JUUTALAISTEN JA ISRAELILAISTEN PUOLESTA"Mitä etuuksia on siis juutalaisilla tai mitä hyötyä ympärileikkauksesta? Paljonkin, kaikin tavoin; ennen kaikkea se, että heille on uskottu, mitä Elohim on puhunut (Room. 3:1 - 2)."

Yeshuaan uskovat juutalaiset vaeltavat hengellisessä mielessä halveksittuina. He vaeltavat perkeleen naurun alaisina. Tämä johtuu heidän hengellisestä alennustilastaan kristillisen ja rabiinisen valtakunnan välissä. He kumartavat joko kristillisen valtakunnan suuntaan tai rabbiinisen valtakunnan suuntaan tai sitten he kumartavat molempia. Heidän pitäisi vapautua tästä orjuudesta ja tulla taivasten kuningaskunnan lasten yhteyteen. Taivasten kuningaskunnan seurakunta tarvitsisi heitä kipeästi! Yeshua, taivasten kuningaskunnan Kuningas ja Rabbi tahtoisi, että he opettaisivat Tooraa ja Profeettoja Pyhän Hengen voimakkaassa voitelussa. Heidän kaltaisistaan on huutava pula! Paavali sanoi, että heistä (taivasten kuningaskunnan heprealaisista) on hyötyä taivasten kuningaskunnan seurakunnalle 'paljonkin, kaikin tavoin' (Room. 3:2)!

Onko Elohimin sana väärässä? Miksi nykyajan kristityt halveksivat heitä heidän hengellisen alennustilansa tähden? Siksi koska he eivät voi lisätä uskonnollisina orjina mitään uutta olemassa olevaan kristilliseen teologiaan. Monet sanovat: "Mihin Yeshuaan uskovia juutalaisia oikeastaan tarvitaan? Ei mihinkään. Sitä paitsi monet Yeshuaan uskovat juutalaiset ovat pastoreita, jotka palvelevat meidän uskonnollista järjestelmäämme. Yeshuaan uskovien juutalaisten tulisi kuunnella meitä tai oikeastaan heprealaisten Jumalankin tulisi kuunnella meitä ja ottaa opiksi."Kristillisellä valtakunnalla on varaa halveksia heitä, vaikka juutalaiset edustavat lihassa sitä kansaa, jolle on 'uskottu ja puhuttu' Elohimin sana. Yeshualle taas taivasten kuningaskunnan heprealaiset ovat välttämättömiä, koska he ovat valitut kuninkaalliseksi papistoksi iankaikkisesti!

Etkö tiedä, että Israelin Elohim on taivasten kuningaskunnan heprealaisille opetuslapsille antanut taidon opettaa muiden kansojen besoran uskoneille pyhiä kirjoituksia? Elohim tarkoittaa Pyhän Hengen voitelemaa opetusta. Mikään ei vedä vertoja taivasten kuningaskunnan heprealaisten opettamisen armolle! Kun taivasten kuningaskunnan heprealaisessa yhdistyvät puhuttu ja uskottu Pyhän Hengen sananpalvelusvirka, on se ihmeellistä kuunneltavaa! Adonai ei ole ottanut pyhiä kirjoituksiaan pois kansaltaan, vaikka nykyajan kristityt niin luulevatkin. Pyhät kirjoitukset ovat yhä heprealaisen kuninkaallisen papiston omaisuutta. Hänen kaikki puheensa heille ovat yhä heidän. Siunattu olet Isi, joka et ole ottanut pois kansaltasi armoa! Paavali kirjoitti: "Mutta kuinka? Jos jotkut ovat olleet epäuskoisia, ei kaiketi heidän epäuskonsa ole Elohimin uskollisuutta tyhjäksi tekevä? Pois se! ... (Room. 3:3 - 4a)." Eikö ole ihanat sanat pois se[Chalila!]?!

En missään tapauksessa halveksi tai aliarvioi Elohimin Pyhän Hengen työtä kansojen taivasten kuningaskunnan seurakunnissa. Kyllä Isi antaa Yeshuan armon kautta muillekin kuin taivasten kuningaskunnan heprealaisille armoa ymmärtää kirjoituksia, mutta se ymmärrys, mitä Pyhä Henki antaa, on yhtäpitävää taivasten kuningaskunnan heprealaisen opetuksen kanssa. Sitäpaitsi jokainen kansojen taivasten kuningaskunnan opetuslapsi on käynyt saman heprealaisen koulutuksen! Siunaan kaikkia Elohimin sanan opettajia, jotka työtä ja vaivaa näkevät. Yeshualla on ikävä taivasten kuningaskunnan opettajia ja- opetusta! Hän haluaa kuulla taivasten kuningaskunnan opetuksen oman omaisuuskansansa huulilta!

Sitä en ihmettele, että eräitä Yeshuaan uskovia juutalaisia opettajia kartetaan, koska he opettavat juutalaisia traditioita ja jotkut heistä ovat kääntyneet enemmän Talmudin puoleen kuin Tanakhin puoleen. Heistä Paavali sanoi, että heidän sanomansa sisältää vääriä oppeja ja ohjausta 'turhiin mietiskelyihin' ja 'turhiin jaarituksiin'. He tahtovat olla 'lainopettajia, vaikka eivät ymmärrä, mitä puhuvat ja minkä varmaksi väittävät' (1. Tim.1:3-4,6- 7). Elohimin taivasten kuningaskunnan seuurakunta ei kaipaa sellaisia opettajia! Ei kukaan, joka tahtoo olla opettaja, ole välttämättä opettaja, vaan kenet Adonai valitsee työhön, on opettaja. Siinä ei auta teologiset huippukoulutukset, eivätkä mitkään oppiarvot! Vaan olkoon sellaisia, jotka 'käyttävät Tooraa Tooran mukaisesti' (1. Tim. 1:8), ja jotka Israelin Elohim on valinnut taivasten kuningaskunnan seurakunnan opettajiksi. Sellaisia Elohimin taivasten kuningaskunnan seurakunta tarvitsee!

Paavali kirjoitti vain Yeshuaan uskoville juutalaisille Room. 2:17: sta aina Room. 11:13: sta asti. Hän vielä muistutti Room. 7:1: ssä, että jos joku ei vielä tiedä, keille hän kirjoittaa, niin hän kirjoittaa 'lain tunteville'. Tooran tuntevat, varsinkin tuona aikana, eivät ole muita kuin juutalaisia. Paavali maalasi Rooman taivasten kuningaskunnan seurakunnan eteen kuvan sellaisesta lihan ympärileikkauksen saaneesta juutalaisesta opettajasta, jollaista Elohimin sanan tuntemisen pohjaa taivasten kuningaskunnan seurakunta tarvitsee. Juutalainen on ympärileikattu kahdeksan päivän ikäisenä ja hän on sen lisäksi myös sisällisesti juutalainen. Hänen sydämeensä on tehty 'oikea ympärileikkaus on sydämen ympärileikkaus Hengessä' (Room. 2:29). Sydämen ympärileikkaus tarkoittaa kirjaimellisesti elävän Tooran noudattamista.

Hyviä opettajuuden avuja luetellaan:

1. Luottaa lakiin (Tooraan).

2. JHWH on kerskaus.

3. Tuntee Adonai tahdon.

4. Kykenee opettamaan Tooraa, tutkien, mikä on ihmiselle parasta.

5. On sokeain taluttaja.

6. Pimeydessä olevien valo.

7. Ymmärtämättömien kasvattaja.

8. Alaikäisten opettaja.

9. Tuntee Toorasta tiedon ja totuuden muodon.

Olet nykyajan kristittynä järkyttynyt Paavalin opetuksista. Muista, että Shaul oli juutalainen. Ehkä vääränlainen kuva Paavalista alkaa rapistua? Hän seurasi juutalaisista Juutalaisinta, niin kuin teki koko sen aikainen taivasten kuningaskunnan seurakunta. Hän kirjoitti Timoteukselle hyvän opettajuuden taustasta: "Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset (Toora, Profeetat ja Kirjoitukset), jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Messiaassa Yeshuassa. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Elohimin Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Elohimin ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut (2. Tim. 3:15-17)."

Juutalainen Timoteus (Ap.t. 16:1) oli perehtynyt lapsuudesta asti Tooraan, Profeettoihin ja Kirjoituksiin äitinsä ja isoäitinsä kautta (2. Tim. 1:5), koska hänen isänsä oli kreikkalainen. Tanakhin kirjoitusten tunteminen oli hyvä pohja evankelistan työtä varten (2. Tim. 4:5). Ei luonnollinen oppineisuus tee kenestäkään opettajaa, vaan Adonai antaa tehtävän ja silloin pyhien kirjoitusten (Tanakhin) tunteminen antaa hyvän pohjan opetukselle.

Alkuseurakunnassa oli paljon Yeshuaan uskovia taivasten kuningaskunnan juutalaisia opettajia. Heitä oli paikka paikoin liikaakin, koska Jaakobin oli pakko sanoa: "Veljeni, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi...(Jaak. 3:1)." Uskoon tulleilla taivasten kuningaskunnan juutalaisilla oli kiusaus opettaa muita, koska heistä monet tunsivat hyvin pyhät kirjoitukset. Elohimin sanan tuoma viisaus ei ole kuitenkaan kyllin painava peruste opettajuudelle, vaan Adonain antama Pyhän Hengen virka (1. Kor. 14:26ja Efes. 4:11). Pelkistä oppineista juutalaisista oli aika ajoin enemmän haittaa kuin hyötyä. Paavali kirjoitti: "Sillä paljon on niskoittelevia, turhanpuhujia ja eksyttäjiä, varsinkin ympärileikattujen joukossa; semmoisilta on suu tukittava, sillä he kääntävät ylösalaisin kokonaisia huonekuntia opettamalla sopimattomia häpeällisen voiton vuoksi (Tiit. 1:10 - 11)." Näitä hämmentäviä opetuksia saivat kuulla galatalaiset, joille Paavali kirjoitti: "Heillä (jotkut Yeshuaan uskoneet rabbiinisuuteen taipuneet juutalaiset) on intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeata; vaan he tahtovat eristää teidät (tehdä heistä oman koulukuntansa rahoittajia), että teillä olisi intoa heidän hyväksensä (Galat. 4:17)."

Kaikesta huolimatta Israelin Elohimilla on suuri ikävä ja sydämen kaipaus omaisuuskansansa puoleen, että heidän joukostansa nousisi sellaisia miehiä ja naisia, joille olisi annettu taivasten kuningaskunnan salaisuuksien opettamisen tehtävä! Tiesitkö, että varhaisen liittojen ajan päivinä pääosa opettajista olivat taivasten kuningaskunnan juutalaisia miehiä ja naisia? Miten on tänään? Miksi Paavali kirjoitti: "Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä (Room. 11:12)!" Ajattele, mitä Adonain sana sanoo! Millaisia opettajia ovatkaan Elohimin sanan ja Pyhän Hengen täyteydessä vaeltavat taivasten kuningaskunnan heprealaiset veljet ja sisaret, jotka ovat Elohimilta opetuksen tehtävän saaneet! Uskallan sanoa, että muut kalpenevat heidän rinnallaan! Haluatko kokea 'elämä kuolleista' tilanteen (Room.11:15b)? Haluatko kuulla, kuinka 'kuollut kirjain' muuttuu Elohimin lähettämän taivasten kuningaskunnan heprealaisen kautta 'eläväksi'! Se on aivan jotakin muuta kuin mitä olet tylsässä kristillisessä valtakunnassa pastorien kautta kuullut!

V. 2009

Editoitu 9.3..2018
Mauno K.


Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Muukalaiset - Pyhän kansan edustajat - Profeetallinen sana Israelille - Profeetan arvosteleminen
Keskustelu kategoriassa , johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus