Alikategoria: homileettinen midrash.Luettu: 73 kertaa. Osuttu: 31 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

Hänen tuntemisensa

Tämän artikkelin tarkoitus on herättää siihen kysymykseen, että: Tunnenko Messiaani, Pelastajani. Tunnenko Hänet, vai pelkästään: tiedänkö Hänet? Artikkeli ei tyhjentävästi käy asiaa läpi, vaan pikemminkin viitteellisesti, herättelemällä, ja ottaen esiin JHWHn Sanan pyhiä kirjoituksia myös molemminpuolisesta uskollisuudesta, joka liittyy tuntemiseen. (Kannattaa lukea sanan kohdat ajatuksella; sisältävät monin paikoin uutta suomennosta)

Alkusanoiksi luemme: Tehillim 69:7, 9- 10 (Psalmit) Älä anna minussa häpeään joutua niiden, jotka odottavat Sinua, Adonai, JHWH Sebaot. Älä salli minussa pettyä niiden, jotka etsivät Sinua, Israelin Elohim.


JHWH pitää lupauksensa meille, pidämmekö me lupauksemme Hänelle?!

Jahushua sanoo: Veljilleni Minä Olen tullut vieraaksi, olen tullut oudoksi äitini lapsille. Sillä kiivaus Sinun Huoneesi puolesta on minut kuluttanut, Tehillim, Ps. 69:8 (9). Hän on tullut vieraaksi veljilleen, entä meille: tunnemmeko Hänet?! Onko mielemme, ajatuksemme ja henkemme alati Häntä kohti, kuten oli esim. Hänen ystävällään, Aabrahamilla, Jesajan 41:8 sanan kohdassa? Jahushua kutsui häntä ystäväkseen. ISR, engl. käännös, sanoo tuossa Jesajassa kauniimmin: .. Abraham who loved Me. Olemmeko me Hänen ystäviään, rakastammeko Häntä?

Joh.15:15 Hän sanoo: En minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee; vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut Isältäni.

Aabraham tunsi JHWHn niin hyvin sekä oli Hänen todellinen ystävänsä ja uskottunsa, jopa niin pitkälle hän meni että oli valmis uhraamaan oman poikansa Isakin, koska rakasti niin paljon JHWHaa, kun JHWH koetteli hänen uskollisuuttaan, Bereshit, 1.Moos. 22 kertoo siitä. JHWH oli tehnyt veriliiton Abrahamin kanssa, ja liitto kesti koetuksen. Samoin toimi Hanna, kun JHWH antoi hänelle Samuelin (ja lisää lapsia myöhemmin), koska nainen oli kauan rukoillut poikaa ja luvannut antaa lapsen Hänelle koko elinajaksi, 1. Shmuel 1:11, 17- 28, ja hän toimi niin kuin oli luvanut. Sentähden JHWH antoi hänelle Shmuelin sijasta, Eelin siunaamana lapsen; ja itseasiassa hän synnyttikin vielä kolme poikaa ja kaksi tytärtä, 1. Shmuel 2:20- 21.

Muutamia JHWHn Sanan kohtia lisää:

Jochanan 14:7, 9 (Joh.ev.) Jos te olisitte tunteneet Minut...

Minä olen ollut sinun kanssasi niin kauan, etkä sinä ole tuntenut Minua! (ISR, Institute For Scripture Research, The Scriptures, suomennus)

Jochanan 17:3 Tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat Sinut, joka yksin olet totinen Elohim, ja JHWH Messias, jonka Sinä olet lähettänyt. (ISR)

Jochanan 20:1- 18 kertoo Mirjamista (Maria Magdalena) Jahushuan haudalla, ja kuinka tämä halusi Adonain, nähdä Hänet ja pitää itsellään, niin rakastunut hän oli JHWHaan Messiaaseensa, Rabbuuniinsa:

Jakeet 11- 18: Mutta Mirjam seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Kun hän näin itki, kurkisti hän hautaan ja näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan, toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa, siinä, missä Jahushuan ruumis oli maannut. Nämä sanoivat hänelle: "Nainen, mitä itket?" Hän sanoi heille: "Ovat ottaneet pois minun Adonain, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet".

Tämän sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Jahushuan siinä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Jahushua. Jahushua sanoi hänelle: "Nainen, mitä itket? Ketä etsit?" Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle: "Adonai, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet". Jahushua sanoi hänelle: "Mirjam!" Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebreankielellä: "Rabbuuni!" se on: opettaja. Jahushua sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Elohimini tykö ja teidän Elohiminne tykö".

Mirjam Magdalasta meni ja ilmoitti opetuslapsille, että hän oli nähnyt Adonain ja että Hän oli hänelle näin sanonut.

Haluatko Sinä Hänet, oletko rakastunut Häneen niin kuin Mirjam oli?

Luqas 10:38- 42 kertoo Mirjamin paremmasta osasta, jota ei oteteta häneltä koskaan pois: Ja heidän vaeltaessaan hän meni muutamaan kylään. Niin eräs nainen, nimeltä Martha, otti hänet kotiinsa. Ja hänellä oli sisar, Mirjam niminen, joka asettui istumaan JHWHn jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa. Mutta Martha puuhasi monissa palvelustoimissa; ja hän tuli ja sanoi: "Adonai, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan? Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi." JHWH vastasi ja sanoi hänelle: "Martha, Martha, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellista on yksi ainoa. Mirjam on valinnut hyvän osan, jota ei häneltä oteta pois. (ISR)

Job 42:1- 6 kertoo Jobin nöyrtymisestä, mm.: Korvakuulolta olen Sinusta kuullut, mutta nyt silmäni näkevät Sinut.(ISR)

Jirmejahu 24:7 (Jeremia): Ja Minä annan heille sydämen heidän tunteakseen Minut, että Minä Olen JHWH: että he saavat olla minun kanssani ja Minä olen heidän Elohiminsa, sillä he kääntyvät Minun tyköni kaikesta sydämestänsä. (ISR)

Lisää:

- Jirmejahu, Jeremia 31:31- 34 Berit Chadasha, uudistettu liitto

- Jehezqel, Hesekiel 11:19-20 Kivisydämestä lihasydän

- Hazon 3:20 (Ilmestyskirja): Jahushua kolkuttaa ovella tahtoen aterioida kanssamme.

- Shir haShirim 5:1- 8 ja 2:14 ja 8:13 (K.V., Laulujen laulu)

Anna minun nähdä muotosi, anna minun kuulla äänesi, Shir haShirim 2:14 (ISR).

- Matt.11:28 (ISR) Tulkaa Minun tyköni te vaivaa näkevät (työtä tekevät) ja raskautetut, Minä annan teille levon, (Tehillim, Psalmit 23 puhuu ihanasti siitä levosta, minkä Hän antaa.)


Josef

Muistatte varmaan Jaakobin kahdentoista pojan tarinan Joosefista, unennäkijästä, jota veljet ryhtyivät vainoamaan, kun hän kertoi heidän tulevan kumartamaan häntä. Josef on Egyptissä ja hänen veljensä ovat tulleet hakemaan viljaa nälänhädän aikana. Josef koettelee veljiään, jotka eivät häntä tunne, koska hän on egyptiläisen ylhäisen miehen vaatteissa, hän on arvossa toinen heti faaraon jälkeen ja hallitsee koko Egyptin taloutta.

Bereshit, 1.Moos.42:7-8 Ja Joosef näki veljensä, ja hän tunsi heidät, mutta tekeytyi heille vieraaksi, puhutteli heitä ankarasti ja kysyi heiltä: "Mistä te tulette?" He vastasivat: "Kanaanin maasta tulemme, ostamaan elintarpeita". Ja Joosef tunsi veljensä, mutta he eivät tunteneet häntä.

Josefin kertomus jatkuu. Veljet joutuvat tulemaan toisen kerran noutamaan viljaa nuorimmainen Benjamin mukanaan, silloin hän ilmaisee itsensä veljilleen: Bereshit, 1. Moos. 45:1 Silloin Joosef ei voinut kauemmin hillitä itseään kaikkien niiden nähden, jotka seisoivat hänen ympärillään, ja hän huusi: "Antakaa kaikkien mennä pois minun luotani!" Niin ei ollut ketään saapuvilla, kun Joosef ilmaisi itsensä veljilleen. 2 Ja hän purskahti itkemään ääneen, ja egyptiläiset ja faraon hoviväki kuulivat sen. 3 Ja Joosef sanoi veljilleen: "Minä olen Joosef, vieläkö minun isäni elää?" Mutta hänen veljensä eivät kyenneet vastaamaan hänelle, koska he vapisivat hänen edessään. 4 Sitten Joosef sanoi veljilleen: "Olkaa hyvät, tulkaa lähelleni". Ja kun he tulivat, hän sanoi: "Minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka myitte Egyptiin. 5 Ja nyt älkää olko murheissanne älkääkä pahoitelko sitä, että myitte minut tänne, sillä Elohim on minut lähettänyt teidän edellänne pitääkseen teidät hengissä. 6 Kaksi vuotta on nälänhätä ollut maassa, ja vielä on jäljellä viisi (vuotta), joina ei kynnetä eikä korjata eloa. 7 Ja Elohim lähetti minut teidän edellänne säilyttääkseen teille jälkeläisiä maan päällä ja pitääkseen teidät hengissä, suureen pelastukseen (ulospääsyyn, suuressa pelastuksessa). 8 Ette siis te ole lähettäneet minua tänne, vaan Elohim. Ja Hän asetti minut faraon neuvonantajaksi (isäksi) ja koko hänen hovinsa herraksi, ja koko Egyptin maan johtajaksi (KR-33: valtiaaksi). 9 Menkää, rientäkää minun isäni tykö ja sanokaa hänelle: 'Näin sanoo poikasi Joosef: Elohim on asettanut minut koko Egyptin herraksi. Tule luokseni, älä viivyttele. (ISR)


Niin monin eri tavoin on Messiaamme Jahushua itsensä ilmaissut, mutta tunteeko nykyajan kristillinen seurakunta ja sen yksilöt Häntä?

Näkeekö nykykristitty Jahushuan Messiaan? Onko Hän niin puettu egyptiläiseen kaapuun ja koristeisiin ettemme tunne Hänen hebrealaisuuttaan, juutalaisuuttaan, juuriaan?!

Hän on niin juutalainen kuin vain olla voi. Hänen koko identiteettinsä on hebrealaisesta kansasta, Hän on hebrealainen samoin kuin muutkin hebrealaiset. Miten kukaan ikinä voi kuvitella Häntä jonkin pakanakansan jäseneksi, egyptiläiseksi, mutta näin vaan yhä tänäkin päivänä on. Hänet halutaan yhä nähdä ei-juutalaisena, länsimaisena kreikkalaisena, vaaleine pitkine hiuksineen, ilman tallit-viittaa ja sen tsit tsitejä (tupsuja, hebr. Tzit Tzit), ilman mustia kiharoita ja mustaa partaa. Kreikkalainen hapatus-teologia on muuttanut Hänet tunnistamattomaksi, identiteetiltään toisenlaiseksi kuin Hän on. Mutta Hän on silti yhä muuttumaton, Hän on juutalainen. Hänen kiharansa ovat mustat kuin kaarne, aaltoilevat kuin palmunlehvät, sanoo Sana. Hän pukeutuu kuin juutalainen, Hän käyttäytyy kuin juutalainen, tuntee kuin juutalainen, ajattelee kuin juutalainen ja puhuu kuin juutalainen.


Kun me tunnemme Hänet, joka tuntee meidät, tulee meihin Hänen tuntemisensa tuoksu:

Qorithim Bet, 2. Kor. 2:14 Mutta kiitos olkoon Elohimin, joka aina kuljettaa meitä voittosaatossa Messiaassa ja meidän kauttamme joka paikassa tuo ilmi Hänen tuntemisensa tuoksun! Shaul (Paavali) jatkaa, jakeesta 15 eteenpäin: Sillä me olemme Messiaan tuoksu Elohimille, niille jotka pelastuvat, ja kadotukseen joutuville. Noille me olemme kuoleman haju kuolemaksi, mutta toisille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen? Sillä me emme ole niinkuin nuo monet, jotka turmelevat (KR-38: myyskentelevät) Elohimin sanaa hyötyäkseen; vaan vilpittömästi (KR-38: puhtaasta mielestä), vaan niinkuin Elohimista, Elohimin (silmien) edessä, me Messiaassa puhumme.

Shaul jatkaa seuraavassa luvussa: 1 Alammeko jälleen suositella itseämme? Vai tarvinnemmeko, niinkuin muutamat, suosituskirjeitä teille tai teiltä? 2 Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat. 3 tehden sen ilmeiseksi, että te olette Messiaan kirje, meiltä teille tarjottuna, ei musteella kirjoitettuna, vaan elävän Elohimin Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin. (ISR)

Messiaan tuntemisen tuoksu tulee esiin, samoin Hänen kirkkautensa tunteminen:

Mishle, Sananl.9:10 JHWHn pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. (ISR)

Qor. Bet, 2.Kor.4:6 Sillä Elohim, joka sanoi: "Loistakoon valo (KR-38: valkeus) pimeydestä", on Hän (KR-38: se), joka on loistanut sydämissämme valaisten Elohimin kirkkauden tuntemista, kirkkauden, joka loistaa Messiaan kasvoissa. (ISR)


Kun tuntee Hänet, tuntee Isän:

JHWH sanoo: Joka on nähnyt Minut, on nähnyt Isän, Joh.14:9.

"Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Elohimista; ja jokainen, joka rakastaa, on Elohimista syntynyt ja tuntee Elohimin, Johanan Aleph, 1.Joh.4:7.

"Katso, minun äitini ja veljeni! Sillä joka tekee Elohimin tahdon, se on minun veljeni ja sisareni ja äitini, Marqos, Mark.3:34- 35.

Hän, joka tekee Elohimin tahdon, on JHWH Messiaan veli, sisar ja äiti ja 'ystävä. Kuuliaisuus Hänelle ja Häneen on luottamuksen osoitus, sekä rakkauden ja palvonnan osoitus.

Palvokaamme ja siunatkaamme (KR-33/-38 kääntämänä: ylistäkäämme) Häntä!

Ps.22:23 (22:24) Te, jotka pelkäätte JHWHaa, siunatkaa Häntä. Kunnioittakaa Häntä, kaikki Jaakobin siemen, kaikki Israelin siemen, peljätkää Häntä.

Ps.99:5 Siunatkaa JHWHaa, meidän Elohimiamme, kumartukaa hänen jalkainsa astinlaudan eteen. Hän on Pyhä.

2.Sam.22:47JHWH elää! Kiitetty olkoon minun kallioni, ja siunattu Elohim, minun pelastukseni kallio (kivi)!

Isä ja minä olemme Yksi, Joh.10:30. (Yksi = hebr. Echad)

Muistattehan myös Hänen sanansa: Joka on nähnyt Minut, on nähnyt Isän.

Jes.9:6(9:5) Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen Nimensä on: Ihmeellinen, Neuvonantaja, Väkevä Elohim, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas (Sar Shalom).

Tunnetko Elohimin (Jumalan), oletko nähnyt Hänet, jota kuvataan meille tunnettavaksi JHWHn sanassa, pyhissä kirjoituksissa? Ymmärrätkö, että Hän on Isä, ja että Hän on ilmoittanut itsensä meille? Hän on edelleen iankaikkinen, ikuinen Isä. Hän on yhä myös Ihmeellinen, Neuvonantaja, Väkevä Elohim, Rauhanruhtinas. Hänet on ilmoitettu meille, annettu meille, Hän on JHWH (KR.33/38: Herra).

Fariseukset eivät tunteneet ikuista Isää, Väkevää Elohimia, Parantajaa (ks. Luuk. 4: 23).


Jochanaan besora (ilosanoma), luku 9 kertoo sokean, parantuneen miehen tarinan:

24 Niin he kutsuivat toistamiseen miehen, joka oli ollut sokea, ja sanoivat hänelle: "Anna kunnia Elohimille; me tiedämme, että se mies (Jahushua) on syntinen". 25 Hän vastasi: "Onko hän syntinen, sitä en tiedä; sen vain tiedän, että minä, joka olin sokea, nyt näen". 26 Niin he sanoivat hänelle: "Mitä hän sinulle teki? Miten hän avasi sinun silmäsi?" 27 Hän vastasi heille: "Johan minä teille sanoin, ettekä te kuulleet. Miksi taas tahdotte sitä kuulla? Tahdotteko tekin ruveta hänen opetuslapsiksensa?" 28 Niin he herjasivat häntä ja sanoivat: "Sinä olet hänen opetuslapsensa, mutta me olemme Mooseksen opetuslapsia. 29 Me tiedämme Elohimin puhuneen Moosekselle, mutta mistä tämä on, sitä emme tiedä." 30 Mies vastasi ja sanoi heille: "Sehän tässä on ihmeellistä, että te ette tiedä, mistä hän on, ja kuitenkin hän on avannut minun silmäni. 31 Me tiedämme, ettei Elohim kuule syntisiä; vaan joka on Elohimia pelkääväinen ja tekee hänen tahtonsa, sitä hän kuulee. 32 Ei ole maailman alusta kuultu, että kukaan on avannut sokeana syntyneen silmät. 33 Jos hän ei olisi Elohimista, ei hän voisi mitään tehdä.

Vielä tämä tärkeä jae, Joh.14:7Jos te olisitte tunteneet minut, niin te olisitte tunteneet myös minun Isäni. Tästä lähtien te tunnette Hänet, ja te olette nähneet (Hänet)."(ISR)

Tuossa edellä olevat sanat Johanaan luvuista 9 ja 14 ovat valtava todistus Isästä, Elohimista, kuka Hän on ja miten Hänet voi nähdä!


Kuka Hän on Sinulle? Haluatko oppia tuntemaan Hänet, näkemään Hänet?

Jos niin, palaathan hebrealaisten pyhien kirjoitusten juurille JHWHn puhtaaseen Sanaan, niin - pikemmin - löydät Hänet ja identiteettisi Hänessä, joka on hebrealaisista hebrealaisin ja juutalaisista juutalaisin.

Jos olet palannut hebrealaisille sanan juurille, voit vaan todeta halusi yhä jatkaa Hänen tuntemisensa tiellä, sillä tiellä, joka lisää joka hetki identiteettiäsi Hänessä. HalleluJah! Amen!

Johanan Aleph, 1.Joh. 3: 21- 22 Rakkaani, jos sydämemme ei tuomitse meitä syylliseksi, niin meillä on uskallus Elohimiin. Ja mitä ikinä pyydämme, me Häneltä saamme, koska pidämme Hänen käskynsä ja teemme sitä, mikä miellyttää Häntä (Hänen edessään). (ISR)

Kun me tunnemme Hänet, meillä on uskallus Häneen.

Hänen puhtaasta kirjoitetusta Sanastaan me opimme tuntemaan Hänet, Pyhän Henkensä opettamana.

Tehillim, Ps.12:6(12:7) JHWHn sanat ovat puhtaita sanoja, hopeata, joka on hyväksi todettu maan sulatusuunissa, seitsenkertaisesti puhdistettua (tai: jalostettua). (ISR)

Hazon, Ilm.3:18Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkoiset vaatteet, että tulisit puetuksi, ettei alastomuutesi häpeä tulisi nähtäville (tai: esiin); ja voitele silmäsi voiteella, että näkisit. (ISR)


Timoteukselle sanottiin näin, Timotijos Beth, 2. Tim. 3. luku, otetaan mekin siitä vaarin:

10 Mutta sinä seurasit tiiviisti (tai: tarkasti) minun (Shaul, Paavali) opetustani, vaellusta, aivoitusta/ tarkoitusta, uskoa, pitkämielisyyttä, rakkautta, kärsivällisyyttä/kestävyyttä, 11 vainoja ja kärsimyksiä, jotka minun osakseni tulivat Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa, mitkä vainot kärsin/kannoin/kestin. Kuitenkin kaikista niistä JHWH on minut pelastanut/vapauttanut. 12 Ja todellakin, kaikki jotka tahtovat elää kunnioittavasti (KR-38: jumalisesti) Messiaassa Jahushuassa, joutuvat/tulevat vainottaviksi. 13 Mutta pahat ihmiset ja petturit/huijarit jatkavat pahempaan (KR-38: pahuuteen), johtaen eksytykseen ja (itse) eksyen. 14 Vaan sinä, pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma (mihin luotat), tietäen keiltä olet oppinut, 15 ja koska jo varhaisesta lapsuudestasi saakka tunnet pyhät Kirjoitukset (TaNaKh), jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, Messiaassa Jahushuassa. 16 Jokainen kirjoitus on Elohimin uloshenkäisemä, ja hyödyllinen/kannattava opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi (asetukseksi suoraan), kasvatukseksi/opetukseksi vanhurskaudessa/oikeamielisyydessä, 17 että Elohimin ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut/varustettu. (ISR)

Hänen tuntemisensa, Hänen joka on Immanuel (Elohim kanssamme, Jes.7:14, Matt.1:23), olkoon ykkösasiamme!

Olkoon Hän aina meille Echad, Yksi (Joh.10:30).

Olkoon Hän meille aina kaikessa myös ensimmäinen (Ilm.22:13).

Kun tunnet Hänet ja Hänen ihmeellisen rakastavan sydämensä, elät sellaista elämää, jota muut jopa kadehtivat ja jota myös haluavat itselleen, sillä silloin Sinun elämäsi on valtava esimerkki ja suunnannäyttäjä. Kaikki Kunnia JHWHlle! Hänen kanssaan seurustelemisessa me opimme tuntemaan Häntä. Lisääntyköön tämä! Elpyköön sydämemme, olkoon se rakkautta täynnä, kuin hunajata, Rakastamme kohti. Hänen palavassa Rakkaudessaan meihin, me koemme täyteyden!

Jaaqob, Jaak.4:5 .."Luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo: Kateuteen asti Hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan"? (KR-38) Eli: Luuletteko, että Kirjoitukset (TANAKH) puhuvat tarkoituksettomasti/turhaan? Kaipaako Henki, joka meissä asuu, erittäin kovasti (intensiivisesti) mustasukkaisuuteen saakka?

Shir haShirim (K.V.) 2: 4 Hän toi minut viinimajaan; ja rakkaus oli hänen lippunsa ylläni. (Molemmat sanan kohdat ISR:stä käännetyt)

Ps.84:2 (84:3) Minun oloni ikävöitsee ja jopa halajaa JHWHn pihoihin, minun sydämeni ja ruumiini huutaa elävää EL:iä. (ISR)


Hänen rakastava sydämensä liikkuu meitä kohti, etsii meitä:

Shir haShirim 2:14 Oi minun kyyhkyseni kallion koloissa/halkeamissa, kallionseinämien peitteessä, anna minun nähdä olemuksesi (KR-33: kasvosi), anna minun kuulla äänesi; sillä suloinen on sinun äänesi ja ihana on sinun olemuksesi. (ISR)

Millaisena me näemme Hänet, kun rakastamme ja tunnemme Hänet:

Shir haShirim 5:10- 16, ISR:"Minun rakkaani on häikäisevä (KR-38: valkoinen) ja punainen, kymmenen tuhannen päällikkö (KR-33: kymmentä tuhatta jalompi). Hänen päänsä on hienointa/puhtainta kultaa, hänen kiharansa aaltoilevat (KR-33: kuin palmunlehvät), mustat kuin kaarne. Hänen silmänsä ovat kuin kyyhkyset vesipurojen partaalla, maidossa kylpeneet ja istuvat runsauden ääressä. Hänen poskensa ovat kuin maustepenkki/-lava (KR-33: balsamilava), kuin tuoksuvat kasvipenkit/kasvilavat; hänen huulensa ovat liljat, ne tiukkuvat sulaa mirhaa. Hänen käsivartensa ovat kultatangot, asetetut krysoliittiin (KR-33: beryllejä täynnä). Hänen vartalonsa on norsunluinen veistos, safiireilla peitetty. Hänen jalkansa ovat marmorisarakkeet aitokultaisten jalustain nojassa/perustuksessa. Hän on näöltänsä kuin Libanon, valittu kuin setripuut. Hänen suunsa on kaikista makein, ja hän on yhtä suloisuutta. Tämä on minun rakkaani, tämä on ystäväni, oi Jerusalemin tyttäret! (K.V., Laulujen laulu)


Millainen Hänen Rakkautensa on?

Shir haShirim 8: 6-7? (ISR): Pane minut sinetiksi sydämellesi, sinetiksi käsivarrellesi; koska Rakkaus on väkevä kuin kuolema, (sen) mustasukkaisuus yhtä julma kuin Sheol; sen liekit ovat tulen liekit, JHWHn liekki/loimu. Eivät suuret vedet voi rakkautta sammuttaa, eivät virrat sitä pestä/huuhtoa pois (KR-33: tulvaansa upottaa). Jos joku tarjoaisi kaiken talonsa varallisuuden/tavaran rakkauden hinnaksi/rakkauden sijaan, se olisi täysin halveksittua.

Voiko Hänen Rakkauttaan palavemmin sanoa?!

Tehillim 27:4-5 (Psalmit), Dawid sanoo ihanasti:

Yhtä (asiaa) minä pyydän JHWHlta, sitä minä etsin: asua JHWHn Huoneessa kaiken elinaikani, katsella JHWHn suloisuutta ja tutkistella Hänen Hekhalssaan (Temppelissänsä). Sillä Hän kätkee minut (lehti)majaansa (sukkotiin) pahana päivänä, Hän kätkee minut Telttansa suojaan (myös: telttansa peitteen alle), korottaa minut kalliolla (KR-33: kalliolle). (ISR)

Amen.

Voiko rakkauttamme, tuntemistamme, kuuliaisuuttamme ja kunnioitustamme Häneen paremmin sanoa?! Mikään ei voi korvata niitä.


Tähän aivan loppuun vielä tärkeät jakeet rakastamisestansa, johon kuuluu Hänen käskynsä pitäminen:

Jochanan 14:21- 23 Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle: "Adon, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille etkä maailmalle? Jeshua vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun Sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan.


Teija K.

Hebr. 12. kuun 15.pvänä, 09.03.2012

edit 13.10.2017 ja hieman myös 07.05.2018

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Shavuot-saarna - Velka ja Kreikka
Keskustelu kategoriassa Tutkivat, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus