Alikategoria: homileettinen midrash.Luettu: 118 kertaa. Osuttu: 0 kertaa. Fontin koko: pienennä - suurenna

Efraimin täyteys


Tämä kirjoitus on tarkoitettu vain taivasten kuningaskunnan lapsukaisille.

Joskus kuulee nykyajan kristittyjen keskustelua, jossa Elohimin sanan käsitteet menevät sekaisin. Room. 9:25-26 sanotaan: "niinkuin hän myös Hoosean kirjassa sanoo: 'Minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani (Hoos. 2:23)' ja on tapahtuva siinä paikassa, jossa heille on sanottu: 'Te ette ole minun kansani', siinä heitä kutsutaan elävän Elohimin lapsiksi (Hoos. 1:10)'." Tällä kirjoituksella tarkoitetaan taivasten kuningaskunnan Israelia, ei muihin kansoihin kuuluvia. Pietari vahvisti asian, kun hän kirjoitti koko Israelin huoneelle: "te jotka ennen 'ette olleet kansa', mutta nyt olette 'Elohimin kansa', jotka ennen 'ette olleet armahdetut', mutta nyt 'olette armahdetut' (1 Piet. 2:10)."

Toinen pyhä kirjoitus on Room. 11:25, josta opetetaan, että kun 'pakanoista' on pelastunut Elohimin säätämä lukumäärä, Israel pelastuu. Tätä asiaa on nyt syytä tutkia tarkemmin.

Mikä on tuo 'salaisuus'? Israelin sydän osittain kovettui (paatui). Antaako Israelin Elohim viimeisinä aikoina taivasten kuningaskunnan seurakunnan apostoleille, profeetoille ja opettajille käskyn julistaa juutalaisille taivasten kuningaskunnan salaisuudesta? Liittojen ajan kirjoituksissa ei juurikaan puhuta Israelin paluusta luvattuun maahan. Onko siis odotettavissa saarnoja, joissa tuodaan esiin Tanakhin profeetallisia kirjoituksia, jotka kertovat, että Israelin heimot palaavat omaan maahansa? Taivasten kuningaskunnassa julistettavan vapauden Tooran tarkoitus on viedä paatunut osa Israelia katumukseen ja parannukseen.

Milloin Israel lunastetaan? "... kunnes kansojen [hepr. melo' hagojim = täyteys tai täysi tai kreik. pleroma = tunne täyteydestä, ei tarkoita numeroilla laskettavaa määrää] täyteys on sisälle tullut (Room. 11:25)." Kun kansojen taivasten kuningaskunnan oppilaiden hengellinen täyteys on tullut taivasten kuningaskunnan seurakunnan sisälle, koko Israelin pelastuu. Tämä sana melo' on 1. Moos. 48:19 jakeen loppuosassa, jossa sanotaan: "..., ja hänen jälkeläisistään on tuleva kansojen täyteys [melo']." Taivasten kuningaskunnan sisälle tuleva kansojen hengellinen täyteys tulee olemaan koko Israelin pelastumiselle tärkeä tapahtuma. Miksi? Sen tähden, että 'he (israelilaiset) itse syttyisivät kiivauteen' (Room. 11:11b). JHVH:n sanassa Efraim usein ymmärretään Israelin pohjoisiksi heimoiksi (Hes. 37:16). Shaul kirjoitti: "Jos heidän lankeemuksensa (Israelin kahdentoista sukukunnan paatunut osa) on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa kansoille rikkaudeksi, kuinka paljon enemmän heidän täyteytensä (kun heistä tulee taivasten kuningaskunnan Israel; Room. 11:12)!" Kansojen sekaan kylvetty taivasten kuningaskunnan Israel saa vielä vaeltaa valtavassa taivasten kuningaskunnan hengellisen rikkauden täyteydessä (Room. 11:12)!

Kun kansojen taivasten kuningaskunnan opetuslapset ovat ottaneet vastaan armahduksen, saavat israelilaiset vuorostaan ottaa vastaan Isän laupeuden (Room. 11:31), että toteutuisi sana: "Mutta sitten sinä siellä etsit Adonaita, sinun Elohimiasi, ja sinä löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi. Kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palajat Adonain, sinun Elohimisi, tykö ja kuulet hänen ääntänsä, sillä Adonai, sinun Elohimisi, on laupias Elohim ...(5 Moos. 4:29-31a)." Saamme elää taivasten kuningaskunnan Israelin ennalleen asettamisen aikaa, sen kasvavan hengellisen täyteyden aikaa ja kansojen taivasten kuningaskuntaan kääntymisen aikaa. Siunattu olkoon Hänen nimensä, joka tulee kaikki lupauksensa täyttämään!

10.07.2010

Mauno K.

Muokattu 7.11.2017

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Paimenet - Temppelin rakentaminen - Juutalainen perimä - Parantajaenkelit
Keskustelu kategoriassa Tutkivat, johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus