Alikategoria: eksegeettinen midrash.Luettu: 71 kertaa. Osuttu: 16 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

Mooseksen peite

I

Moosekselle kasvojen peittäminen ei ollut outoa käyttäytymistä. Sen sijaan JHWH piti Mooseksen kasvojen peittämistä outona. Kun Israelin Elohim kohtasi Mooseksen, Hän sanoi: "Minä olen sinun isäsi 'Elohe', Aabrahamin 'Elohe', Iisakin 'Elohe' ja Jaakobin 've'lohe'." Mitä Mooses teki? "Hän peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Elohimia (2 Moos. 3:6)."

Miten JHWH suhtautui Mooseksen "piilosilla olemiseen"'? Häntä häiritsi, että Mooses "piiloutui". Niinpä Hän sanoi Moosekselle: "Mikä sinulla on kädessäsi (2 Moos. 4:2)?" Miksi Hän esitti tämän kysymyksen? Siksi että Mooses ymmärtäisi ottaa rukousviittansa kasvojen edestä pois. Mooses vastasi rukousviittansa suojasta: "Sauva." Kun JHWH näki, että Mooses edelleenkin jatkoi piiloutumistaan rukousviittansa suojaan, Hän sanoi: 'Heitä se maahan.' Niin Mooses heitti sauvansa maahan, jolloin se muuttui käärmeeksi. Mooses pakeni sitä (2 Moos. 4:3). Siinä sai "piilosilla oleminen" kyytiä!

Seuraavaksi JHWH antoi Moosekselle tarkkuutta vaativan tehtävän. Mooseksen tulisi harjoittella silmien ja käden välistä yhteistyötä! Hänen oli tartuttava käärmeen pyrstöön, jolloin käärme muuttuisi sauvaksi hänen kädessään (2 Moos. 4:4)! Operaatiota ei voitu suorittaa pää rukousviitan suojassa! Ihmisen ja elävän Elohim'in välinen yhteys tarvitsee peittämättömät kasvot! Toistan: peittämättömät kasvot!

Kun Mooses oli tullut "piilostaan"' esiin, mitä JHWH sanoi? Hän palasi sanomansa alkuun. Nyt Hän sanoisi tärkeän asian uudelleen, kunhan Mooses ei vain peittäisi uudelleen kasvojansa! JHWH sanoi: "Siitä he uskovat, että heidän isiensä JHWH, Aabrahamin 'Elohe', Iisakin 'Elohe' ja Jaakobin 've'lohe', on sinulle ilmestynyt (2 Moos. 4:5, vrt. 2 Moos. 3:6 ja Luuk. 20:37 - 38)." Ylösnousemusasiaa on kuunneltava siis peittämättömin kasvoin (2 Kor. 3:18)!

Mitä tapahtui sen jälkeen, kun Mooseksen pää ja silmät tulivat näkyviin? JHWH käski Moosesta laittamaan käden poveensa. Mooseksen silmät levisivät, kun hän näki, että hänen kätensä muuttui spitaalin valkoiseksi. Sitten hän teki JHWH'n käskystä uudelleen saman asian, ja käsi tuli normaalin väriseksi (2 Moos. 4:6 - 7). Adonai opetti Moosekselle tärkeän asian. Elohimistä on normaalia, että Hänen omansa katselevat Häntä peittämättömin kasvoin! Kätkeytyminen viitan taakse oli spitaalia! JHWH ei pitänyt yhtään Mooseksen "piilosilla leikkimisestä"!

Kolmas ihme oli Niilin vesi, joka muuttui vereksi kuivaalla maalla (2 Moos. 4:9). Tätäkään Elohim'in ihmettä Mooses ei voinut tehdä viitan suojasta! Elävä Israelin Elohim valmisti Moosesta sitä hetkeä varten, jolloin Hän kasvoista kasvoihin puhuttelisi häntä (4 Moos. 12:7 - 8).

II

Mooses ei ollut ainoa, joka "leikki piilosilla olemista". Kun Elijahu, Pohjois-Israelin 'Mooses', pakeni Iisebelin vihaa Hoorebille, ei Elohim'in suunnitelma ollut, että Elijahu piiloutuisi luolaan. Kun Elijahu oli luolassa, kysyi JHWH hämmästyneenä: "Mitä sinä täällä teet, Elijahu (1 Kun. 19:9)?" Adonai pyysi Elijahua menemään luolasta ulos ja asettumaan vuorelleJHWH'n eteen (1 Kun. 19:11-12), mutta Elijahu ei hievahtanutkaan, vaan edelleen hän istui luolassa! JHWH mietti pienen hetken, saisiko Hän Elijahun poistumaan luolasta. Niinpä Hän ensin lähetti luolan ohi rajun myrskyn, sitten maanjäristyksen ja vielä tulta! JHWH toivoi, että Elijahu jo vihdoinkin tulisi piilostaan ulos. Siellä Elijahu edelleenkin istui tiukasti!

Elijahun korvat olivat olleet koko ajan tarkkaavaiset. Hänen mielikuvansa luolan ulkopuolella olevista äänistä olivat kutakuinkin oikeat. Hänen korvansa kuuntelivat tarkasti luolan perällä kuin 'suuren korvakäytävän perukolla', mitä järkyttäviä ääniä luolan suulta kuului. Kauhea meteli! Hän oli päättänyt, etteivät mitkään pelotteluyritykset saisi häntä luolasta ulos! Hän halusi kohdata Elohimin! JHWH tunsi Elijahun ajatukset ja teki hänelle mieliksi. Hän antoi kuulua 'hiljaisen pienen äänen'(a still small voice, NKJV ), silloin Elijahu tuli luolan suulle ja peitti kasvonsa viitallaan. Heti Elijahu kuuli hämmästyneen kysymyksen: "Mitä sinä teet täällä, Elijahu (1 Kun. 19:13)?" Elijahun kanssa JHWH ei tahtonut leikkiä "piilosilla oloa", vaan antoi hänelle profeetallisen tehtävän (1 Kun. 19:15 - 18), samoin kuin Mooses sai tehtävän lähteä Egyptiin.

III

Paavali kirjoitti: "Mutta jos kuoleman virka, joka oli kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin etteivät Israelin lapset kärsineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista (2 Kor. 3:7)."

Mikä kirkkaus oli Mooseksen kasvoissa (2 Moos. 34:30 - 33)? Se oli kiviin kaiverretusta Toorasta lähtöisin oleva kirkkaus (2 Kor. 3:7). Tästä syystä rabbiinit etsivät kiviin kaiverretusta Toorasta iankaikkista elämää. He eivät ymmärrä, että kiviin kaiverretun Tooran kirkkaus on katoavaista. He yrittävät rakentaa ikäänkuin oman vanhurskautensa (Joh. 5:39 ja Room. 10:2 - 3), mutta eivät siinä kuitenkaan onnistu (3 Moos. 18:5). Kiviin kaiverrettua Tooraa ei voi kukaan ihminen täyttää (Joh. 7:19), joten se ei voi tehdä ketään ihmistä eläväksi. Jokainen, joka omilla yrityksillään yrittää täyttää kiviin kaiverretun Tooran, tulee varmasti epäonnistumaan ja joutuu kirouksen alle (5 Moos. 27:26).

Monet rabbiinit luulevat, että Mooseksen kasvoissa oleva kirkkaus ei ole kadonnut minnekään. Miksi sitten Mooseksen kasvoissa ollut kirkkaus himmeni ja lopulta katosi? Siksi koak Mooses edusti Vanhempaa Liittoa (Joh. 1:17), joka katoaa eräänä tulevana päivänä, kun 'taivas ja maa katoavat' (Matt. 5:18), mutta Messiaan Toora on pysyvä (2. Kor. 3:11).

"Jos sillä, mikä on katoavaista, oli kirkkaus, niin vielä paljoa enemmän on sillä, mikä on pysyväistä, oleva kirkkautta (2 Kor. 3:11)."

"Ja kun Aaron ja kaikki israelilaiset näkivät Mooseksen kasvojen ihon säteilevän, pelkäsivät he lähestyä häntä. Mutta Mooses huusi heitä; niin Aaron ja kaikki kansan päämiehet kääntyivät takaisin hänen luokseen ja Mooses puhui heille. Sitten kaikki israelilaiset lähestyivät häntä ja hän käski heidän noudattaa kaikkea, mitä Adonai oli puhunut hänelle Siinain vuorella. Ja kun Mooses oli lakannut puhumasta heidän kanssaan, pani hän peitteen kasvoillensa (2 Moos. 34:30 - 33)."

Kun Mooses tuli alas vuorelta, säteilivät hänen kasvonsa kirkkautta. Kun hän puhui israelilaisille, hänen kasvojensa säteileminen katosi (2 Moos. 34:33). Tästä Paavali kirjoitti: "...emmekä tee niinkuin Mooses, joka pani peitteen kasvoillensa, etteivät Israelin lapset näkisi sen loppua, mikä on katoavaista (2 Kor. 3:13)." Mooses ei ymmärtänyt kasvojensa kirkkauden katoamisen merkitystä. Israelilaisten olisi pitänyt nähdä kirkkauden katoaminen.

"Mutta heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite, VANHAN LIITON KIRJOITUKSIA luettaessa, pysyy pois ottamatta, sillä vasta Messiaassa se katoaa (2 Kor. 3:14)."

Huomaa: tässä tarkoitetaan peitettä Tanakhin päällä, johon kuuluvat Mooseksen kirjat, profeetat ja kirjoitukset. Messiaassa Jahushuassa Mooseksen peite katoaa, jolloin 'kuolleet kirjaimet' tulevat eläviksi.

"Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta (TOORA) luetaan, on peite heidän sydämensä päällä; mutta kun heidän sydämensä kääntyy Adonain tykö, otetaan peite pois (2 Kor. 3: 14 16)."

Miksi Paavali toistaa saman asian 'vielä tänäkin päivänä' kahteen kertaan? Siksi koska kysymys on Israelista ja Juudasta! Asia vahvistetaan kahden tai kolmen todistuksen nojalla.

Me saamme elää tänä päivänä Vanhemman Liiton vanhenemisen aikaa. Vanhempi Liitto ikääntyy Uuden Liiton vierellä. Nämä Liitot ovat limittäin yhdessä. Siksi olen kirjoittanut liittojen ajasta. Vanhemman Liiton kirkkaus katoaa kuitenkin vasta sitten, kun 'taivas ja maa katoavat (Matt. 5:18)'. Taivaan ja maan katoamiseen asti Tooran kirkkaus säilyy, koska Jahushua on Messias! Älä pelkää lähestyä Tooran kirkkautta, kuten israelilaiset pelkäsivät. Lue, kuuntele vapauden Tooran opetusta, joissa sanoissa on taivasten kuningaskunnan ikuinen kirkkaus (2 Tim. 2:2).

IV

Kuka on Elohim'in kirkkauden säteily? Matt. 17:2 sanoo: "Ja hänen (Jahushua) muotonsa muuttui heidän edessään ja hänen kasvonsa loistivat, niin kuin aurinko ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi, niin kuin valo ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa (Mark. 9: 2 4)."

Tässä on katoamatonta kirkkautta! Miksi Matteus ja Markus kuvaavat Jahushuan valtavaa kirkkautta, eivätkä puhu Mooseksen ja Elian kirkkaudesta mitään? Siksi koska Elohim halusi näyttää juutalaisille, Kuka on pysyvä kirkkaus (Hepr. 1:3a)! Mooses edustaa Juudaa ja Elia Israelia. Mitä oli kahden profeetan kirkkaus verrattuna Jahushuaan!? Ei yhtään mitään.

Apostoli Paavali kirjoitti: "Sillä Elohim, joka sanoi: 'Loistakoon valkeus pimeydestä' on se, joka loisti sydämiimme, että Elohimin kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Messiaan kasvoissa, levittäisi valoansa (2 Kor. 4:6)."

Mooses [Moshe] ja Elijahu olivat yhdessäPyhällä vuorella, jossa taivasten kuningaskunnan valtasuuruus ilmestyi. Tämä sisältää lupauksen Juudan ja Israelin yhdistymiseksi yhdeksi sauvaksi (Hes. 37:19).

Jesaja kirjoitti: "Silloin katoaa Efraimin (Israel) kateus ja Juudan vihat häviävät. Efraim ei kadehdi Juudaa eikä Juuda vihaa Efraimia (Jes. 11: 13)."

Pietari kirjoitti taivasten kuningaskunnan heprealaisille: "Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Adon Jahushua Messiaan voimaa ja tulemusta, vaan olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Sillä hän sai Isältä Elohimilta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: 'Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt.' Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella. Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana (Mooses ja Elijahu) ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta kunnes päivä valkenee ja kointähti (fosforos =valontuoja) koittaa teille. Sydämissänne tietäkää ennen kaikkea, ettei yksikään Tanakhin profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Elohimilta (2 Piet. 16 21)."

Taivaallinen Isä halusi vielä vakuuttaa Pietarille, Johannekselle ja Jaakobille, että Jahushua on todellinen kirkkaus, ei Mooses eikä profeetta Elijahu, kun Hän sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä (Matt. 17: 5 ja Mark. 9: 7)."

"Ja kun Mooses oli lakannut puhumasta heidän kanssaan, pani hän peitteen kasvoillensa. Mutta niin usein kuin hän meni Adonain eteen puhuttelemaan häntä, poisti hän peitteen, siksi kunnes tuli ulos. Ja tultuaan ulos hän puhui israelilaisille, mitä hänen oli käsketty puhua. Ja israelilaiset näkivät joka kerta Mooseksen kasvojen ihon säteilevän, ja Mooses veti peitteen kasvoillensa, siksi kunnes hän jälleen meni puhuttelemaan häntä (2 Moos. 34: 33 35)."

Mooseksella itsessään ei ollut kirkkautta, vaan hänessä oleva kirkkauden säteily oli Jahushualta, katoamattomalta kirkkaudelta, sillä Hän on 'hänen kirkkautensa säteily' (Hebr. 1:3 ja Luuk. 9:29), sillä 'hänen on Moosekseen verraten katsottu ansaitsevan niin paljoa suuremman kirkkauden, kuin huoneen rakentajan kunnia on suurempi kuin huoneen' (Hebr. 3:3). Kun Mooses puhutteli JHWH'ta, poisti hän peitteen. Näin tulisi jokaisen rabbiinisen tehdä! Peitettä ei tarvita! Huomatkaa: Paavali sanoo, että 'Messiaassa peite katoaa'! Mikä peite? Se, joka estää Vanhemman Liiton kirjoitusten ymmärtämisen! Kun taivasten kuningaskunnan heprealaiset pääsevät peittämättömin kasvoin katsomaan Jahushuaa, pääsevät he ymmärtämään elävästi ja kirkkaasti Elohim'in pyhän sanan! He saavat sydämeensä, Vanhemman Liiton kuvastimeen, Messiaan kirkkaat kasvot, joka sitten kirkkauden valoa heihin ja heistä heidän ympärillä oleville kansoille!

V

Kristillisessä valtakunnassa on opetettu, että juutalaisten silmien päällä on Mooseksen peite ja että se katoaa vasta silloin, kun he ottavat vastaan "Jeesuksen". Tällainen tulkinta on tietenkin harhaoppia. Tämä opetus kaipaa laajempaa selittämistä. Mitä juutalaiset näkevät, kun peite otetaan hänen sydämensä päältä pois, ja mitä "pakanuudesta" kääntyneet näkevät?

JHWH'n sana lupaa juutalaisille, että Tanakhin ja Tooran tekstit kirkastuvat, kun he tulevat taivasten kuningaskunnan uskoon! On nurinkurista, kun monet nykyajan kristityt ovat sitä mieltä, että 'Toora on kumottu' tai 'Vanhempi Liitto ei ole enää voimassa'. Jos Tanakh olisi kumottu tai ei olisi enää voimassa, miksi sitten Tanakhin kirjoitukset kirkastuisivat taivasten kuningaskunnan heprealaisille (2 Kor. 3:14 - 16)? Tällainen kirkastuminenhan olisi silloin aivan turhaa. Kun Shaul, Paavali, kirjoitti tämän, hän tarkoitti nimenomaan Tanakhin kirjoituksia!

Kun kansojen ihmisistä (tai nykyajan kristityistä) tulee katumuksen ja parannuksen jälkeen taivasten kuningaskunnan opetuslapsia, otetaan heidän silmiensä päältä peite pois (2 Kor. 4:3 - 4 ja Jes. 25:7). Heillekin aukeavat pyhät kirjoitukset, jotka kirjoitetaan heidän lihasydämiinsä taivasten kuningaskunnan heprealaisen papiston (heprealaisten) kautta (2. Kor. 3:3). Siksi Elohim puhuikin kansakuntien taivasten kuningaskunnan opetuslapsille nöyryyden vaatimuksesta taivasten kuningaskunnan papistoa kohtaan (Room. 11:18-20). Kansojen taivasten kuningaskunnan uskovat saavat näin sisäistä näkökykyä, valoa, että he ymmärtäisivät Liittojen ajan kirjoituksia, jotka ovat tulleet heille taivasten kuningaskunnan papiston, heprealasten, kautta. He alkavat ymmärtämään Elohim'in sanan perusasioita, ja pääsevät osallisiksi Elohim'in sanan kirkkauden säteilystä, Messiaasta, joka loistaa kansoille valoa pyhien kirjoitusten kautta.

Uskoon tulleet taivasten kuningaskunnan heprealaiset pääsevät Pyhän Hengen valaisemina tutustumaan Vanhemman Liiton kirjoituksiin ja Elohim'in kirkkauden säteilylähteeseen, Jahushuaan, joka säteilee heidän sydämiinsä pyhien kirjoitusten kuvastimen kautta. Liittojen kirjan [Sefer ha-Britot] kirjoitukset ovat siis kuvastimen eli Tooran, profeettojen ja kirjoitusten-peilin kirkkauden heijaste. Älä jää katsomaan yksin Messiaan kirkkaudesta lähtevän valon heijastetta, vaan katso peilistä, taivasten kuningaskunnan heprealaisen opetuksen läpi taivaallisiin, sen alkuperäiseen lähteeseen Jahushua Messiaaseen!

"Mutta joka katsoo täydelliseen Tooraan (peiliin), vapauden Tooraan, ja pysyy siinä eikä ole muistamaton kuulija vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään (Jaak. 1:23-25)."

Kiitos olkoon Elohimille, että taivasten kuningaskunnan Israel saa katsoa vapauden Tooraa, sillä "Adonai on Henki ja missä Adonain Henki on, siinä on vapaus (2 Kor. 3:17)". Kun leeviläiset papit pesivät vaskialttarilla jalkojansa ja käsiänsä, näkivät he altaaseen asetettujen peilien kautta auringon kirkkauden (2 Moos. 38:8 ja Ps. 19:6)! Peilien edessä oleva 'vesi', Elohim'in sanan opetuksen kirkkaus, voitiin arvioida peileistä loistavan valon kautta, oliko se puhdasta (Hes. 36:25 ja Efes. 5:26! Vesi ei voinut olla puhdasta ja peilit likasia! Ne ovat yksi yhdessä! Kun vesi vaihdettiin, oli peilit puhdistettava! Vanhemman Liiton peilistä näkyvät Jahushuan kasvot kirkkaina! Jokaisen on huolehdittava, että vesi on kristallinkirkasta ja peilit säihkyvät puhtautta! Tähän me tarvitsemme Jahushuan pyhää verta, ja Hänen ristinkuolemansa osallisuutta. Tarvitsemme Jahushuan kirkastamaa taivasten kuningaskunnan opetusta, joka pohjautuu Tooraan, profeettoihin ja kirjoituksiin.

Ovatko Vanhemman Liiton kirjoitukset, jotka taivasten kuningaskunnan opetuksen kirkkaan veden läpi loistavat, kumottu? Jos näin olisi, eivät Shaul, Pietari ja Jochanan olisi lainanneet Tanakhia! Ethän vain usko valheeseen, että jonkinlainen nykyajan kristillinen 'vesi' riittää ja peilejä ei tarvita? Tiedätkö, että vaskialtaan pohjakin oli hapettumisesta johtuen tumma ilman peilejä? Mistä sinä tiedät, onko 'vesi' puhdasta, jos opetuksellinen pohjasi on musta? Milloin tiedät vaihtaa veden? Katso puhtaan veden läpi, puhtaan kuvastimen kautta, 'kirkkaudesta kirkkauteen' (2 Kor. 3:18)!

"Sillä nyt näemme kuin k u v a s t i m e s s a, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan (1 Kor. 13:12)."

Peilistä ainoastaan näet Hänet! Liittojen ajan taivasten kuningaskunnan opetukset todistavat todeksi, että puhdas ja pyhä kuvastin on vaskialttarin pohjalla! Sinulla ei olisi valon heijastetta ilman kuvastinta! Siksi sinun tulee tuntea Hänet, joka rakastaa sinua! Seuraa valon heijastetta Vanhemman Liiton kirkkaaseen opetuksen 'veteen'. Katso vaskialttarin pohjalla olevaan taivasten kuningaskunnan petuksen peiliin, jonka kautta näet taivaallisen säteilylähteen Jahushuan! Kulje Häntä kohti vaskialttarin peilin ja veden kautta. Pidä peilit aina asennettuina vaskialtaan pohjalla! Älä revi niitä pois! Ole siinä opetuksen kirkkaudessa, jonka Elohim'in tuo sydämeesi, ja sinä tulet tuntemaan Hänet, joka katsoo sinuun peilin kautta korkeuksista!

Peilit olivat leeviläisten naisten kuvastimia, joiden edessä he kaunistautuivat. Muilla israelilaisilla naisilla ollut oikeutta toimittaa palvelusta ilmestysmajan ovella. Peilien tehtävä ei muuttunut vaskialtaan pohjalla! Se oli yhä sama! Voit vain arvata, mikä paikka esipihalla oli leeviläisille neidoille suosituin! Saat kaunistautua peilien edessä! Edelleen Jahushuan kirkkaus, peilien välityksellä, kaunistaa sinut taivaallisella kirkkaudella! Itsessäsi et ole kaunis, vaan Hän tekee kirkkaudellaan sinut peilin välityksellä kauniiksi! Et sinä näe itseäsi, vaan Hänen kirkkautensa kautta näet itsesi kirkkaudessa! Yhä morsian katsoo Ylkäänsä!

Sinä saat kaunistua Häntä katselemalla: "Kaikin olet kaunis, armaani, ei ole sinussa ainoatakaan virheä (K.V. 4:7)." Ja: "Kyyhkyseni, joka piilet kallionkoloissa, vuorenpengermillä, anna minun nähdä kasvosi, anna minun kuulla äänesi, sillä suloinen on sinun äänesi ja ihanat ovat sinun kasvosi (K.V. 2:14)." Kuinka monet naiset olisivat sellaisen peilin edessä, joka kaunistaisi päivä päivältä (1 Piet. 3:4)? Sellainen peili on olemassa, joten saat asua sen edessä! Siksi leeviläisneitojen peilit asennettiin vaskialtaan pohjaan, että leeviläiset naiset kiinnostuisivat todellisesta kauneudesta. Sinä näet peileistä itsesi, ja et välttämättä pidä, mitä näet, mutta se ei ole vaarallista, sillä Hänen kirkkauttansa katsoessa muutut 'kirkkaudesta kirkkauteen', sillä 'kaikki se (rakkaus) peittää' (1. Kor. 13:7).

"Mutta me kaikki (taivasten kuningaskunnan opetuslapset), jotka peittämättömin kasvoin katselemme Adonain kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niinkuin muuttaa Adonai, joka on Henki (2 Kor. 3:18)."

Kun heprealainen tulee taivasten kuningaskunan uskolle kuuliaiseksi, hänen silmiltään otetaan peite pois. "Jeesus" ei ota mitään peitettä pois. Ainoastaan taivasten kuningaskuntaa edustava Jahushua voi sen tehdä! Kun taivasten kuningaskunnan heprealainen katsoo Vanhemman Liiton sanan kuvastimesta JHWH'n kirkkautta, yhtäkkiä hän muuttuu Tanakhin ja Tooran peilin kautta kirkkaudesta kirkkauteen! Mikä hänet muuttaa? JHWH muuttaa, joka on Henki (2 Kor. 3:18)!

Messias Jahushuan kirkkaudesta kansoista kääntyneet taivasten kuningaskunnan opetuslaspet saavat tulla osallisiksi! Kaivautukaa Elohim'in pyhän sanan juurille, että pääsisitte osallisiksi Elohim'in muuttavasta kirkkaudesta! Tahdotko kulkea Tanakh'in kautta kirkkaudesta kirkkauteen? Tahdotko olla Elohim'in sanan, kirkkauden kuvastimen, muuttama ihminen? Haluatko, että elämässäsi näkyy Liittojen ajan pysyvä kirkkaus? Ei vaskialtaaseen kiinnitetty yksi peili (esim. vain Psalmit, joita nykyajan kristityt lukevat) anna sinulle koko Messiaan kirkkauden täyteyttä! Monet peilit yhdessä sen tekevät (Matt. 5:19). Ota vastaan kaikki Hänen pyhät kirjoituksensa. On Yksi kirkkaus, joka häikäisee pyhillä kirjoituksillaan olemuksesi!

VI

Sinun käy kuin Moosekseksen, kun hänkeskusteli JHWH'n kanssa, otti hän peitteen kasvoiltaan pois. Kun Paavali kirjoitti korinttolaisille kirjeen, ei taivasten kuningaskunnan seurakunnalla ollut muita kirjoituksia kuin Tanakh. Apostoli Paavali sanoi: ..."että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen (taivasten kuningaskunnan morsiamen, Israelin), vedellä pesten, sanan kautta (Efes. 5:26)." Saamme siis Elohimin sanan kautta pyhittyä ja puhdistua, niin kuin tekivät leeviläiset vesialtaalla ennen uhritoimituksia (Joh. 17:17). Kuinka voisit palvella elävää Elohim'iä ilman puhdistusta ja pyhitystä?

Miten kirkkaus näkyy kansojen taivasten kuningaskunnan oppilaissa? "Te itse olette meidän kirjeemme, joka on sydämeemme kirjoitettu ja jonka kaikki ihmiset tuntevat ja lukevat, sillä ilmeistä on, että te olette Messiaan kirje, meidän palvelustyöllämme kirjoitettu, ei musteella, vaan elävän Elohimin Hengellä, ei kivitauluihin, vaan sydämen lihatauluihin (2 Kor. 2 - 3)."

On toteutunut yksin taivasten kuningaskunnan Juudalle ja Israelille annettu pyhä kirjoitus, joka sanoo: "Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen (Hes. 36:26)."

Huomaa, että Jahushua kirjoittaa vain sydämen lihatauluihin! Täynnä Elohim'in pyhää hellyyttä oleva taivasten kuningaskunnan heprealainen lihasydän on Messiaan kirjoitusten ensimmäinen pohja.

Miten vaskialtaaseen ja altaan vaskijalustoihin saatiin peilit? "Sano israelilaisille, että he kokoavat anteja minulle; jokaiselta, jonka sydän on siihen altis, ottakaa vastaan anti minulle (2 Moos. 25:2)." JHWH'n Henki vaikutti voimakkaasti israelilaisten leirissä, että he antaisivat alttiisti anteja JHWH'lle. Se johti lopulta siihen, että 'kansa tuo enemmän, kuin mitä tarvitaan sen työn valmistamiseksi, jonka Adonai on käskenyt tehdä' (2 Moos. 36:5). Mikä ylipursuava olikaan Pyhän Hengen vaikutus! Tästä näkyy, mikä oli Elohim'in työtä! "Sillä kaikkea työtä varten, mikä oli tehtävä, oli jo koottu riittävästi, jopa liiaksikin (2 Moos. 36:7)." Kenellekään ei jäänyt epäselväksi, etteikö JHWH olisi ollut hankkeen takana.

"Niin Mooses käski kuuluttaa leirissä ja sanoa: 'Älköön kukaan mies tai nainen, enää valmistako mitään anniksi pyhäkköä varten'. Niin kansa lakkasi tuomasta lahjoja (2 Moos. 36:6)."

Tämän kiellon seurauksesta näemme, että kun JHWH'n Hengen vaikutus lakkasi, loppuivat annit! Se oli todistus, että työ oli JHWH'n, sillä Hän sanoi... 'ja se oli' (1 Moos. 1:3).

Leeviläisten naisten peilit tulivat vaskialttariin Elohim'in vaikutuksen kautta. Vaskialtaan ja vaskijalustat 'koristi siis leeviläisten naisten rakkaus' (vrt. K.V. 3:10). Mitä se tarkoitti? Toora, jonka kautta heijastuu kirkkaus, on täytetty yhdessä käskysanassa, rakkaudessa (Room. 13: 8 - 10).

Elohim'in kirkkaus loistaa alttarinkin vaskijalustojen kautta sinua kohti. Välissä ei ole 'vettä' vaan 'Rucha', tuuli, Elohim'in Henki, joka kutsuu sinua vaskialttarille katsomaan Jahushuaa, kirkkauden säteilyä. Pyhä Henki kutsuu peseytymään taivasten kuningaskunnan opetuksen pyhässä vedessä.

"Sillä Adonai on Henki ja missä on Adonain Henki on, siinä on vapaus (2 Kor. 2:17)."

29.09.2010

Mauno K. Muokattu 2.11.2017

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Heimojen sauvat - Kreikkalainen hapatus - Kaikki saavat laulaa - Kuka teki syntiä? - Vaimot seurakunnassa
Keskustelu kategoriassa Tutkivat, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus