Alikategoria: toora.Luettu: 25 kertaa. Osuttu: 38 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

KÄY IÄLLISEKSI


Kysyin rukouksessa Jahushualta: "Miten voisin vahvistaa liittojen ajan pyhien kirjoitusten avulla nykyajan kristityille, että Vanhempi Liitto on yhä voimassa, mutta se käy iälliseksi?"

Hebr. 8:13 sanotaan: "Sanoessaan 'uuden' hän on julistanut ensimmäisen liiton vanhentuneeksi, mutta se, mikä vanhenee ja käy iälliseksi, on lähellä häviämistään."

Hän vastasi: "Avaa Matteus."

Jahushua sanoi: "Älkää luulko, että minä olen tullut Tooraa tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään, sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei Toorasta (tai profeetoista) katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut (Matt. 5:17-18)."

Pyhä sana ei jätä taivasten kuningaskunnan seurakuntaa tietämättömäksi. Vanhempi Liitto on yhä voimassa, mutta se on hiljalleen vanhenemassa. Jossakin vaiheessa alkaa sen tuleminen iälliseksi. Viimeinen vaihe on, kun se on lähellä häviämistään. Tämä hetki on sitten tuhat vuotta kestävän Israelin kuningaskunnan loppupuolella. Tietäkää tämä totuus, että Liittojen ajan kirja seuraa Vanhemman Liiton vanhenemista, ikääntymistä ja häviämistä.

Väliaikatietoja Ensimmäisen Liiton vanhenemisesta

Johannes katsoi taivaallista temppeliä kohti ja näki seuraavaa: "Ja Elohim'in TEMPPELI taivaassa aukeni ja hänen LIITTONSA ARKKI [aron berito] näkyi hänen TEMPPELISSÄÄN...(Ilm. 11:19)."

Jochanan näki Elohimin temppelin taivaassa noin 100 jaa., joka tarkoitti, että vaikka maan päällä ollut Jerusalemin temppeli hävitettiinkin (72 jaa.), temppelin ja uhritoimitusten toimittamisten aika ei päättynyt siihen, vaan se vain väliaikaisesti keskeytyi. Elohim todisti taivaallisen temppelin olemassa olemisen kautta taivasten kuningaskunnan heprealaisille, että maallisen temppelin ja siellä tehtävien uhritoimitusten aika ei ole vielä ohi. Temppelin aikakausi jatkuu edelleen meidän nykyisestä päivästä laskien ainakin tuhat vuotta eteenpäin. Liiton arkki näkyy siis edelleen taivaallisessa temppelissä tänäkin päivänä, mutta se ei tule olemaan siellä enää kauan.

Ilm. 15:5 sanotaan: "Ja sen jälkeen minä näin: todistuksen majan TEMPPELI [hekhal mishkan haedut] taivaassa avattiin...". Sitten jatketaan Ilm. 15:8: "Ja TEMPPELI tuli savua täyteen Elohim'in kirkkaudesta ja hänen voimastansa...".

Edelleen kerrotaan Vanhemman liiton asioista, mutta ei näy enää LIITONARKKIA! Tässä kerrotaan, että Vanhemman Liiton vanheneminen on jo edennyt siihen vaiheeseen, että liitonarkki on hävinnyt! Taivaallinen temppeli täyttyi JHWH'n kunniasta, joten eiollut enää tilaa liitonarkille!

Profeetta Jeremia julistaa: "Ja kun te lisäännytte ja tulette hedelmällisiksi maassa niinä päivinä, sanoo JHWH, niin ei enää puhuta JHWH'n liitonarkista, se ei enää ajatukseen astu, eikä sitä enää kaivata, eikä sellaista enää tehdä (Jer. 3:16)."

Tämä maallinen liitonarkki on taivaallisen 'kuva ja varjo' (Hebr. 8:5). JHWH jo muinoin Jeremian suun kautta ilmoitti, että Vanhempi Liitto on vanheneva, ja ettei liitonarkkia enää tarvita. Tämä sana osoittaa profeetallisesti, mihin vaiheeseen oli Vanhemman Liiton vanheneminen edennyt. Kun Israel ja Juuda ovat palanneet omaan maahansa, on Vanhempi Liitto alkanut tulla jo iälliseksi, että liitonarkista ei enää puhuta, ajatella tai ei sitä rakenneta enää uudelleen, koska taivaallisesta Elohim'in temppelistä on liitonarkki hävinnyt!

Taivaallisen temppelin aikakausi näyttäisi kestävän ilman liiton arkkia seitsemän vihan maljan vuodattamisesta aina Harmagedonin taisteluun ja edelleen tuhat vuotta kestävän Israelin kuningaskunnan ajan loppuun asti, jolloin alkaa ihmiskunnan tuomio (Ilm. 16:1, 16:17 ja 20:12-15). Silloin JHWH istuu valkealla valtaistuimella ja ensimmäinen 'maa ja taivas pakenevat' (Ilm. 20:11).

Ilm. 21:1 sanoo: "Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole."

Sitten jatketaan: "Ja valtaistuimella istuva sanoi: 'Katso, uudeksi minä teen kaikki'. Ja hän sanoi: Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet (Ilm. 21:5)".

Kun edelliset JHWH'n sanat ovat täyttyneet, on profeetallisesti tullut aika, josta on kirjoitettu, että 'taivas ja maa ovat kadonneet' (Matt.5:17 - 18).

Ilm. 21:22 sanotaan: "Mutta TEMPPELIÄ minä en siinä nähnyt, sillä JHWH Elohim, Shaddai, on sen temppeli ja Lammas."

Vasta sitten, kun savisilmillämme näkemämme taivas ja maa ovat kadonneet, voidaan sanoa, että Vanhempi Liitto on hävinnyt! Ja siitä on merkkinä se, että Elohim'in temppeli on kadonnut! On täyttyvä Hänen sanansa: "Katso, uudeksi minä teen kaikki (Ilm. 21:5)". Liittojen ajan aikakaudet ovat vaihtuneet täysin Uuteen Liittoon, joka saa vihdoin täyttymyksensä, amen!

Mauno K. Julkaistu v. 2012

Muokattu 07.10.2017

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Saastaisuudesta - Goliathia vastaan - Profeetallinen_palvelutehtävä - Velka ja Kreikka - Tsar hamashicha
Keskustelu kategoriassa Seurakunta, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus