Juudan ja Israelin exodusOliko Israelin valtion perustaminen v. 1948 israelilaisten exodus? Elohimin mielestä se ei ollut. Miksi? Koska Israelin maahan palasivat taivasten kuningaskunnan uskoa tunnustamattomat juutalaiset.

Adonai, Israelin Elohim, sanoi selvästi: "Minä panen teidät kulkemaan sauvan alitse ja saatan teidät liiton siteeseen ja minä erotan teistä ne, jotka kapinoivat minua vastaan ja luopuvat minusta: muukalaisuutensa maasta vien heidät pois, mutta Israelin maahan he eivät tule; ja te tulette tietämään, että minä olen Adonai (Hes. 20:37 38)."

Tämä Adonain pyhä kirjoitus osoittaa selvästi, mikä on Elohimin tahto. Hänen tahtonsa on, että jokainen israelilainen, joka on 'kansojen erämaassa' (Hes. 20:35-36) tulee taivasten kuningaskunnan Kuninkaan, Yeshuan luokse. Silloin heille annetaan Uusi liitto Vanhemman Liiton rinnalle, kuten on kirjoitettu: Mutta minä muistan kanssasi nuoruutesi päivinä (tehdyn) liittoni (Vanhemman Liiton), ja minä pystytän sinun kanssasi iankaikkisen liiton (Uuden Liiton; Hes. 16:60). Ainoastaan ne juutalaiset ja israelilaiset saavat palata Israelin maahan, jotka ovat ottaneet vastaan taivasten kuningaskunnan uskon. Elohimille vieraiden juutalaisten ja israelilaisten paikka ei ole Israelin maa. Se on vastoin Hänen tahtoaan.

Jos he ovat joutuneet vainotuiksi
'erämaassansa', jossakin maassa, on heitä autettava menemään toiseen 'erämaahan' (esim. USA, Ranska tai Saksa), jossa heitä ei vainota. Näin Adonain sanankohta ilmoittaa: ..."muukalaisuutensa maasta vien pois... (Hes. 20:38)." Siellä Adonai käy 'oikeutta' heidän kanssaan kasvoista kasvoihin (jae 36), ja he saavat kuulla uudestaan sanoman Messiaasta, joka on Israelin syntien sovittaja. Toivottavasti heidät kuljetetaan maihin, joissa uskovat olisivat taivasten kuningaskunnnan eläviä ja palavia Yeshuan todistajia. Kenties joistakin juutalaisista voi tulla taivasten kuningaskunnan Yeshuaan uskovia, kun he löytävät taivasten kuningaskunnan salaisuuden. Heistä ei näin tulisi eksytettyjä nykyajan kristittyjä, vaan Yeshuaan uskovia, taivasten kuningaskunnan juutalaisia.

Tätä Hesekielin kirjan kohtaa monet nykyajan kristityt eivät ole ymmärtäneet. Jatkuvasti eri nykyajan kristilliset järjestöt auttavat Elohimia vihaavia juutalaisia palaamaan takaisin Israelin maahan. Miksi he tekevät Elohimin tahdon vastaista työtä? Ymmärrän kyllä humanistisen auttamistyön, mutta kun se on uskonnollista työtä! Miksi nykyajan kristityt auttavat paatuneita juutalaisia palaamaan maahan, jossa he voivat menettää henkensä väkivaltaisuuksissa tai sodissa? Ei voi muuta kuin ihmetellä!

Ketkä palaavat Israelin maahan?

Ainoastaan ne, jotka uskovat taivasten kuningaskunnan Messiaaseen,Yeshuaan. Yksikään Israeliin muuttava ei voi ohittaa Yeshuaa. Jokainen israelilainen saa käydä Messiaan, Israelin Paimenen, sauvan alitse (Hes. 20:37), ja tulla liittojen ajan siteeseen, kuten on kirjoitettu: "Ja kaikki kymmenykset raavaskarjasta, joka kymmenes eläin kaikesta, mikä kulkee paimenen sauvan alitse, olkoot pyhä lahja Adonaille (3.Ms. 27:32)." Israelin Elohim on etukäteen ilmoittanut, että lopun ajan Israelista pelastuu vain joka kymmenes. Miksi? Koska joka kymmenes tulee uskomaan, että taivasten kuningaskunnan Yeshua on Messias.

Jes.1:9: "Ellei Adonai Sebaot olisi jättänyt meistä jäännöstä, olisi meidän käynyt pian kuin Sodoman, olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi (Room. 9:29)."

Jes.6:13: "Ja jos siellä (Juuda) on jäljellä kymmenesosa, niin hävitetään vielä sekin. Mutta niin kuin tammesta ja rautatammesta jää kaadettaessa kanto, niin siitäkin: se kanto on pyhä siemen."

"Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Adonai: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni ja minä vastaan heille. Minä sanon: `Se on minun kansani.'ja se sanoo: `Adonai, minun Elohimini' (Sak. 13:8-9)"."Mutta minä jätän sinun (Juuda) keskuuteesi kurjan ja vaivaisen kansan ja he luottavat Adonain nimeen (Sef. 3:12)."

Jes.10:20 - 22 "Sinä päivänä ei Israelin jäännös eivätkä Jaakobin heimon pelastuneet enää turvaudu lyöjäänsä, vaan totuudessa he turvautuvat Adonaihin, Israelin Pyhään. Jäännös palajaa, Jaakobin jäännös väkevän Elohimin tykö. Sillä vaikka sinun kansasi, Israel, olisi kuin meren hiekka, on siitä palajava ainoastaan jäännös."

Jes.30:17 "Tuhat pakenee yhden uhkaa; viiden uhkaa te pakenette, kunnes se, mikä teistä jää, on kuin merkkipuu vuoren huipulla, kuin lipputanko kukkulalla."

Miksi toista exodusta ei ole vielä ollut? Siksi koska kadonneet sukukunnat eivät ole vielä löytyneet. Toinen syy, minkä jo edellä mainitsin on, että lähes kaikki tänään Israelin maalla asuvat juutalaiset elävät pahuudessa, täysin vieraina Elohimille. Toinen exodus ei koske Israelin synneissä paatunutta osaa ollenkaan. Uskon, että nyt sinä ymmärrät Adonain tahdon.

Milloin alkaa toinen exodus?
Onko se jo tapahtunut Israelin itsenäistymisen jälkeisinä vuosina? Ei ole tapahtunut, vaikka yleisesti puhutaankin alijasta. On kirjoitettu: "Ja sinä päivänä Adonai vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla. Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut (miehet); ja Juudan hajoitetut (naiset) hän kerää maan neljästä äärestä. Silloin katoaa Efraimin kateus ja Juudan vihat häviävät. Efraim ei kadehdi Juudaa eikä Juuda vihaa Efraimia (Jes. 11:11 - 13)." Ensimmäisen kerran Adonai ojensi kätensä silloin, kun Israel lähti Egyptistä. Kun Hän ojentaa kätensä toisen kerran, taivasten kuningaskunnan jehudalaiset ja efraimilaiset, niin kutsutut Israelin kadonneet heimot, palaavat Israelin maahan Yeshuaan uskovina (Jes. 12.). Silloin on toinen exodus! Israelin Elohim on tätä mieltä! En tiedä, oletko sinä eri mieltä kuin Adonai? Saat olla, sillä Adonai kestää sen.


Niin kuin Egyptistä lähteneistä pääsi vain jäännös luvattuun maahan, samoin on koko Israelin ja Juudan käyvä maan päällä. Vain
'sauvan alitse kulkevat' ovat Israeliin pääseviä pyhiä lampaita. Muut lampaat teurastetaan, onhan kirjoitettu 'joka sitä profeettaa (Yeshuaa) ei kuule, hävitetään kansasta' (tai joutuu vastaamaan teoistaan/ joutuu tilille; Ap.t 3:23). Monet israelilaiset lähtivät Egyptistä, mutta suurin osa heistä 'kaatui erämaahan' (4. Ms. 14:29). Ennen toista eksoduksessa suurin osa Juudasta ja Israelista kaatuu myös 'kansojen erämaahan'. Niin kuin Joosuan johdolla lähtenyt Israelin jäännös ylitti Jordanin, samoin Yeshuan johdolla taivasten kuningaskunnan Juudan ja Israelin jäännös palaa kansojen erämaasta' voittajana!

V. 2009

Editoitu 7.2.2018

Mauno K.

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Oletko Joosef? - Israelin paluu - Tsar hamashicha
Keskustelu kategoriassa , johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus