Alikategoria: heimo.Luettu: 58 kertaa. Osuttu: 16 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

VALITTU SUKU...?


Kertaus on opintojen äiti. Jälleen palautetaan mieliinne ja eritoten sydämiinne JHWHn Sanaa Hänen koko omaisuuskansansa kokoamisesta yhteen ja heimojen palaamisesta Hänen luokseen pakkosiirtolaisuudesta ja karkotuksesta. Ennen kuin se tapahtuu, käydään läpi maailmanhistorian verisempiä taisteluita. Mm. Joel 3:2sanoo: Minä kokoan kaikki kansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Jisraelin, tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen kansain sekaan, ovat jakaneet Minun Maani.

Käymme läpi JHWHn Pyhää kirjoitettua Sanaa Jisraelista/ Ephrajimista ja Jahudasta, sillä niin niin paljon on epäselvää opetusta, Netti täynnä; tämän totean syvästi murheellisena; joten tämä kaikki on jälleen tarpeen.

Käännös KR 1933/38, nimet ja luvut vaihdettu hebrealaisiksi. Osittain käännökset myös ISR:stä.

Valittu suku, pyhä heimo, kuninkaallinen papisto, omaisuuskansa:

Kepha Aleph 1

1 Kepha, Jahushuan Messiaan apostoli, valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa,2 ja jotka Abba Elohimin edeltätietämisen mukaan ovat Hengen pyhittämisen kautta valitut Jahushuan Messiaan kuuliaisuuteen ja hänen verellänsä vihmottaviksi. Lisääntyköön teille armo ja Shalom.

Kepha Aleph 2:6- 10

6 Sillä Kirjoituksissa sanotaan: "Katso, Minä lasken Tsioniin valitun kiven, kalliin pääkiven (KR 1933/38: kulmakiven); ja joka Häneen uskoo, ei ole häpeään joutuva".7 Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, "on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut pääkiveksi" 8 ja "kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi". Koska he eivät tottele Sanaa, niin he kompastuvat; ja siihen heidät on pantukin. 9 Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa;

10 te, jotka ennen "ette olleet kansa", mutta nyt olette "Elohimin kansa", jotka ennen "ette olleet armahdetut", mutta nyt "olette armahdetut".

Romijim 9:9- 10, 24- 33, käännös ISR:stä

9 Sillä lupauksen sana oli tämä: "Minä palaan tulevana vuonna tähän aikaan, ja silloin Saaralla on oleva poika" (Ber.18:10).10 Eikä ainoastaan hänelle näin käynyt, vaan samoin kävi Rivqallekin, joka oli tullut raskaaksi yhdestä, meidän isästämme Jitshaqista

..

24 Ja sellaisiksi Hän myös on kutsunut meidät,ei ainoastaan Jahudasta, vaan myös kansoista, 25 niinkuin Hän myös Hoshean kirjassa sanoo: "Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut Minun kansani, ja rakkaakseni hänet, joka ei ollut rakastettuni (Hosh.2:23). 26 Ja on tapahtuva, että paikassa, jossa heille on sanottu: 'Te ette ole Minun kansani', siellä heitä kutsutaan elävän Elohimin lapsiksi." (Hosh.1:10)27 Mutta Jeshajahu huudahtaa Israelista: "Vaikka Jisraelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä jäännös. (Jes.10:22, Ber.22:17, Hosh.1:10).

28 Sillä Hän on tuomassa tämän asian päätökseen ja leikkaamassa sen lyhyeen vanhurskaudessaan, koska JHWH on leikkaava maassa lopullisesti ja rutosti." (Jes.10:23). 29 Niinkuin Jeshajahu myös on sanonut: "Ellei pyhien JHWHolisi jättänyt meille siementä, niin meidän olisi käynyt niinkuin Sedomin, ja me olisimme tulleet Amoran kaltaisiksi". (Jes.1:9). 30 Mitä me siis sanomme? Että kansat, jotka eivät seuranneet vanhurskautta, ovat saavuttaneet vanhurskauden, jopauskon vanhurskauden;

31 mutta Jisrael, joka seurasi vanhurskauden Tooraa, ei ole vanhurskauden Tooraasaavuttanut. 32 Minkätähden? Sentähden, ettei se tapahtunut uskosta, vaan Tooran rakenteista. Sillä he kompastuivat loukkauskiveen (Jes.8:14)33 niinkuin kirjoitettu on: "Katso, minä panen Tsioniin kompastuskiven ja kallion joka saa kompastumaan, ja jokainen joka Häneen uskoo, ei häpeään joudu". (Jes.8:14, 28:16)


LÄHTÖKOHTA MINUN KANSALLENI, AMMI:

Hoshea 1

2 Kun JHWH alkoi Hoshealle puhua, sanoi JHWH Hoshealle: "Mene, ota itsellesi haureellinen vaimo ja haureudesta syntyneet lapset, sillä maa on peräti rikkonut avion luopumalla JHWHsta".3 Niin hän meni ja otti Goomerin, Diblaimin tyttären. Ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti hänelle pojan. 4 Ja JHWH sanoi hänelle: "Pane hänelle nimeksi Jisreel, sillä vähän aikaa vielä, ja minä kostan Jisreelin verivelat Jeehun suvulle ja teen lopun Israelin heimon kuningaskunnasta. 5 Ja sinä päivänä minä särjen Jisraelin jousen Jisreelin laaksossa." 6 Ja vaimo tuli jälleen raskaaksi ja synnytti tyttären, ja JHWH sanoi Hoshealle: "Pane hänelle nimeksi Lo-Ruhama, sillä en Minä enää tästedes armahda Israelin heimoa, niin että antaisin heille anteeksi. 7 Mutta Jahudan heimoa minä armahdan: minä pelastan heidät JHWHn, heidän Elohiminsa, avulla, mutta en pelasta heitä jousella, miekalla enkä sodalla, en hevosilla enkä ratsumiehillä." 8 Kun vaimo oli vieroittanut Lo-Ruhaman, tuli hän raskaaksi ja synnytti pojan. 9 Ja JHWH sanoi: "Pane hänelle nimeksi Lo-Ammi, sillä te ette ole Minun kansani, enkä Minä tahdo olla teidän omanne.

10 (2:1) Mutta jisraelilaisten luku on oleva niinkuin meren hiekka, jota ei voi mitata eikä lukea. Ja siinä paikassa, jossa heille on sanottu: 'Te ette ole minun kansani', heille sanotaan: 'Elävän Elohimin lapset!' 11 Ja Jahudan miehet ja Jisraelin miehet kokoontuvat yhteen ja asettavat itsellensä yhteisen pään; ja he lähtevät sotaan siitä maasta, sillä suuri on Jisreelin päivä.

Hoshea 2:

1 Sanokaa veljiänne Ammiksi ja sisarianne Ruhamaksi." 2 "Riidelkää äitinne kanssa...

..

11 Minä teen lopun kaikesta hänen ilonpidostansa: hänen juhlistansa, uusistakuistansa ja sapateistansa ja kaikista hänen pyhäpäivistänsä.12 Ja minä hävitän hänen viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa, joista hän on sanonut: 'Ne ovat minun portonpalkkani, jonka rakastajani ovat minulle antaneet'. Minä teen ne metsäksi, ja metsän eläimet syövät niitä.13 Ja Minä kostan hänelle baalien päivät, joina hän niille poltti uhreja, koristi itsensä renkaillaan ja kaulakäädyillään ja kulki rakastajainsa jäljessä, mutta unhotti Minut, sanoo JHWH.14 Sentähden, katso, Minä taivuttelen hänet, kuljetan hänet erämaahan ja viihdyttelen häntä.15 Minä annan hänelle sieltä alkaen hänen viinimäkensä ynnä Aakorin laakson toivon oveksi, ja hän on oleva siellä kuuliainen niinkuin nuoruutensa päivinä, niinkuin sinä päivänä, jona hän Egyptin maasta läksi. 16 Sinä päivänä, sanoo JHWH, sinä puhuttelet Minua: 'Minun mieheni', etkä enää puhuttele minua: 'Minun Baalini';17 ja Minä poistan baalien nimet hänen suustansa, eikä niiden nimiä enää mainita.

..

19 Ja Minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi, kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella, 20 kihlaan sinut itselleni uskollisuudella, ja sinä olet tunteva JHWHn. 21 Sinä päivänä Minä kuulen, sanoo JHWH, Minä kuulen taivasta, ja se kuulee maata, 22 ja maa kuulee jyviä, viiniä ja öljyä, ja nämä kuulevat Jisreeliä. 23 (2:25) Ja Minä kylvän hänet itselleni tähän maahan, Minä armahdan Lo-Ruhamaa ja sanon Lo-Ammille: 'Sinä olet Minun kansani'; ja hän vastaa: 'Minun ELni'."

Hoshea 5:3- 15

3 Minä tunnen Ephrajimin, eikä Jisrael ole minulta kätkössä; sillä nyt sinä, Ephrajim, olet haureutta harjoittanut, Jisrael on saastuttanut itsensä. 4 Heidän tekonsa eivät salli heidän kääntyä ELnsa puoleen, sillä haureuden henki on heidän sisimmässänsä eivätkä he tunne JHWHea.

5 Jisraelin ylpeys syyttää häntä vasten silmiä, ja Jisrael ja Ephrajim kompastuvat syntivelkaansa; myös Jahuda kompastuu heidän kanssansa.

6 Lampainensa ja raavainensa he tulevat, etsiäksensä JHWHea, mutta eivät löydä: Hän on vetäytynyt heistä pois.7 He ovat olleet uskottomat JHWHlle, sillä he ovat synnyttäneet vieraita lapsia. Nyt uudenkuun juhla syö heidät ja heidän peltonsa.8 Puhaltakaa pasunaan Gibeassa, vaskitorveen Raamassa, nostakaa sotahuuto Bet-Avenissa. Ovat jo sinun kintereilläsi, Benjamin!

9 Ephrajim on tuleva autioksi kurituksen päivänä. Jisraelin heimokuntia vastaan minä ilmoitan, mikä totta on.10 Jahudan ruhtinaat ovat tulleet rajan siirtäjäin kaltaisiksi. Minä vuodatan heidän päällensä vihani niinkuin vedet.

11 Sorrettu on Ephrajim, loukattu hänen oikeutensa, sillä hän tahtoi vaeltaa ihmiskäskyjen mukaan.12 Minä olen Ephrajimille kuin koi ja Jahudan heimolle kuin mätä.13 Mutta kun Ephrajim näki sairautensa ja Jahuda paiseensa, meni Ephrajim Assuriin, lähetti sanan sotaiselle kuninkaalle; mutta tämä ei voinut teitä parantaa, ei tehdä terveeksi teidän paisettanne.14 Sillä Minä Olen Ephrajimille kuin leijona, Jahudan heimolle kuin nuori jalopeura: Minä, minä raatelen, menen ja kannan pois, eikä pelastajaa ole.15 Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet ja etsivät Minun kasvojani: ahdistuksessansa he Minua etsivät.

Hoshea 6

1 Tulkaa, palatkaamme (ks. edellisen luvun heimoja!) JHWHn tykö, sillä Hän on raadellut meitä, ja parantaa meidät, Hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät. 2 Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä Hän meidät herättää, ja me saamme elää Hänen edessänsä.

Hoshea 8

8 Nielty on Jisrael. He ovat nyt kansain (pakanain) seassa kelpaamattoman astian arvoiset.9 Sillä Ashshuriin ovat he menneet - villiaasi, joka kulkee yksinänsä. Ephrajim ostelee lahjoilla rakasteluja. 10 Ostelkoot vain kansain (pakanain) seassa, minä heidät nyt kokoan, ja he alkavat käydä vähäpätöisiksi ruhtinasten kuninkaan verojen painosta.11 Koska Ephrajim on rakentanut paljon alttareita tehdäkseen syntiä, ovat alttarit tulleetkin hänelle synniksi.

12 Kirjoitinpa minä hänelle lakejani vaikka kymmentuhansin, muukalaisina niitä pidetään.13 Minun uhrilahjoikseni he uhraavat lihaa ja syövät. Ei JHWH niihin mielisty. Nyt hän muistaa heidän rikoksensa ja rankaisee heidän syntinsä: Mitsrajimiin on heidän palattava.14 Jisrael on unhottanut tekijänsä ja rakentanut palatseja, ja Jahuda on rakentanut paljon varustettuja kaupunkeja; mutta minä lähetän tulen hänen kaupunkeihinsa, ja se kuluttaa niiden palatsit.

Hoshea 9

16 Ephrajim on hakattu maahan, heidän juurensa on kuivettunut: hedelmää he eivät tee. Ja jos synnyttävätkin, kuoletan minä heidän kohtunsa kalleimmat.17 Minun Elohimini on hylkäävä heidät, sillä he eivät ole Häntä totelleet. He joutuvat pakolaisiksi kansain (pakanain) sekaan.

Hoshea 10

1 Jisrael oli rehevä viiniköynnös, joka teki hedelmiä. Mitä runsaampi sen hedelmä oli, sitä runsaammin se teki alttareita; mitä parempi sen maa oli, sitä parempia patsaita se pystytti. 2 Liukas oli heidän sydämensä; nyt he saavat siitä kärsiä: Hän särkee heidän alttarinsa, hävittää heidän patsaansa. 3 Nyt he saavat sanoa: "Ei ole meillä kuningasta, sillä me emme ole peljänneet JHWHea; ja mitä hyvää kuningas meille tekisi?"

..

11 Ephrajim on hieho (KR 33/38: lehmä), joka on totutettu mielellänsä puimaan, mutta minä käyn käsiksi hänen kauniiseen kaulaansa. Minä valjastan Ephrajimin: Jahuda saa kyntää, Jaakov äestää.

Hoshea 11 12 Ephrajim on ympäröinyt minut valheella ja Jisraelin huone vilpillä. Jahuda juoksee yhä valtoimena, välittämättä Elsta, Pyhästä, Totisesta.

Hoshea 12

1 Ephrajim tavoittelee tuulta, ajaa takaa itätuulta ja kartuttaa kaiken aikaa valhetta ja hävitystä; tehdään liittoja Ashshurin kanssa, ja viedään öljyä Mitsrajimiin.2 Mutta JHWHlla on oikeudenkäynti Jahudan kanssa, ja Hän tahtoo rangaista Jaakovia sen teitten mukaan, Hän on kostava sille sen tekojen mukaan.

..

12 Jaakov pakeni Aramin kedoille, ja Jisrael palveli naisen tähden, naisen tähden hän paimensi.13 Mutta profeetan kautta vei JHWH Jisraelin Mitsrajimista pois, ja profeetta sitä paimensi.14 Ephrajim nosti katkeran mielikarvauden. Hänen JHWHnsa on heittävä hänen verivelkansa hänen päällensä ja kääntävä hänen häpäisevän menonsa häneen itseensä.

Hoshea 14

1 Palaja Jisrael, JHWHn, sinun Elsi tykö, sillä sinä olet kompastunut rikoksiisi. 2 Ottakaa mukaanne sanoja ja palatkaa JHWHn tykö ja sanokaa Hänelle: "Anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi, niin me tuomme sinulle uhrimulleiksi huultemme uhrit. 3 Ashshur ei ole meitä auttava, hevosilla emme tahdo ratsastaa, emmekä enää sano kättemme teoille: 'Meidän jumalamme'; sillä sinussa saa orpo armon." 4 Minä parannan teidän luopumuksenne, omasta halustani minä teitä rakastan; sillä minun vihani on kääntynyt hänestä pois. 5 Minä olen oleva Jisraelille kuin kaste, se on kukoistava kuin lilja ja juurtuva syvälle kuin Libanon.6 Sen vesat leviävät, sen kauneus on oleva kuin öljypuun ja sen tuoksu kuin Libanonin. 7 Sen varjossa asuvaiset kasvattavat jälleen viljaa ja kukoistavat kuin viiniköynnös. Sen maine on oleva kuin Libanonin viinin. 8 Ephrajim! Mitä on minulla enää tekemistä epäjumalien kanssa? Minä kuulen häntä, minä katson hänen puoleensa, minä, joka olen kuin viheriöitsevä kypressi: Minusta on sinun hedelmäsi. 9 Kuka on viisas ja ymmärtää nämä? Kuka taitava ja käsittää nämä? Sillä JHWHn tiet ovat suorat: vanhurskaat niillä vaeltavat, mutta luopiot niillä kompastuvat.


Kuka on niin viisas ja ymmärtää nämä kaikki ylläolevat Sanan kohdat!?

JHWH ei voisi selvemmin näissä puhua ja julistaa omaisuuskansastansa: Jisraelista (Ephrajim/Joseph) ja Jahudasta (Juuda), kahdesta Hänen omaisuuskansansa heimosta, joista tulee viimeisinä päivinä lopulta yksi!

Ja yhdessä Jahuda ja Joseph/ Ephrajim tulevat tekemään tämän: Sak.9:13 Sillä Minä jännitän Jahudan jousekseni, panen siihen nuoleksi Ephrajimin ja nostan sinun poikasi, Tsion, sinun poikiasi vastaan, Jaavan, ja teen sinut sankarin miekan kaltaiseksi.

Kuinka kukaan voi, Pyhässä Hengessä, luettuaan kaikki tämän artikkelin Sanan kohdat, olla ymmärtämättä sitä, että Ephrajim (Efraim), jota myös Joosefiksi ja Jisraeliksi mainitaan, ei ole sama asia ja täysin yhtä kuin (pakana)kansat tai edes niissä kansoissa asuvat kristityt?! Efraim-Joosef on pohjoisen Jisraelin fyysinen heimo ja häneen liittyneet, karkotetut fyysiset heimot, ja Juuda (Jahuda) on eteläisen Jisraelin fyysinen heimo ja häneen liittyneet fyysiset heimot!

Koko Jisrael on kaikki heimot yhdessä, ja näin tulee olemaan myös lopun ajalla, sillä Sana sanoo näin (käännös ISR:stä):

Jehetsqel 37: 19 niin puhu heille: Näin sanoo Mestari, JHWH: Katso, Minä otan Josephin sauvan, joka on Ephrajimin kädessä ja Jisraelin sukukunnissa, hänen kumppaneissaan/häneen liittyneissä, ja minä asetan heidät häneen, yhteen Jahudan sauvan kanssa, ja teen heistä yhden sauvan, jahe tulevat yhdeksiMinunkädessäni.20 Ja sauvat, joihin olet kirjoittanut, tulevat olemaan kädessäsi, heidän silmäinsä edessä. 21 Ja puhu heille: Näin sanoo Mestari, JHWH:Katso,Minä otan israelilaiset pois kansojen keskuudesta, minne vain he ovat menneet, kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät heidän maahansa. 22 Ja Minä teen heidät yhdeksi kansaksi maassa, Jisraelin vuorilla. Ja yksi hallitsija/kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla,eikä anna heidän enää olla kahtena kansana eikä annaenää olla jakaantuneena kahdeksi kuningaskunnaksi.

JHWH tuo/vie koko omaisuuskansansa kotiin!

Ja sitten he eivät enää ole kahtena kansana, eivätkä enää jakaantuneena kahdeksi kuningaskunnaksi, koska JHWH ei anna asioiden enää olla niin! Tämän selvemmin asiaa ei voisi JHWH itse kertoa. Joten te ns. kristityt: ryhtykää viimein vihdoin pitämään totuutta yllä, korvausteologioiden ja korvasyyhyjen sijaan. Me elämme lopun aikoja, ja on erittäin suotavaa uskovaisten ns. kristittyjen aloittaa siunaamaan ja muistamaan koko omaisuuskansaa, niin käytännön rakkauden teoin kuin rukouksinkin. Te, jotka olette jo tulleet hebrealaisiksi Messiaan seuraajiksi (messiaanisiksi) opetuslapseuden kautta, ja jotka olette nämä asiat Sanasta ymmärtäneet ja Hänen rakkauden ja laupeuden tekojaan teette, jatkakaa te koko Jisraelin kaikkien fyysisten heimojen siunaamista edelleen, niin silloin te teette oikein ja vanhurskaasti/ oikeamielisesti.

Hän sanoo (käännös, lähinnä ISR): Lohduttakaa, lohduttakaa Minun kansaani, sanoo teidän Elohiminne. "Puhukaa Jerushalajimin sydämelle ja julistakaa hänelle (tyttärelle), että hänen vaivanaikansa on päättynyt, että hänen velkansa (crookedness: kierous) on armahdettu, ettähän on vastaanottanut JHWHn kädestä kaksinkertaisesti kaikista synneistänsä." Huutavan ääni kuuluu erämaassa: "Valmistakaa JHWHlle tie, tehkää arolle suora valtatie Elohimillemme. Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon.Ja koleikot tulkoot tasangoksi ja kalliolouhut lakeaksi maaksi. JHWHn kunnia tulee olemaan esillä (paljastettu), ja kaikki liha tulee sen näkemään. Sillä JHWHn suu on puhunut.", Jes. 40:1- 5.

Amen.

Teija K.,Hebr. 2.kuun 29.pvä, 21.05.2012

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Kreikkalainen hapatus
Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus