tarkoitti joidenkin taivasten kuningaskunnan heprealaisiin opetuslapsiin lukeutuvien luopumista taivasten kuningaskunnan voidelluista opetuksista! He olivat vastavoideltuja.

Kristillinen valtakunta on antimessiaaninen, koska se perustaneet luopiot lähtivät pois taivasten kuningaskunnan heprealaisten opetuslasten ykseydestä ja hylkäsivät taivasten kuningaskunnan voidellut opetukset. Jokainen voi lukea tämän tosiasian varhaisesta kirkkohistoriasta, sillä 'ihmisten nukkuessa (varhainen kirkkohistoria) hänen (Jeshuan) vihamiehensä (perkele) tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois' (Matt. 13:25). Sieltä luopumus lähti liikkeelle ja levisi. Shaul jo elinaikanaan kirjoitti siitä osuvasti: "Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa... (2. Tess. 2:7)." Laittomuuden salaisuus, nykyajan kristillisyyden tehtävä on valmistaa muiden uskontojen kanssa maailmaa laittomuuden ja kadotuksen lapsen ilmestymiselle.

Nykyajan kristillisyys on vain saatanan vallan väline, sateenvarjo, jonka alle se kätkee salaisen suunnitelman. Jochanan tarkoitti siis antimessiailla heidän kielteistä suhdetta taivasten kuningaskunnan voideltuun opetukseen! Nykyajan kristillinen uskonto on muuten ainoa uskonto maailmassa, jonka perustaneilla luopioilla on ollut yhteys taivasten kuningaskunnan heprealaiseen voideltuun opetukseen. Siksi Jochanan kirjoittikin: "Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia [et-haTora hazot; taivasten kuningaskunnan opetusta], älkää ottako häntä huoneeseenne, älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi [shalom; 2. Joh. 1:10]."

Antimessiaita Jochanan kutsui väärän profeetallisen hengen edustajiksi, kuten hän kirjoitti: "Me olemme Elohimista. Joka tuntee Elohimin, se kuulee meitä (pitää kiinni taivasten kuningaskunnan heprealaisista opetuksista); joka ei ole Elohimista ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen (1. Joh. 4:6). Tämän Jochananin antaman opetuksen mukaan on tänäkin päivänä helppo erotella kaikki itseänsä uskoviksi kutsuvat, ovatko he totuuden hengen vai eksytyksen hengen vallassa! Varmaa on, että nykyajan kristityt vaeltavat eksytyksen hengen alaisuudessa! Jos näin ei olisi, olisivat he muinoin pysyneet taivasten kuningaskunnan heprealaisten yhteydessä (1. Joh.2:19)! Missä vaikuttaa eksytyksen henki? Jochanan opetti, että eksytys on taivasten kuningaskunnan opetuslasten ykseyden ja heidän saamansa voidellun opetuksen ulkopuolella, sillä `meistä he ovat lähteneet'(1. Joh. 2:19).

Kun nykyajan kristityt (200 - 300 jaa.) alkoivat tulkita Elohimin sanaa omavaltaisesti, tuli heistä antimessiaanisia, joita he ovat vielä tänäkin päivänä. Antimessiaanista aikaa on kestänyt kohta noin 1800 vuotta. Jochanan kirjoitti taivasten kuningaskunnan heprealaisille opetuslapsille: "Teillä on voitelu Pyhältä ja kaikilla on tieto (1. Joh. 2:20)". Sitten hän jatkoi: "Tästä te tunnette Elohimin Hengen; jokainen henki, joka tunnustaa Jeshuan Messiaaksi, lihaan tulleeksi, on Elohimista (1. Joh. 4:2). Tänä päivänä kaikki nykyajan kristityt tunnustavat Jeesuksen siksi messias-kuvaksi, jonka katolinen kirkko muinoin antoi heille, mutta Hänen lihaksi tulemisensa, heprealaisuutensa, he kieltävät.

Haluan esittää kysymyksen: "Mikä erotti sinut taivasten kuningaskunnan heprealaisten uskovien yhdestä opista ja elämästä, joka vallitsi muinoin Jerusalemissa?"Älä ole antimessiaanisen hengen, hajaannuksen, vallassa, vaan puhdistu Yeshuan pyhässä veressä, vapaudu JHVH:n nimessä ja ja palaa Elohimin sanan pyhille juurille! Älä kuulu enää antimessiaaniseen leiriin, vaan tule taivasten kuningaskunnan heprealaiseen leiriin. He ovat totisesti hyvän esimerkin antaneet. Älä vaella enää eksytyksen hengen vallanalaisuudessa, vaan irtisanoudu siitä Yeshuan nimessä ja siirry ykseyttä rakastavien taivasten kuningaskunnan oppilaiden piiriin!

"Ottakaa vaari itsestänne, ettette menetä sitä (taivasten kuningaskunnan voideltu opetus), minkä me olemme työllämme aikaansaaneet, vaan että saatte täyden palkan (2. Joh. 1:8)."

Ethän tahdo menettää, minkä Yeshuan apostolit ovat kirjoittaneet? He ovat yhdessä rintamassa seisten kirjoittaneet varoituksen viimeisten aikojen taivasten kuningaskunnan uskoville, että he karttavat ympärillä olevaa nykyajan kristillistä hajaannusta (Juuda 1:17-19). Syty rakastamaan Yeshuaa! Rukoilen, että saisit palavan sydämen ja sielun rakastaa opissa ja elämässä Elohimin tahtoa (1. Joh. 4:8)!

V. 2008

Editoitu 10.4.2018

Mauno K.

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Ruinauskirjeet - Kadonneet idässä - Jerusalem
Keskustelu kategoriassa , johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus