VAIMOT SEURAKUNNASSA


Olen editoinut opetuksesta hieman syvemmänja typistetymmän, että kukaan kristitty mies ei vain tulkitsisi opetustani väärin ja käyttäisi sitä vaimoansa vastaan.

Niin kuin kaikissa pyhien seurakunnissa, olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnan kokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo, mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa (1. Kor. 14:33b-35).

Jos joku luulee olevansa profeettatai hengellinen, tietäköön, että mitä kirjoitan teille, se on Adonain käsky (1. Kor.14:37).

Kun Shaul opetti tämän, tarkoitti hän Jehovan antamaa käskyä: Hän (mies) on sinua vallitseva (1. Moos. 3:16). Tarkoittaako vallitseva vaimon sortamista, alas painamista, mollaamista, halveksimista, vähättelemistä, painostamista tai uhkailua? Ei tarkoita. Hallitseminen ei tarkoita henkistä painostamista tai ruumiillista väkivaltaa. Heprean kielessä on sana jimeshal, hallitseva, joka tarkoittaa oikein ymmärrettynä, että mies kohtelee vaimoansa, niin kuin Messias Jeshua kohteli, tai tulee kohtelemaan taivasten kuningaskunnan seurakuntaa. Shaul opetti, miten taivasten kuningaskunnan veljien tulee toteuttaa hengellistä hallitsemistaan: Miehet, rakastakaa vaimojanne, niin kuin Messias rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton (Efes. 5:25 27).

Oikeaa vallitsemista tai hallitsemista toteutettiin taivasten kuningaskunnan varhaisissa paikallisissa seurakunnissa. Tätä seurasi, että niin kuin seurakunta on Messiaalle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset (Efes. 5:24). Kun aviomiehet hallitsivat vaimojaan Messiaan vaikuttamalla nöyrällä ja palvelevalla rakkaudella, sai se vaimotkin olemaan miehilleen alamaiset kaikessa, koska he halusivat antautua sydämensä rakkaudella alamaisiksi tällaiselle Messiaalle. Miesten antama erinomainen esimerkki siis ohjasi vaimoja yhä syvemmin olemaan kuuliainen Adonain käskylle.

Onko Adonain käskyn noudattaminen ihmiselle pahaksi? Eikö ennemminkin Adonain käskyn rikkominen ole pahaksi? Shaul ei välittänyt hengellisten uskovien tai edes ensin mainittujen profeettojen mielipiteistä, vaan hän sanoi, että tämä on Adonain käsky! Hän ei käynyt mitään neuvotteluja. Hän tyrmäsi jyrkästi kaikki vastaväitteet! Joku saattaisi huikata, että Tooran on onneksi Jeesus täyttänyt, niin että meidän ei kristittyinä enää tarvitse noudattaa tuota käskyä? Miksi sitten Shaul opetti tuon käskyn noudattamista, jos hän oli kumonnut Tooran? Käyttäkää ystävät tervettä logiikkaa!

Elohim antoi henkilökohtaisessa keskustelussa Chavvalle (Eevalle) käskyn, että hän ei nousisi miehensä hallintaa vastaan lihallisella hengellään ja alistaisi häntä. Tästä on hyvänä esimerkkinä Saarai, joka sanoi miehellensä Abramille: Katsohan, Adonai on pidättänyt minut synnyttämästä; tule siis orjattareni luokse, ehkä rakennun hänestä. Ja Abram kuuli Saarain ääntä (1. Moos. 16:2). Tässä näemme esimerkin, mitä tapahtui, kun Saarai kaappasi itselleen hallinnan Abramilta. Lihallinen Abram alistui vaimonsa hallinnan alle ja oli kuuliainen Saarain äänelle. Elohimin antamasta hallintamallista ei ollut tietoakaan! Mihin se johti? Sen seuraukset ovat vielä tänäkin päivänä nähtävissä!

Toora ei ole ollenkaan sitä vastaan, että vaimot opettavat aviomiehiänsä, vaan se on heidän lihallisen henkensä käyttämistä vastaan. Samat sanat kuuluvat myös aviomiehille, he eivät myöskään saa käyttää lihallista henkeään vaimonsa alistamiseksi. Shaul opetti, että kaikki taivasten kuningaskunnan paikalliset seurakunnat noudattivat tätä käskyä (1. Kor. 14:33b). Miksi he noudattivat Adonain käskyä? Senkö tähden he sitä noudattivat, että Toora oli kumottu? Sehän olisi absurdia. Oliko tämä käsky vain poimittu Toorasta valikoidusti? Ei ollut, koska he tekivät kaiken aikaa, rakkauden kautta vaikuttavan uskon kautta, Tooran tekoja!

Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena; mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa (1.Tim. 2:11 12). On painavasti sanottava, että tässä ei tarkoiteta taivasten kuningaskunnan seurakunnan kokoontumisessa tapahtuvaa opettamista, vaan miehen ja vaimon välistä suhdetta. Adonai ei salli, että aviovaimo sortaa miestään sanallisesti lihallisella hengellä, niin kuin vanha Saarai teki, vaan että hän sen sijaan opettaisi miestään Pyhän Hengen vaikutuksen alla, kuten hengellinen Saara: Aja pois tuo orjatar poikinensa, sillä ei tuon orjattaren poika saa periä minun poikani, Jitschaqin kanssa! Aabrahamin silmissä, poikansa tähden, asia oli paha (1. Moos. 21:10 - 11).

Aabrahamin pahastuminen Saaran sanoista osoitti hänet jälleen lihalliseksi Abramiksi, joka oli totellut vanhaa Saaraita. Adonain oli ojennettava Aabrahamia: Älköön tämä olko paha sinun silmissäsi poikasi ja orjattaren vuoksi. Kuule Saaran ääntä kaikessa, mitä hän sinulle sanoo, (1. Moos. 21:12a). Huomaa, että Elohim ei sanonut, että Aabrahamin olisi kuunneltava Saaraa vain tässäasiassa! Ei, vaan hänen oli kuunneltava Saaran ääntä aivan kaikessa! Joku kristitty mies saattaisi tähän tokaista, että eikö se Paavali sano, että hän ei salli, että vaimo opettaa miestänsä? Aivan oikein, mutta sinä tarkoitat Saaraita, jolla ei tietenkään ole lupa opettaa miestään! Ethän sinä vain enää halua rakentua Haagarista? Etkö tiedä, että sellainen rakentuminen synnyttää orjuuteen (Gal. 4:24b)? Eikö juuri vanhan Saarain puhetta Shaul kutsunutkin häpeälliseksi?

Miksi Elohim käski Aabrahamia kuuntelemaan vaimoansa kaikessa? Siksi koska aikaisemman lihallisen Saarain henki oli kadonnut! Nyt hänen nimensä oli vaihtunut Saaraksi, ruhtinatareksi, jolla oli Pyhän Hengen viisauden täyttämä ääni! Saara neuvoi miestänsä, ja se opetus oli Elohimin tahdon mukaista sekä hengeltään että tiedoltaan. Tätä Saaran ääntä Aabrahamin tulisi aina kuunnella! Saaran ääni ei ollut enää Saarain eikä oikeastaan Saarankaan ääni, vaan Elohimin ääni!

Aviomiesten tulee rakastaa aviovaimojaan, niin kuin Messias rakasti seurakuntaa (Efes.5:25). Näissä sanoissa ei ole mitään väärää. Sinä, nuorempi taivasten kuningaskunnan sisar, joka olet naimisissa ja sinulla on mies ja lapsia. Haluatko miehesi yhä lähestyvän toista naista tai pahasti katsovan sinun sanojasi, kuten hän olisi vielä Abram? Vai haluatko hänen kasvavan Messiaan nöyryydessä ja rakkaudessa, niin että hän on kadottanut Abramin ja löytänyt Aabrahamin? Entä sinä, veli, haluatko, että vaimosi olisi Saarai eikä Saara? Veli, eikö se olisi ihanaa, että vaimosi, joka on ollut vuorostaan kokoontumisessa, toisi Elohimin sanan sinulle kotiin?

Sisar, kun miehesi on ollut vuorostaan kokoontumisessa, hän on kuunnellut hyvin tarkasti, mitä siellä on opetettu, millaisia Hengen sanomia ja ilmestyksiä siellä on saatu, millaisia Elohimin Pyhän Hengen aikaansaamia ihmeitä on tapahtunut ja mitä Adonai on puhunut hänelle itselleen. Miehesi, joka sinua suuresti rakastaa, on sydämensä rakkauden vaatimuksen vuoksi äärimmäisen valpas ja tarkkaavainen. Hän tuskin malttaa odottaa, että hän pääsee tuomaan suloisin jaloin ja askelin besoran rakkaan vaimonsa tykö!

Näin Elohim kouluttaa miestä (myös vaimoa) säilyttämään sen hyvän (2. Tim. 1:14), jonka hän saa sitten innokkaasti opettaa rakkaalle vaimolleen (miehelleen), joka saa silloin esittää kysymyksensä hänelle. Vaimo saa olla onnellinen miehestään, joka ei ole mikään Abram-nyhverö, vaan kuin uskon Aabraham erez, setri tai eshkol, viinirypäleterttu. Kun mies välittää vaimollensa (tai vaimo miehellensä) Elohimin Hengen viestin, samalla pyhät kirjoitukset juurtuvat yhä syvemmälle hänen sydämeensä! Elohimin seder tulee juuri silloin sinun kotiisi! Sinä taivasten kuningaskunnan sisar, hylkää Saarai ja valitse Saara! Anna miehesi ottaa osuutensa Elohimin asettamasta taidollisesta hallitsemisesta, että saisit olla terveellä tavalla ylpeä miehestäsi, josta on tullut 'Elohimin shofar' kotonaan.

Sinä nuori äiti, koet yksinäisyyttä kotona: Tunnet olevasi aivan kuin sinut olisi syrjäytetty taivasten kuningaskunnan opetuslasten yhteydestä. Taivasten kuningaskunnan vanhemmille sisarille, joita kutsutaan hengellisesti varttuneiksi äideille, on Adonai antanut tehtäväksi käydä katsomassa säännöllisesti nuoria äitejä, nuoria leskiä tai yksinhuoltajaäitejä. Ohjatkaa nuoria vaimoja ja äitejä neuvoillanne hengellisissä ja käytännöllisissä asioissa (Tiit. 2:3 - 5). Te ette ole lasten piikoja tai kodinhoitajia, vaan neuvonantajia. Saatte rohkaista, kannustaa, lohduttaa, rukoilla ja tukea nuoriavaimoja, tässä heidän elämänsä tärkeässä tehtävässä. Toivottavasti jokainen teistä tulee sellaiseksi vanhemmaksi sisareksi, että olet tehnyt hyviä töitä, on lapsia kasvattanut, vieraita holhonnut, pyhien jalkoja pessyt, ahdistettuja auttanut ja kaiken hyvän tekemistä harrastanut (1. Tim. 5:10).

Nouse, sinä taivasten kuningaskunnan oppinut sisar, korotettuun asemaasi, Yeshuan nimessä! Ole Elohimin väkevä työase taivasten kuningaskunnan seurakunnan keskellä. Adonai tarvitsee sinua! Sinulla, vanhempi sisar, on mahdollisuus olla kokoontumisissa ja kuunnella Adonain sanaa, mitä Pyhä Henki puhuu. Vie saamasi Elohimin sana, lahjasi (Room. 1:11), tarkasti sydämeesi suljettuna jonkin yksinhuoltaja äidin kotiin, joka saa iloiten vahvistua uskossaan! Muistakaa myös pitää yhteyttä toinen toisiinne kaikki te nuoremmat yksinhuoltajat, äidit ja isät!

Pietari kirjoitti: Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin, kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa (1 Piet. 3:1 2).Kuuliainen, taivasten kuningaskunnan heprealainen vaimo on sanaton saarna toisille taivasten kuningaskunnan heprealaisille vaimoille, jotka eivät ole tottelevaisia Adonain käskyäkohtaan, vaan pyrkivät Saarain lailla edelleen hallitsemaan ja tai opettamaan miehiään. Adonai tahtoo kuuliaisten vaimojen esimerkin kautta käskylle tottelemattomat vaimot sanoittakin voittaa! Sellaisia nuoria vaimoja tänä päivänä tarvitaan, jotka kutsuvat miehiänsä adoneiksi, kuten hengellinen Saara kutsui Aabrahamia (1. Piet. 3:6). Millainen vaimo on Elohimin silmissä kallis?Vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Elohimin silmissä kallis (1. Piet. 3:4). Haluatko olla Elohimin silmissä kallis? Tie tähän ylen korkeaan arvoon vie Adonain käskyä kohtaan oleva kuuliaisuus.

Jotkut taivasten kuningaskunnan kreikkalaiset vaimotkaan eivät olleet alamaisia Adonain käskyä kohtaan. Tästä syystä heidän aviomiehensä saattoivat tulla katkeriksi (Kol. 3:19). Tällaisiksi Saarai-vaimoiksi saattoivat kasvaa korkean filosofisen koulutuksen saaneet kreikkalaisten naiset tai ne naiset juutalaisissa yhteisöissä, jotka olivat uskonnollisen tradition mukaan oppineet vaimon roolin. Pietari neuvoi veljiä, joiden vaimot eivät olleet vielä kaikin puolin oppineet Adonain käskyä: Samoin te miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niin kuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi (1. Piet. 3:7). Mitä Pietari tarkoitti 'heikommalla astialla'? Hän tarkoittaa sitä, että miehen on kyettävä ohjaamaan ja neuvomaan vaimoaan hyvin hellävaroen ja taitavasti.

Miehen ei tule peittää päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia; mutta vaimo on miehen kunnia (1. Kor.11:7).

Mies on siis Elohimin kuva ja kunnia. Shaul perusteli tätä kahdella todisteella: Mies ei ole alkuisin vaimosta, vaan vaimo miehestä; eikä miestä luotu vaimoa varten, vaan vaimo miestä varten (1. Kor. 11:8-9). Se tarkoittaa, että vaimo tekee kunniaa Elohimille miehensä kautta, kuten tekee taivasten kuningaskunnan seurakunta kunniaa Elohimille, Jeshuan Messiaan kautta. Vaimo tuo kokoontumisessa miehensä kautta kunniaa Elohimille, kun hän rukoilee, profeetoi tai saarnaa, sillä hän verhoaa hiuksensa miehelleen sisäisen alamaisuuden osoituksena, jolla hän todistaa, että hän on alamainen Adonain käskylle.

Sen tähden vaimon tuleekantaa päässään valtaa enkelien tähden (1. Kor. 11:10).

Vaimon ulkonaisen huivin käyttö ilman sisäistä alamaisuutta miehelleen, on petosta. Saaraita ei koskaan Elohim siunaa, vaan Hän siunaa Saaraa. Shaul opetti: Tämä on kuvainnollista puhetta; nämä naiset ovat kaksiliittoa, toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar, sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen, mutta se Jerusalem (uusi liitto), joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme (Gal. 4:24 26). Älkää valitko Saarain ja Abramin tietä, joka vie orjuuteen, vaan valitkaa Saaran ja Aabrahamin tie, joka vie vapauteen.

Jos ulkonainen huivi ilmentää vaimon sisäistä alamaisuutta miehelleen, ilmentää se pyhää elämää Adonain yhteydessä. Tämä tie vie pyhän vaimon kahdenvälisiin keskusteluihin Adonain kanssa (1. Moos. 3:16). Miksi Adonai olisi vain kerran keskustellut Eevan kanssa? Hän koputtaa tänään sydämesi ovelle ja kutsuu sielusi aterioimaan kanssaan (Chazon 3:20). Alamaisuus Adonain käskylle ilmentää Saaralle annettua hengellistä valtaa! Elohim tulee antamaan Pyhän Hengen voiman kaikille niille taivasten kuningaskunnan vaimoille, jotka sisäisesti elävät alamaisina Adonain käskylle. Älkää siis olko alamaisia Abramille, vaan Aabrahamille. Ja miehet, älkää olko Saarain äänelle alamaisia, vaan Saaran äänelle.

Enkelit ovat sisäisesti alamaisia henkien Isälle, ja ovat näin hyvinä esimerkkeinä vaimoille, jotka saavat voiman ja kirkkauden Jeshuassa Messiaassa heidän palvelustyöhönsä, kun he ovat sisäisesti mielellään alamaisia miehillensä ja samalla Adonain käskylle, kunhan miehet ovat hengellisiä eivätkä lihallisia. Tämä Adonain käsky on muuten yksi Tooran vanhimmista, joten on loogista, että kun Shaul käskee noudattamaan tätä käskyä, ovat kaikki sitä nuoremmat Moshen käskyt, säädökset ja oikeudet yhä voimassa!

V. 2009

Editoitu 14.4.2018

Uusi Editointi 24.3. 2020


Mauno K.


Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Keskustelu kategoriassa , johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus