Alikategoria: lunastus.Luettu: 69 kertaa. Osuttu: 34 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

SINETÖINTI

Olen sivunnut tätä sinetöinti-asiaa Israelin huoneen artikkelissa Hänen tuntemisensa.Tämä artikkeli johdattelee myös kohti uutta; nimittäin Israelin huoneeseen on avattu juuri nyt (30. Av, 19.08.2012, klo 07:40) linkkisivusto: uusin Netti-sivumme, nimeltään Sinetti.

Tämä uusi Sinetti-sivustomme jatkaa Taivasten Kuningaskunta -aiheessa. Täällä Israelin huoneessa toki jatkamme myös kirjoittamista edelleen.

Mutta nyt menemme yhdessä lukijani kanssa katselemaan sinetöintiä, tässä esillä olevassa artikkelissa. Otan ensin esiin JHWHn Sanan kohdan Shir haShirimstä, eli Laulujen laulusta (KV), jota todella rakastan, sitten muita sinettiin liittyviä kohtia.

JHWHn Sanat

Laulujen laulu 8:6- 7, eri käännösten mukaan

Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi. Sillä rakkaus on väkevä kuin kuolema, tuima kuin tuonela on sen kiivaus, sen hehku on tulen hehku, on Herran liekki. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä tulvaansa upottaa. Jos joku tarjoaisi kaikki talonsa tavarat rakkauden hinnaksi, häntä vain halveksuttaisiin. (KV 1933/-38)

Olen tietoinen siitä, ettei suomenkielinen käännös aina anna ihan oikeutta alkutekstille. Katsotaanpa, miten muut kääntävät.

Shir haSirim 8

6Set me as a chotam (seal) upon thine lev, as a chotam upon thine zero'a (arm); for ahavah is strong as mavet (death); kinah (jealousy) as unyielding as Sheol; the flames thereof are flames of eish, the flame of Hashem.

7Mayim rabbim (many waters) cannot quench HaAhavah, neither can the floods drown it; if a man would give all the wealth of his bais for ahavah, it would be utterly scorned.(OrthodoxJewishBible.org)

Seuraavana Messianic-Torah-Truth-Seeker. org:

Simeni khakhotam al-libekha kakhotam al-zeroekha ka-azah khamavet ahavah kashah khishol kinah reshafei harishpei esh shalhevetya:

Set me as a seal upon thine lev, as a seal upon thine arm: for dod (love) [is] strong as death; jealousy [is] cruel as the grave: the coals thereof [are] coals of fire, [which hath a] most vehement flame.

Mayim rabim lo yukhlu lekhabot et-haahavah uneharot lo yishtefuha im-yiten ish et-kol-hon beito baahavah bozyavuzu lo:

Many waters cannot quench dod (love), neither can the floods drown it: if [a] man would give all the substance of his house for dod (love), it would utterly be contemned.

Hebrew OT - Transliteration - Holy Name KJV:
Shir HaShirim / Song of Songs 8

8:5 Who x4310 [is] this x2063 that cometh up 5927z8802 from x4480 the wilderness, 4057 leaning 7514z8693 upon x5921 her beloved? 1730 I raised y5782z8790 thee up x5782 under x8478 the apple tree: 8598 there x8033 thy mother 517 brought thee forth: 2254z8765 there x8033 she brought thee forth 2254z8765 [that] bare 3205z8804 thee.

8:6 Set 7760z8798 me as a seal 2368 upon x5921 thine heart, 3820 as a seal 2368 upon x5921 thine arm: 2220 for x3588 love 160 [is] strong 5794 as death; 4194 jealousy 7068 [is] cruel 7186 as the grave: 7585 the coals 7565 thereof [are] coals 7565 of fire, 784 [which hath a] most vehement flame. 7957 (masoreettisen tekstin mukaan)

Mechon-Mamre. orgn mukaan, Shir haShirim 8, engl.:

Set me as a seal upon thy heart, as a seal upon thine arm; for love is strong as death, jealousy is cruel as the grave; the flashes thereof are flashes of fire, a very flame of the LORD.

Many waters cannot quench love, neither can the floods drown it; if a man would give all the substance of his house for love, he would utterly be contemned.

Mielenkiintoista on aina katsoa Sanan kohtia, miten ne ovat muualla käännetyt; ajattelu avartuu, mietiskely syventyy ja tulee aina uutta näkökulmaa. Suosittelen.

Israel

Sinetistä puhutaan JHWH Sanassa useaankin otteeseen Israelin yhteydessä. Luvattu sinetti ja sinetöinti koskee Messiaaseen uskovaa Israelia, joka pitää totena Hänen verisen Lunastustyönsä Golgatalla. Muiden kansojen alkuperäisen hebrealaisen Messiaan Jahushuan seuraajat, hekin todellisia lunastettuja uskovia, saavat olla osallisena kaikesta, mutta eivät koskaan korvata Häneen uskovaa Israelia. Aina tulee olemaan jäännös Israelin koko kansan kaikista 12:sta heimoista. Jäännös on vielä ri(e)poteltuna ympäri maapallon, eri kansojen ja kieliryhmien keskuuteen, mutta luvattu jäännös tulee palaamaan kotiin Tsioniin kaikialta neljältä ilmansuunnalta.

Ilmestyskirjassa, luvussa 7 (KR 1933/-38) sanotaan näin:

2 Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta,3 ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan".4 Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista:5 Juudan sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä, Ruubenin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Gaadin sukukunnasta kaksitoista tuhatta,6 Asserin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Naftalin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Manassen sukukunnasta kaksitoista tuhatta,7 Simeonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Leevin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Isaskarin sukukunnasta kaksitoista tuhatta,8 Sebulonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Joosefin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Benjaminin sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä.

Efesolaiskirjeessä, luvussa 1 kerrotaan armotaloudesta, minkä aikojen täyttyessä JHWH aikoo toteuttaa, että Hän yhdistää Messiaassa yhdeksi kaikki, mitä on taivasten kuningaskunnassa ja mitä on maan päällä. Siksi Hän tekee niin, koska Hänessä Israel on saanut perintöosan, ollen siihen edeltämäärätty Hänen aivoitustensa mukaan, Hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan.

Efesolaiskirjeen luvun 1 jae 11 puhuu Israelin perintöosasta. Jae 12 puhuu kirkkaudesta niille, jotka ovat panneet toivonsa Messiaaseen. Jakeet 13- 14 jatkavat, että kun me (Israelin fyysisen kansan) uskovaiset kuulemme Totuuden Sanan, pelastuksen besoran, niin uskoon tultuamme meihin on pantu Pyhän Hengen sinetti, sen (jae 14) joka on meidän (Israel) perintömme vakuutena, Hänen omaisuustensa lunastamiseksi.

Vanhemman Liiton puolella Exo (2. Moos.) 19: 5 ja Deut (5. Moos.) 7: 6 vahvistavat, että Israel on Elohimn omaisuuskansa, joka tullaan sinetöimään ja lunastamaan, eli palauttamaan takaisin ennalleen ja pelastamaan! Tämä tapahtuu lopun ajoilla. Kaikki tulevat näkemään sen, kuinka JHWH saattaa Jaakobin, Israelin, ennalleen. Jäännös palaa kotiin! HalleluJAH! Amein.

Israelille luvattu

Devarim (5. Mooses) luku 11

(KR 1933/-38, paitsi muutetut Nimet): jakeet 11- 24

11 Vaan se maa, jota te menette omaksenne ottamaan, on maa, jossa on vuoria ja laaksoja ja joka juo vettä taivaan sateesta,12 maa, josta JHWH, sinun Elohimsi, pitää huolen ja jota JHWHn, sinun Elohimsi, silmät aina katsovat, vuoden alusta sen loppuun saakka.13 Ja jos nyt tottelette Minun käskyjäni, jotka Minä tänä päivänä teille annan, niin että rakastatte JHWHa, teidän Elohimanne, ja palvelette Häntä kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne,14 niin Minä annan teidän maallenne sateen ajallansa, syyssateen ja kevätsateen, ja sinä saat korjata viljasi ja viinisi ja öljysi.15 Ja Minä annan sinun karjallesi ruohoa kedoillasi; ja sinä syöt ja tulet ravituksi.16 Varokaa, ettei teidän sydämenne antaudu vieteltäväksi, niin että poikkeatte pois ja palvelette muita elohimeja ja niitä kumarratte;17 muutoin JHWHn viha syttyy teitä kohtaan, ja Hän sulkee taivaan, niin ettei tule sadetta eikä maa anna satoansa, ja te häviätte pian siitä hyvästä maasta, jonka JHWH teille antaa.18 Painakaa siis nämä Minun Sanani sydämeenne ja mieleenne ja sitokaa ne merkiksi käteenne, ja ne olkoot muistolauseena otsallanne;19 ja opettakaa ne lapsillenne, niin että puhut niistä kotona istuessasi ja tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi.20 Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi,21 että te ja teidän lapsenne kauan eläisitte siinä maassa, jonka JHWH teidän isillenne vannotulla valalla lupasi antaa heille, niin kauan kuin taivas maan yli kaareutuu.22 Sillä jos te pidätte kaikki nämä käskyt, jotka Minä teille annan, ja seuraatte niitä, niin että rakastatte JHWHa, teidän Elohimanne, ja aina vaellatte Hänen teitänsä ja riiputte Hänessä kiinni,23 niin JHWH karkoittaa kaikki nämä kansat teidän tieltänne, ja te laskette valtanne alle kansoja, jotka ovat teitä suuremmat ja väkevämmät.24 Mihin paikkaan te jalkanne astutte, se on oleva teidän. Erämaasta ja Libanonista, virrasta, Eufrat-virrasta, aina Länsimereen saakka on teidän alueenne ulottuva.

KJn mukaan sydän, lebab (Brown-Driver-Briggs Hebrew Lexicon):

Sana

Translitteroitu

Strongin koodi

lebab lay-bawb'

03824

Sanan tausta

Sanaluokka

from 03823

subst. (mask.)

Lukumäärä

King James käännökset sanasta

252

AV-heart 231, consider 07760 5, mind 4, understanding 3, misc 9

Merkitys

1) inner man, mind, will, heart, soul, understanding

Sinetti U.L:n teksteissä, suorat lainaukset (KR 1933/-38)

- 1.Kor.9:2 Jos en olekaan apostoli muille, olen ainakin teille; sillä te olette minun apostolinvirkani sinetti Herrassa.

- Ef.1:13 Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti,

- 2.Tim.2:19 Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: "Herra tuntee omansa", ja: "Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee".

- Ilm.7:2 Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta

- Room.4:11Ja hän sai ympärileikkauksen merkin sen uskonvanhurskauden sinetiksi, joka hänellä oli ympärileikkaamatonna, että hänestä tulisi kaikkien isä, jotka ympärileikkaamattomina uskovat, niin että vanhurskaus heillekin luettaisiin;

- Ef.4:30Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.

Sinettisormus

Luuk.15:22 Silloin isä sanoi palvelijoilleen: 'Tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet (kotiin palanneen tuhlaajapojan) niihin, ja pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa

Mistä tiedän, että kyseessä on sinettisormus? Siitä, että kaikki mitä isä omisti, kuului pojille. Kun nuorempi veli, tuhlaajapoika, palasi takaisin kotiin, sai hän kaiken isän omaisuuden takaisin itselleen. Tämä on taivasten kuningaskunnan 'politiikkaa.

Egyptin faarao antoi Joosefille sormuksen sormeen; siten hallintavallan ajaa faaraon asioita, eli sinetöidä sormuksen sinetillä päätökset faaraon puolesta:

- 1.Moos.41:14Silloin farao kutsutti Joosefin eteensä. Ja hänet tuotiin kiiruusti vankikuopasta. Ja hän ajatti hiuksensa ja muutti vaatteensa ja tuli faraon eteen.

- 1.Moos.41:42Ja farao otti sinettisormuksensa kädestään ja pani sen Joosefin käteen ja puetti hänen ylleen hienot pellavavaatteet ja ripusti kultakäädyt hänen kaulaansa.

Estherin kirjassa Mordekai sai samat valtuudet:

- Ester 8 :1 Sinä päivänä kuningas Ahasveros lahjoitti kuningatar Esterille Haamanin, juutalaisten vastustajan, talon. Ja Mordokai pääsi kuninkaan eteen, sillä Ester oli ilmoittanut, mikä Mordokai oli hänelle. 2 Ja kuningas otti kädestään sinettisormuksensa, jonka hän oli otattanut pois Haamanilta, ja antoi sen Mordokaille; ja Ester pani Mordokain Haamanin talon hoitajaksi.

Kun koko Israel saa takaisin omaisuutensa ja palaa maahansa ennalleensaattamisen prosessissa, niin 12 heimoa saa omistaa kaiken heille luvatun ja sinetöidyn yltäkylläisyyden.

Sanan kohtia (KR 1993/-38), jotka vahvistavat edellä kerrottuja

Paluu, ennalleen saattaminen:

- 5.Moos.3:20.. kunnes Herra suo veljienne, samoinkuin teidänkin, päästä rauhaan, kun hekin ovat ottaneet omaksensa sen maan, jonka Herra, teidän Jumalanne, antaa teille Jordanin tuolta puolelta; sitten saatte palata takaisin, kukin omistamallensa maalle, jonka minä olen teille antanut.

- Jes.49:6.. hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti.

- Jer.24:6 Ja minä käännän katseeni heihin, heidän hyväksensä, ja tuon heidät takaisin tähän maahan. Minä rakennan heidät enkä hajota, minä istutan heidät enkä revi pois.

- Sak.10:9Kun minä sirotan heidät kansojen sekaan, muistavat he minua kaukaisissa maissa; ja he lastensa kanssa saavat elää ja palata takaisin.

Ahdistuksen aikaan

- Dan.12:1Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.

- Jer.30:7Voi! Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakovlle ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä.

- Mark.13:19.. niinä päivinä on oleva ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule.

Ahdistuksen ajasta ihanuuteen

Jirmejahu 31:

2 Näin sanoo JHWH: "Kansa, miekalta säästynyt, löysi erämaassa armon; Minä menen saattamaan sen, JisraElin, rauhaan".3 Kaukaa ilmestyy minulle JHWH: "Iankaikkisella rakkaudella Minä olen sinua rakastanut, sentähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta.4 Minä rakennan sinut jälleen, ja sinä tulet rakennetuksi, neitsyt JisraEl. Sinä kaunistat itsesi jälleen käsirummuillasi ja lähdet iloitsevaisten karkeloon.5 Sinä istutat jälleen viinitarhoja Samarian vuorille; ne, jotka istuttavat, saavat korjata hedelmätkin.6 Sillä päivä on tuleva, jolloin vartijat huutavat Ephrajimn vuorella: 'Nouskaa, lähtekäämme Tsioniin JHWHn, meidän Elohimmme, tykö'.7 Sillä näin sanoo JHWH: Riemuitkaa iloiten Jaakovsta, kohottakaa riemuhuuto hänelle, joka on kansojen pää; kuuluttakaa, kiittäkää ja sanokaa: 'Auta, JHWH, kansaasi, JisraEln jäännöstä'.8 Katso, Minä tuon heidät tuntemattomasta (pohjoisesta) maasta, kokoan heidät maan perimmäiseltä ääreltä. Heissä on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä: suurena joukkona he palajavat tänne.9 Itkien he tulevat, ja Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä Minä olen JisraEln isä, ja Ephrajim on Minun esikoiseni.10 Kuulkaa JHWHn Sana, te kansat, ilmoittakaa kaukaisissa merensaarissa ja sanokaa: Hän, joka JisraEln hajoitti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niinkuin paimen laumaansa.11 Sillä JHWH on lunastanut Jaakovn ja vapahtanut hänet häntä väkevämmän kädestä.(mukaellen KR 1933/-38:sta, muutetut Nimet)

Voitelu ja valtuutus

Englanninkielinen teksti Voitelusta ja valtuutuksesta, suoraan JHWHn Sanasta, mukaellen Youngs Literalia, jota pidän hyvänä käännöksenä King James (vanhemman käännöksen) kanssa.

The Anointing of YHWH and the Power of Adonai haMashiach, In the Kingdom of our YHWH, Yahushua haMashiach, our Savior

JeshaJAHu 61

1 The Spirit of the Adonai JHWH is on me, Because JHWH did anoint me To proclaim tidings to the humble, He sent me to bind the broken of heart, To proclaim to captives liberty, And to bound ones an opening of bands.2 To proclaim the year of the good pleasure of JHWH, And the day of vengeance of our El, To comfort all mourners.3 To appoint to mourners in Zion, To give to them beauty instead of ashes, The oil of joy instead of mourning, A covering of praise for a spirit of weakness, And He is calling to them, `Trees of righteousness, The planting of JHWH -- to be beautified.'4 And they have built the wastes of old, The desolations of the ancients they raise up, And they have renewed waste cities, The desolations of generation and generation.5 And strangers have stood and fed your flock, Sons of a foreigner are your husbandmen, And your vine-dressers.6 And ye are called `Priests of JHWH,' `Ministers of our Elohim,' is said of you, The strength of nations ye consume, And in their honour ye do boast yourselves.7 Instead of your shame and confusion, A second time they sing of their portion, Therefore in their land A second time do they take possession, Joy age-during is for them.8 For I am JHWH, loving judgment, Hating plunder for a burnt-offering, And I have given their wage in truth, And a covenant age-during I make for them.9 And known among nations hath been their seed, And their offspring in the midst of the peoples, All their beholders acknowledge them, For they are a seed JHWH hath blessed.10 I greatly rejoice in JHWH, Joy doth my soul in my El, For He clothed me with garments of salvation, With a robe of righteousness covereth Me, As a bridegroom prepareth ornaments, And as a bride putteth on her jewels.11 For, as the earth bringeth forth her shoots, And as a garden causeth its sown things to shoot up, So the Adonai JHWH causeth righteousness and praise To shoot up before all the nations!

continues

62:

1 For Zion's sake I Am not silent, And for Jerusalem's sake I do not rest, Till her righteousness go out as brightness, And her salvation, as a torch that burneth.2 And nations have seen thy righteousness, And all kings thine honour, And He is giving to thee a new name, That the mouth of JHWH doth define.3 And thou hast been a crown of beauty in the hand of JHWH, And a diadem of royalty in the hand of thy Elohim,4 It is not said of thee any more, `Forsaken!' And of thy land it is not said any more, `Desolate,' For to thee is cried, `My delight is in her,' And to thy land, `Married,' For JHWH hath delighted in thee, And thy land is married.5 For a young man doth marry a virgin, Thy Builders do marry thee, With the joy of a bridegroom over a bride, Rejoice over thee doth thy Elohim.6 `On thy walls, O Jerusalem, I have appointed watchmen, All the day, and all the night, Continually, they are not silent.' O ye remembrancers of JHWH, Keep not silence for yourselves,7 And give not silence to Him, Till He establish, and till He make Jerusalem A praise in the earth.8 Sworn hath JHWH by His right hand, Even by the arm of His strength: `I give not thy corn any more as food for thine enemies, Nor do sons of a stranger drink thy new wine, For which thou hast laboured.9 For, those gathering it do eat it, and have praised JHWH, And those collecting it do drink it in My holy courts.'10 Pass ye on, pass on through the gates, Prepare ye the way of the people, Raise up, raise up the highway, clear it from stones, Lift up an ensign over the peoples.11 Lo, JHWH hath proclaimed unto the end of the earth: `Say ye to the daughter of Zion, Lo, thy salvation hath come,' Lo, his hire is with him, and his wage before him.12 And they have cried to them, `People of the Holy One, Redeemed of JHWH,' Yea, to thee is called, `Sought out one, a city not forsaken!'

Amen.

JHVHn Suunnitelma

Kannattaa pohtia, mitä mahtaa Jesajahun 61- 62 luvuilla olla tekemistä tulevan sinetöinnin ja sinetin kanssa! Sana Messiaan Jahushuan suusta koskee aina Israelia, Hänen omaisuuskansaansa ja silmäteräänsä. Muiden kansojen jäsen voi tehdä myös valinnan Hänen seuraamisekseen ja osallisuuteen lupauksistaan omaisuuskansalleen Israelille, omaisuudelleen ennen kaikkia muita. Muiden kansain uskova voi aina seurata samaa Messias Kuningasta, JHWHea, eikä jatkaa kreikkalais-roomalais-filosofisen n. 2000-vuotisen tuhoontuomitun valtakunnan epäjumalanpalvelusta. Haureutta, hengellistäkin, tulee aina karttaa kuin ruttoa.

Muista muiden kansojen uskovainen: et koskaan ole korvannut, et korvaa, etkä tule korvaamaan ELn omaisuuskansaa Israelia - et hengellisesti, etkä fyysisesti! Korvausteologia on hävinnyt, häviää ja tulee häviämään.

Vain hävinnyt (kuka onkaan häviäjä - eikö sielumme vihollinen, perkeleeksi kutsuttu!) pitää yllä sellaista mahdotonta teologiaa, joka koettaa estää Elohimin suunnitelmaa ja Hänen valitsemaansa hyvää ja voimallista lopputulosta, jonka kruunaa Israelin pelastus ja Messiaan tulo toisen kerran! Messiaamme ja Kuninkaamme tulee perustamaan tuhatvuotisen kuningaskuntansa maan päälle, ja auta armias niitä kansoja ja niiden kansojen jäseniä, jotka eivät Hänen asioihinsa suostu!

Haluat varmaan tässä vielä lopuksi tietää, mitä hävinneelle tapahtuu?!

Ensinnäkin: Ilmestyskirjan peto laitetaan tuhanneksi vuodeksi tulikivijärveen, väärän profeetan kanssa. Näin sanoo JHWHn Sana, Ilm.19:19-20. Mitä sen jälkeen sille hävinneelle, eli vanhalle lohikäärmeelle tapahtuu, voit itse katsoa tuloksen Ilmestyskirjan luvusta 20 jakeesta1 eteenpäin.

Israel saa kaiken takaisin ja vielä enemmänkin

Sinun kannattaa lukea myös uudesta taivaasta ja uudesta maasta sekä uudesta Jerusalemista. Tee se sentähden, ettei pelko valtaa mieltäsi lopun ajoista kerrottaessa. Lue eteenpäin antamiani Ilmestyskirjan Sanan kohtia myös sen takia, että saat oikean kuvan tulevista asioista, ettet eksy vääriin opetuksiin, joita ihan vilisee Netissä.

Huomaat varmaan lukiessasi tuota, välittömästi yllä olevaa Sanan kohtaa (Ilm. 20: alkuosa), että sinetti ja sinetöinti koskee myös sitä syvyyteen tuhanneksi vuodeksi joutuvaa vanhaa lohikäärmettä. Mutta, totisesti se sinetti ja sinetöinti on aivan toisenlaista kuin JHWHn antama lupauksen lapsilleen, Israelille. Israel tulee saamaan takaisin kaiken sen ihanan, mikä menetettiin kapinassa Elohim'ia vastaan. Israelille kuuluu Elohim'n, Taivaallisen Isän, lapseus ja kaikki oikeudet, Tooran säädösten ja asetusten rinnalla.

Teija K.

- muutokset artikkeliin tehty hebrealaisen 5.kuun(juut. Av) 30. pvänä, 19.08.2012. Israelin huoneeseen avattu uusi linkkisivusto.


Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Sekaannusta ja hajaannusta - Vaimot seurakunnassa - Menora-kynttelikkö
Keskustelu kategoriassa Yleiset, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus