Alikategoria: toora.Luettu: 59 kertaa. Osuttu: 26 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

TOORA ELÄÄ!

JHVH'n Toora ei ole kumottu!

Jahshua ha Mashiach on synnit kantanut ja niiden edestä vuodattanut verensä Golgatan ristille ja sairautemme kantanut sinne omassa ruumiissaan - mutta: tämä ainutlaatuinen tapahtuma ei ole kumonnut
yhtäkään Tooran (viisi Moshen kirjaa) sanaa, pilkkua tai pistettä.

Kun luemme Moshen Tooraa ja profeetta Hesekielin viimeisiä lukuja, niin saamme selville, että 1000-vuotisessa Kuningaskunnassa tullaan uhraamaan - toisin kuin monet kristityt yhä väittävät!

Yhä monien nykyajan kristittyjen mielestä Jahshua Messias kumosi ristillä koko Tooran (Opetukset, lait, säädökset ja asetukset) ja teki ne mitättömiksi! Mutta Hänen Sanansa sanoo, että: kunnes maa ja taivas
katoavat, ei näistä Tooran säädöksistä katoa yksikään sana, ei pieninkään piirto eikä pilkku:

- Matt. 5:18-19: Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei Toorasta katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.
Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten kuningaskunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin
opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten kuningaskunnassa.

- Luuk. 16:17: Mutta ennemmin taivas ja maa katoavat, kuin yksikään Tooran piirto häviää.

Vanha (vanhempi) Liitto on vielä olemassa JHVH'n oman Sanan mukaan, mutta se on lähellä häviämistään, sillä täysin UUSI liitto on tulossa.

Hän tekee Uuden Liiton Israelin ja Juudan kanssa päivien lopulla:

- Hebr. 8:
8 Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton,
9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään
heistä huolinut, sanoo Herra.
10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän
Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
11 Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: 'Tunne Herra'; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut.
12 Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä."
13 Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.

Sana selittää itseään, ja tuossa selkeästi sanotaan, että VL on lähellä häviämistään. Ja tämän apostoli Shaul (Paavali) opetti uskoville Jahushuan ristinkuoleman jälkeen. Shaul totisesti ymmärsi Pyhässä Hengessä, että uusi on tulossa ja vanha on häviämässä.

Täysin Uusi Liitto tehdään vasta ihan lopulla:

- Johanaan Ilmestyskirja 21:
1 Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole.
2 Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu.
3 Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;
4 ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt."

Huomaa ja lue seuraavat jakeet erityisen tarkkaan!
- Joh.Ilm. 21 jatkuu:
5 Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet".
6 Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen Aleph ja Tav, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.
7 Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani.

Me elämme Liitossa tämän uudistuksen vaihetta juuri nyt, mutta emme elä vielä täysin uudessa liitossa.

Liitto on tehty valmiiksi Golgatalla. Jahushua ha Mashiach on uuden liiton välimies. Näin Hän on.

- 1. kirje Timoteukselle 2:
5 Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Messias Jahshua.

Mutta, HÄN tekee Liiton uudeksi; Hän tekee Liiton täysin UUDEKSI vasta Jisra'elin (Ephraim/ Joseph, pohjois-valtio) ja Jahudan (Jahuda, etelä-valtio) kanssa. Luetaanpa Jeremiasta yhdessä:

- Jeremia 31:
31 Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa Uuden Liiton;
32 en sellaista Liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka Liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut
heidät omikseni, sanoo Herra.
33 Vaan tämä on se Liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen Toorani heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen
heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
34 Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: Tuntekaa Herra'. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa
enkä enää muista heidän syntejänsä.
<3
35 Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, Hän, joka liikuttaa meren, niin että sen aallot pauhaavat - Herra Sebaot on hänen nimensä:
36 Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan.
37 Näin sanoo Herra: Jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra.

Ellet vakuuttunut Jeremiasta, jatketaan:

- 2. Korinttolaiskirje 5:
21 Hänet ( ei "Sen", kuten KR38 vääntää!), joka ei synnistä tiennyt, Hän meidän tähtemme teki synniksi, että me Hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.

- Hebr. 5:
8 Ja niin hän, vaikka oli Poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden,
9 ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset,
10 Hän, jota Jumala nimittää "ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan".

Jatkuu 11 jakeesta (seuraavan Sanan kohdan laitan esiin siksi, koska on niin monia henkilöitä netissä ja muualla, joiden tulee jälleen vastaanottaa näitä Sanan alkeita, vaikka heidän itsensä tulisi jo olla
toisten opettajia),

11 Tästä meillä on paljon sanottavaa, ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan.
12 Sillä te, joiden olisi jo aika olla opettajia, olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita; te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa.
13 Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi;
14 mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta.

Asiaan:

- Hebr. 6:
17 Sentähden, kun Jumala lupauksen perillisille vielä tehokkaammin tahtoi osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, vakuutti hän sen valalla,
18 että me näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei ole voinut valhetella, saisimme voimallisen kehoituksen, me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta.
19 Se toivo meille on ikäänkuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti,
20 jonne Jahushua edelläjuoksijana meidän puolestamme on mennyt, tultuaan ylimmäiseksi papiksi Melkisedekin järjestyksen mukaan, iankaikkisesti.

- Hebr. 7:
11 Jos siis täydellisyys olisi saavutettu leeviläisen pappeuden kautta, sillä tähän on kansa laissa sidottu, miksi sitten oli tarpeen, että nousi toinen pappi Melkisedekin järjestyksen mukaan eikä tullut nimitetyksi Aharonin järjestyksen mukaan?
..
28 Sillä laki asettaa ylimmäisiksi papeiksi ihmisiä, jotka ovat heikkoja, mutta valan sana, joka on myöhäisempi kuin laki, asettaa Pojan, iankaikkisesti täydelliseksi tulleen.

- Hebr. 8:
1 Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa,
2 tehdäkseen pappispalvelusta kaikkeinpyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen.
3 Sillä jokainen ylimmäinen pappi asetetaan uhraamaan lahjoja ja uhreja, jonka tähden on välttämätöntä, että tälläkin on jotakin uhraamista.
..
6 Mutta tämä taas on saanut niin paljoa jalomman viran, kuin hän on myös paremman liiton välimies, liiton, joka on paremmille lupauksille perustettu.
7 Sillä jos ensimmäinen liitto olisi ollut moitteeton, ei olisi etsitty sijaa toiselle.
8 Sillä moittien heitä hän sanoo: "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon
ja Juudan heimon kanssa uuden liiton,
9 en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta. Sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään
heistä huolinut, sanoo Herra.
10 Sillä tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa näiden päivien jälkeen, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä, ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.
11 Ja silloin ei enää kukaan opeta kansalaistaan eikä veli veljeään sanoen: 'Tunne Herra'; sillä he kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut.
12 Sillä minä annan anteeksi heidän vääryytensä enkä enää muista heidän syntejänsä."
13 Sanoessaan "uuden" hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi; mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään.

Lue itseksesi Hebr. 9: 1- 8.

Sitten, Vertauskuvallisuudesta puhuvat seuraavat Hebrealaiskirjeen 9.
luvun jakeet:


9 Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva, ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassatunnossaan sitä, joka jumalanpalvelusta toimittaa,
10 vaan jotka, niinkuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin, ovatainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti.
..
15 Ja sentähden hän on uuden liiton välimies, että, koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen
perinnön.

Ensimmäistäkään liittoa ei verettä vihitty:

18.. ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty.
19 Sillä kun Mooses oli kaikelle kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niinkuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen veren ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin ja vihmoi sekä itse kirjan että
kaiken kansan,
20 sanoen: "Tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt".
21 Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen
kuuluvat esineet.
22 Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksiantamista.
23 On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä.

Sitten otan esiin kiistanalaiset jakeet:

- Hebr. 10:
8 Kun Hän ensin sanoo: "Uhreja ja anteja ja polttouhreja ja syntiuhreja sinä et tahtonut etkä niihin mielistynyt", vaikka niitä lain mukaan uhrataankin,
9 sanoo Hän sitten: "Katso, minä tulen tekemään sinun tahtosi". Hän poistaa ensimmäisen, pystyttääkseen toisen.

Amein!

Eli: TULEE pystyttämään toisen! / Pystyttääkseen toisen! Ja, se mikä TULEE tapahtumaan on uskottavaa.

Mutta, samoin myös tämä on uskottavaa:
- Hebr. 10 jatkaa:
10 Ja tämän tahdon perusteella me olemme pyhitetyt Jahshuan Messiaan ruumiin uhrilla kerta kaikkiaan.

Syntiuhrinsa (Messiaamme) on JO annettu,
vaikka:
11 .. papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa, aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa;
12 mutta tämä on, uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä, ainiaaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle,
13 ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astinlaudaksi.
14 Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään.

SYNTIEMME EDESTÄ ON UHRATTU TÄYDELLINEN UHRI GOLGATALLA!!
AMEIN!

15 Todistaahan sen meille myös Pyhä Henki; sillä sanottuaan:
16 "Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan", sanoo Herra: "Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä";
17 ja: "heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista".
18 Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita.
..

28 Joka hylkää Mooseksen Tooran, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman:
29 kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!
..

37 Sillä "vähän, aivan vähän aikaa vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele;
38 mutta minun vanhurskaani on elävä uskosta, ja jos hän vetäytyy pois, ei minun sieluni mielisty häneen".
39 Mutta me emme ole niitä, jotka vetäytyvät pois omaksi kadotuksekseen, vaan niitä, jotka uskovat sielunsa pelastukseksi.

TÄYDELLINEN SYNTIUHRI, JAHSHUA MESSIAS!!

- Galatal. 4:
4 Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen,
5 lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.

- Galatal.3
13 Messias on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" -

Amein!

Meidät on lunastettu KIROUKSESTA, mutta meitä ei ole lunastettu Toorasta!

Huomaatko tämän?! - Tulee olla tarkkana kuin porkkana, kun lukee Sanaa, ettei lähde omassa lihassa kumoamaan sitä, mikä on Pyhässä Hengessä Sanaan kirjoitettu. <3

Huomataan myös jälleen kerran se tosiasia, että: JHVH'n, Herran, Sana on kirjoitettu hebrealaiselle kansalle, Jumalan omalle kansalle JISRA'EL'lle. Muiden kansojen uskovilla on osallisuus
kirjoituksiin, mutta ei ikinä korvaaminen. Kristityt, uskovatkin seurakuntiin kuuluvat ihmiset, eivät koskaan ole Jisra'el. He eivät koskaan korvaa luonnollista Israelia tai luonnollista Juudaa.

--

Kun muun kansan uskova jäsen haluaa ottaa selkoa Jisraelille kirjoitetuista Pyhistä Kirjoituksista, niin eikö siihen tarvitakin jisraelilaisia Messiastaan SEURAAVIA; itsekin messiaanisiksi opetuslapseutettuja; Sanan opettajia?! He, jos ketkä, kykenevät opettamaan muiden kansojen uskovia. Uskothan sen.

- Room. 11:1 Shaul sanoo:
Minä sanon siis: ei kaiketi Jumala ole hyljännyt kansaansa? Pois se! Sillä olenhan minäkin jisraelilainen, Abrahamin siementä, Benjaminin sukukuntaa.

- 5. Moos. 4
31 Sillä Herra, sinun Jumalasi, on laupias Jumala. Hän ei jätä sinua eikä hukuta sinua; hän ei unhota sinun isiesi kanssa tekemäänsä Liittoa, jonka hän on heille valalla vahvistanut.

- 1. Sam. 12
22 Suuren nimensä tähden Herra ei hylkää kansaansa, koska Herra on tahtonut tehdä teidät omaksi kansaksensa.

- Jer. 31:
37 Näin sanoo Herra: Jos voidaan mitata taivaat ylhäällä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo
Herra.

- 2. Kor. 11:
22 He ovat hebrealaisia; minä myös. He ovat jisraelilaisia; minä myös. He ovat Abrahamin siementä; minä myös.

- Apt. 22:
3 Minä olen juutalainen, syntynyt Kilikian Tarsossa, mutta kasvatettu tässä kaupungissa ja Gamalielin jalkojen juuressa opetettu tarkkaan noudattamaan isien lakia; ja minä kiivailin Jumalan puolesta, niinkuin
te kaikki tänä päivänä kiivailette.

Apostoli Shaul (Paavali) oli juutalainen. Entä Kepha, eli Pietari? Mitä kansaa hän oli?
Entä muut apostolit?? Entäpä opetuslapset, jotka 12 henkilöä mainitaan Sanassa, ja entä heidän seuraajansa, joista tehtiin apostoleita?!

Niinpä.. niin.
Huomaat, että JHVH'n SANA eli Messias on Pyhän Henkensä kautta laittanut HÄNEEN uskovat juutalaiset/ israelilaiset opettamaan Hänen Sanaansa! Ja, keille sitä opettamaan?
- Aina ENSIN juutalaisille, ja sitten muiden kansojen jäsenille: kreikkalaisille ja muille.

Miten suuri Jumalamme olisikaan muuttanut suunnitelmiaan saattaa Kuningaskuntansa BESORA (ilosanoma) kaikille luoduille?!?! Ei sitten mitenkään. Hän käyttää yhä enenevässä määrin omiaan, eli Hänen omaisuuskansansa Jisra'elin jäseniä, FYYSISIÄ.

Nyt ei puhuta "hengellisestä Israelista", koska sellaista termiä EI Jumalan SANA (kirjoitettu ja/tai puhuttu Sana) todellakaan tunne!

Ilmestyskirja puhuu meille hebrealaisille messiaanisille Jahshuan seuraajille, Taivasten kuningaskunnassa, ja heiksi opetuslapseuden kautta pyrkiville:

- Luku 7:
4 Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista:
5 Juudan sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä, Ruubenin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Gaadin sukukunnasta kaksitoista tuhatta,
6 Asserin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Naftalin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Manassen (tulee olla: Daanin) sukukunnasta kaksitoista tuhatta,
7 Simeonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Leevin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Isaskarin sukukunnasta kaksitoista tuhatta,
8 Sebulonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Joosefin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Benjaminin sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä.
9 Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään,
10 ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta."

Ja Ilmestyskirja puhuu tulevasta näin:

- Luku 11
3 Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida tuhannen kahdensadan kuudenkymmenen päivän ajan."
4 Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä.
5 Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, lähtee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa; ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, on hän saava surmansa sillä tavalla.
6 Heillä on valta sulkea taivas, niin ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä, ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla, niin usein kuin tahtovat.
7 Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto, se, joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät.
8 Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin.
9 Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa kolme ja puoli päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan.
10 Ja ne, jotka maan päällä asuvat, iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen; sillä nämä kaksi profeettaa olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat.
11 Ja niiden kolmen ja puolen päivän kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki, ja he nousivat jaloilleen, ja suuri pelko valtasi ne, jotka näkivät heidät.
12 Ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan heille: "Nouskaa tänne!" Niin he nousivat taivaaseen pilvessä, ja heidän vihollisensa näkivät heidät.
13 Ja sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys, ja kymmenes osa kaupunkia kukistui, ja maanjäristyksessä sai surmansa seitsemäntuhatta henkeä, ja muut peljästyivät ja antoivat taivaan Jumalalle kunnian.

Ja näin:
- Luku 14:
1 Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi.
2 Ja minä kuulin äänen taivaasta ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän, ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikäänkuin kanteleensoittajain, kun he kanteleitaan soittavat.
3 Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä; eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut maasta.
4 Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he ovat niinkuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä
esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle,
5 eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu; he ovat tahrattomat.

- Eli: ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Jisra'elin lasten sukukunnista (joista kerrottiin luvussa 7) toistui tuossa!

--

LOPPUSANAT

JISRA'EL on tulossa, KOKO 12 HEIMON PORUKKA on tulossa - OLETKO RAKAS USKOVA VALMIS!

Elohim on valinnut oman kansansa jakamaan Pyhää Kirjoitettua (ja myös Pyhässä Hengessä puhuttua & profeetallista ja ilmestyksellistä) Sanaansa yhä enemmän ja enemmän. Ja TULEVINA PÄIVINÄ, näinä yhä vakavistuvimpina aikoina, HÄN saa heidät todella liikkeelle! HÄN sen tekee!!

Jahuda tulee Ephraimin/Joosefin luokse, ja (pakana)kansojen keskellä olevan Jaakobin/Ephraimin/Josephin kadonneiden opettaminen alkaa todenteolla. Yhdessä nämä yhdistyneet - pohjoinen ja eteläinen valtio, jotka tulevat yhdistymään yhdeksi valtioksi Jisra'elin vuorilla - palaavat kotiin jo Abrahamille luvattuun maahan. Mahdollisesti heidän mukaansa saa tulla uskovia kansojen jäseniä hakkaamaan heidän kanssaan halkoja yms. ja avustamaan maan ja Davidin sortuneen majan jälleenrakentamisessa.
--

Oletko sinä, kansojen uskova, sellainen "Ruth joka Moabista lähdet luvattuun maahan, kera Naomin joka palaa takaisin kotimaahansa"?!

- Ruutin kirja 1:
15. Ja Noomi sanoi: "Katso, kälysi on kääntynyt takaisin oman kansansa ja jumalansa luo, käänny sinäkin kälysi kanssa."
16. Mutta Ruut vastasi: "Älä vaadi minua jättämään sinua ja kääntymään takaisin, pois sinun tyköäsi. Sillä mihin sinä menet, sinne minäkin menen, ja mihin sinä jäät, sinne minäkin jään; sinun kansasi on minun kansani, sinun Jumalasi on minun Jumalani.
17. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne tulla haudatuksi. Herra rangaiskoon minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema erottaa meidät."
18. Kun Noomi näki, että hän oli lujasti päättänyt seurata häntä, ei hän enää puhunut siitä hänen kanssansa.
19. Niin he kulkivat molemmat yhdessä, kunnes tulivat Beetlehemiin.


Teija K. 11. pvä 11. hebr. kuukautta, 23.1. 2012, klo 14:05 päivällä

(pieni muokkaus 09.10.2017)

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Kaikki saavat laulaa - Pyhien avustaminen - Ajattelun pohja
Keskustelu kategoriassa Seurakunta, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus