OKSASTAMISESTA


Jälleen, ainakin kerran vielä, saan kirjoittaa tänne artikkelin oksastamisesta, sillä Suomessa ja suomenkielisten keskuudessa on niin paljon korvausteologiaa aiheen tiimoilta.

- On sellaista korvaavaa teologiaa, jossa kansojen srk kokonaan korvaa Jisra'elin, ja kansojen seurakuntalaiset ovat kaikki ne öljypuuhun oksastetut.
- On sellaista korvausteologiaa, jossa eri kansoista (pakanoista) kääntynyt yksilö tai srk oksastettuna öljypuuhun korvaa Ephraimin ja häneen liittyneet heimot; eli tässä teologiassa kansojen uskovat korvaavat heidät ja heidän palautuksensa takaisin omaan öljypuuhunsa siis paluunsa kotiin karkotuksesta, hengellisesti ja fyysisesti hebrealaisille juurilleen.
- Ja on sellaista korvausteologiaa, jossa ei tunnusteta lainkaan Jehudan tulevaa osuutta öljypuussa ja sitä että heitäkin on karsittu pois (luonnollisesta öljypuusta) ja että heidätkin ja heihin liittyneet palautetaan takaisin kotiin niin hengellisesti kuin fyysisesti.

Oikea raamatullinen teologia tunnustaa, että koko Jisra'el kuuluu öljypuuhun, ja että luonnolliset mutta poiskarsitut oksat palautetaan takaisin öljypuuhunsa.
- Oikea raamatullinen teologia tunnustaa, että kansojen uskovat saavat USKON KAUTTA omistaa OSALLISUUDEN, mutta EI missään nimessä korvaavaa osuutta. Minkäänlaista korvausteologiaa ei voida eikä tule hyväksyä.

Seuraavassa suomenkielisesti hieman vaikeaselkoista sanaa oksastamisesta

Rom 11:13 Teille, pakanoille, minä sanon: Koska olen pakanain apostoli, pidän minä virkaani kunniassa,
Rom 11:14 sytyttääkseni, jos mahdollista, kiivauteen niitä, jotka ovat minun heimolaisiani, ja pelastaakseni edes muutamia heistä.
Rom 11:15 Sillä jos heidän hylkäämisensä on maailmalle sovitukseksi, mitä heidän armoihin-ottamisensa on muuta kuin elämä kuolleista?
Rom 11:16 Mutta jos uutisleipä on pyhä, niin on myös koko taikina, ja jos juuri on pyhä, niin ovat myös oksat.
Rom 11:17 Mutta jos muutamat oksista ovat taitetut pois ja sinä, joka olet metsäöljypuu, olet oksastettu oikeiden oksien joukkoon ja olet päässyt niiden kanssa osalliseksi öljypuun mehevästä juuresta,
Rom 11:18 niin älä ylpeile oksien rinnalla; mutta jos ylpeilet, niin et sinä kuitenkaan kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua.
Rom 11:19 Sinä kaiketi sanonet: "Ne oksat taitettiin pois, että minut oksastettaisiin".
Rom 11:20 Oikein; epäuskonsa tähden ne taitettiin pois, mutta sinä pysyt uskosi kautta. Älä ole ylpeä, vaan pelkää.
Rom 11:21 Sillä jos Jumala ei ole säästänyt luonnollisia oksia, ei hän ole säästävä sinuakaan.

Mitä sanottiin näitä jakeita ennen?!

Rom 11:7 Miten siis on? Mitä Israel tavoittelee, sitä se ei ole saavuttanut, mutta valitut ovat sen saavuttaneet; muut ovat paatuneet,
Rom 11:8 niinkuin kirjoitettu on: "Jumala on antanut heille uneliaisuuden hengen, silmät, etteivät he näkisi, ja korvat, etteivät he kuulisi, tähän päivään asti".
Rom 11:9 Ja Daavid sanoo: "Tulkoon heidän pöytänsä heille paulaksi ja ansaksi ja lankeemukseksi ja kostoksi,
Rom 11:10 soetkoot heidän silmänsä, etteivät he näkisi; ja paina yhäti heidän selkänsä kumaraan".
Rom 11:11 Minä siis sanon: eivät kaiketi he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat? Pois se! Vaan heidän lankeemuksensa kautta tuli pelastus pakanoille, että he itse syttyisivät kiivauteen.
Rom 11:12 Mutta jos heidän lankeemuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän vajautensa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä!


Onko siis niin, että pakanoista kääntyneet korvaavat JHVH'n Jisra'elin??!!
- Ei, vaan kun koko Jisra'el kääntyy ja palaa takaisin JHVH'n luo ja tulee oksastetuksi öljypuunhunsa takaisin, siihen mistä se aikanaan revittiin irti, niin he tulevat olemaan kansoille rikkaus, ja he tulevat olemaan TÄYTEYS!

Onko nyt sitten niin, että tämä sana, jota niin usein 'viljellään' kansoista koostuvien uskovain keskuudessa, eli sana: TÄYTEYS, että tämä täyteys koostuu pakanakansoista?
- Ei ole niin. Vaan niin, että täyteys koostuu koko Jisra'elista. Juurihan tuossa edellä Roomalaiskirjeen luvun 11, jakeen 12 kohdalla kerrottiin, että: kuinka paljoa enemmän heidän täyteytensä!

Hetkinen, sinä sanot, mutta eikö Room. 11:25 kerro pakanoista/kansoista tulevasta täyteydestä!
- Ei kerro!

Luetaanpa tuo jae, ja sitten katsotaan sitä tarkemmin:

Rom 11:25 Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut

Jatketaanpa seuraaviin jakeisiin, jotka selittävät asian:

Rom 11:26 ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista.
Rom 11:27 Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä."


Miten kaikki Jisra'el voi pelastua kun pakanoista tulee täysi luku täyteen?
- Ei mitenkään. Vaan tässäkin on väärät tulkinnat ja johtopäätökset pilanneet jakeiden merkitykset.

Katsotaanpa, miten englanniksi on käännetty nuo jakeet:

Rom 11:25 For I do not wish you to be ignorant, brethren, of this secret that ye may not be wise in your own conceits--that hardness in part to Israel hath happened till the fulness of the nations may come in;
Rom 11:26 and so all Israel shall be saved, according as it hath been written, `There shall come forth out of Sion he who is delivering, and he shall turn away impiety from Jacob,
Rom 11:27 and this to them is the covenant from Me, when I may take away their sins.'

Joko alkoi lukijalleni selvitä??!!

Selitän nyt vielä.
- Kansojen keskuudessa asuva Jisra'el, Jisraelin jäännös, saavuttaa pelastuksen.
- Kansojen keskuudessa elävä Jisra'el palaa kotiin.
- Kansojen keskuudessa elävä Jisra'el oksastetaan jälleen omaan luonnolliseen öljypuuhunsa.
- Ephraim (pohjoinen Israel, joosefilaiset ja häneen liittyneet) ja Jehuda (eteläinen Israel, juudalaiset ja häneen liittyneet) yhdistyvät yhdeksi kansaksi: JISRA'EL'ksi. Ja: he palaavat kotiin, niin hengellisesti kuin fyysisestikin.
(Kannattaa lukea Hesekielin sanomia yhdistymisestä ja paluusta. Myös muut profeetat kirjoittavat heidän paluustaan hebrealaisille juurille ja fyysiseen juurtensa maahan.)

Mitä muiden kansojen uskoville tapahtuu, kysyt?
- He saavat uskon kautta olla osallisina ja jäädä uskon kautta osallisiksi - jolleivat paaduta itseään katkeruudessa, kaunaisuudessa tai muussa. Korvausteologialla he eivät pitkälle pötki!

Missään tapauksessa muiden kansojen uskovat eivät korvaa luonnollista Jisra'elia.
Jisra'elilla on JHVH'n suunnitelmissa AINA ollut ja AINA tulee olemaan oma paikkansa, joka ei muutu!

Historiallinen katsaus Sanasta:

2Ki 23:27 Ja Herra sanoi: "Minä toimitan myöskin Juudan pois kasvojeni edestä, niinkuin minä olen toimittanut pois Israelin; ja minä hylkään Jerusalemin, tämän kaupungin, jonka minä olin valinnut, ja temppelin, josta minä olin sanonut: 'Minun nimeni on oleva siinä'".

2Ch 6:21 Kuule palvelijasi ja kansasi Israelin rukoukset, jotka he rukoilevat tähän paikkaan päin kääntyneinä; kuule asuinpaikastasi, taivaasta, ja kun kuulet, niin anna anteeksi.
2Ch 6:22 Jos joku rikkoo lähimmäistänsä vastaan ja hänet pannaan valalle ja vannotetaan, ja jos hän tulee ja vannoo sinun alttarisi edessä tässä temppelissä,
2Ch 6:23 niin kuule taivaasta ja auta palvelijasi oikeuteensa; tee niin, että kostat syylliselle ja annat hänen tekojensa tulla hänen päänsä päälle, mutta julistat syyttömän syyttömäksi ja annat hänelle hänen vanhurskautensa mukaan.
2Ch 6:24 Jos vihollinen voittaa sinun kansasi Israelin, sentähden että he ovat tehneet syntiä sinua vastaan, mutta he kääntyvät ja kiittävät sinun nimeäsi, rukoilevat ja anovat armoa sinun kasvojesi edessä tässä temppelissä,
2Ch 6:25 niin kuule taivaasta ja anna anteeksi kansasi Israelin synti ja tuo heidät takaisin tähän maahan, jonka olet antanut heille ja heidän isillensä.

Isa 4:1 Sinä päivänä seitsemän naista tarttuu yhteen mieheen sanoen: "Me syömme omaa leipäämme ja vaatetamme itsemme omilla vaatteilla, kunhan vain meidät otetaan sinun nimiisi; poista meidän häpeämme".
Isa 4:2 Sinä päivänä on Herran vesa oleva Israelin pelastuneille kaunistus ja kunnia ja maan hedelmä heille korkeus ja loisto.
Isa 4:3 Ja ne, jotka Siionissa ovat säilyneet ja Jerusalemissa jäljelle jääneet, kutsutaan pyhiksi, kaikki, jotka ovat kirjoitetut Jerusalemissa elävien lukuun -
Isa 4:4 silloin kun Herra on pessyt pois Siionin tytärten saastan ja huuhtonut Jerusalemista sen verenviat tuomion ja puhdistuksen hengellä.
Isa 4:5 Ja Herra luo Siionin vuorelle koko asuinsijansa ylle ja sen juhlakokousten ylle pilven päivän ajaksi ja savun ynnä tulenliekin hohteen yöksi, sillä kaiken kirkkauden yllä on oleva peite
Isa 4:6 ja verho varjoamassa päivän helteeltä sekä turvaamassa ja suojaamassa rajuilmalta ja sateelta.

Isa 8:12 "Älkää sanoko salaliitoksi kaikkea, mitä tämä kansa salaliitoksi sanoo; älkää peljätkö, mitä se pelkää, älkääkä kauhistuko.
Isa 8:13 Herra Sebaot pitäkää pyhänä, häntä te peljätkää ja kauhistukaa.
Isa 8:14 Ja hän on oleva pyhäkkö, hän loukkauskivi ja kompastuksen kallio molemmille Israelin huonekunnille, paula ja ansa Jerusalemin asukkaille.
Isa 8:15 Monet heistä kompastuvat ja kaatuvat ja ruhjoutuvat, monet kiedotaan ja vangitaan.
Isa 8:16 Sido todistus talteen, lukitse laki sinetillä minun opetuslapsiini."

Isa 8:17 Niin minä odotan Herraa, joka kätkee kasvonsa Jaakobin heimolta, ja panen toivoni häneen.
Isa 8:18 Katso, minä ja lapset, jotka Herra on minulle antanut, me olemme Herran Sebaotin merkkeinä ja ihmeinä Israelissa, hänen, joka asuu Siionin vuorella.

Isa 28:5 Sinä päivänä Herra Sebaot on oleva loistava kruunu ja kunnian seppele kansansa jäännökselle
Isa 28:6 ja oikeuden henki sille, joka oikeutta istuu, ja väkevyys niille, jotka torjuvat hyökkäyksen takaisin porttia kohden.


Isa 30:26 Ja kuun valo on oleva kuin auringon valo, ja auringon valo on oleva seitsenkertainen, oleva niinkuin seitsemän päivän valo, sinä päivänä, jona Herra sitoo kansansa vammat ja parantaa siihen isketyt haavat.
Isa 30:27 Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli.
Isa 30:28 Hänen hengityksensä on kuin virta, joka tulvii ja ulottuu kaulaan asti; se seuloo kansakuntia turmion seulassa ja panee eksyttäväiset suitset kansojen suupieliin.
Isa 30:29 Silloin te veisaatte niinkuin yöllä, kun pyhä juhla alkaa, ja sydämenne riemuitsee niinkuin sen, joka huilujen soidessa astuu vaeltaen Herran vuorelle, Israelin kallion tykö.
Isa 30:30 Herra antaa kuulla äänensä voiman ja nähdä käsivartensa laskeutuvan alas vihan tuimuudessa ja kuluttavan tulen liekissä, pilvenpurkuna, rankkasateena ja raekivinä.


Isa 35:1 Erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja.
Isa 35:2 Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla. Sille annetaan Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. He saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden.
Isa 35:3 Vahvistakaa hervonneet kädet, voimistakaa horjuvat polvet.
Isa 35:4 Sanokaa hätääntyneille sydämille: "Olkaa lujat, älkää peljätkö. Katso, teidän Jumalanne! Kosto tulee, Jumalan rangaistus. Hän tulee ja pelastaa teidät."
Isa 35:5 Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat.
Isa 35:6 Silloin rampa hyppii niinkuin peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa; sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot.
Isa 35:7 Hehkuva hiekka tulee lammikoiksi ja kuiva maa vesilähteiksi. Aavikkosutten asunnossa, missä ne makasivat, kasvaa ruoho ynnä ruoko ja kaisla.
Isa 35:8 Ja siellä on oleva valtatie, ja sen nimi on "pyhä tie": sitä ei kulje saastainen; se on heitä itseänsä varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy - eivät hullutkaan.
Isa 35:9 Ei ole siellä leijonaa, ei nouse sinne raateleva peto; ei sellaista siellä tavata: lunastetut sitä kulkevat.
Isa 35:10 Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Siioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat.


Jer 30:3 Sillä katso, tulee aika, sanoo Herra, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon, sanoo Herra, ja palautan heidät maahan, jonka olen antanut heidän isillensä, ja he saavat periä sen."
Jer 30:4 Ja nämä ovat ne sanat, jotka Herra on puhunut Israelista ja Juudasta.

- 'Kohtalon kääntäminen' on väärä käännös!
Oikeammin: palautan kansani Israelin ja Juudan pakkosiirtolaisuudesta.

Katsotaanpa jälleen englannin kielestä:
Jer 30:3 For, lo, days are coming--an affirmation of Jehovah--and I have turned back to the captivity of My people Israel and Judah, said Jehovah, and I have caused them to turn back unto the land that I gave to their fathers, and they do possess it.'


Jer 31:12 Ja he tulevat ja riemuitsevat Siionin kukkulalla, tulevat virtanaan Herran hyvyyden tykö, jyväin, viinin ja öljyn ääreen, karitsain ja karjan ääreen. Ja heidän sielunsa on oleva niinkuin runsaasti kasteltu puutarha, eivätkä he enää näänny.
Jer 31:13 Silloin neitsyt iloitsee karkelossa ja nuorukaiset ja vanhukset yhdessä. Minä muutan heidän surunsa riemuksi, annan heille lohdutuksen ja ilon heidän murheensa jälkeen.
Jer 31:14 Ja minä virvoitan pappien sielut lihavuuden ääressä, ja minun kansani ravitaan minun hyvyydelläni, sanoo Herra.

Jer 31:15 Näin sanoo Herra: Kuule, Raamasta kuuluu valitus, katkera itku: Raakel itkee lapsiansa, hän ei lohdutuksesta huoli surussaan lastensa tähden, sillä niitä ei enää ole.
Jer 31:16 Näin sanoo Herra: Pidätä äänesi itkusta, silmäsi kyyneleistä, sillä sinun työstäsi on tuleva palkka, sanoo Herra, ja he palajavat vihollisen maasta.
Jer 31:17 Sinulla on tulevaisuuden toivo, sanoo Herra: sinun lapsesi palajavat omalle maalleen.
Jer 31:18 Minä olen kyllä kuullut Efraimin valittavan: 'Sinä olet kurittanut minua, olen saanut kuritusta niinkuin vikuroiva vasikka. Palauta minut, niin minä palajan; sillä sinä olet Herra, minun Jumalani.
Jer 31:19 Sillä käännyttyäni minä kadun, ja päästyäni ymmärrykseen minä lyön lanteeseeni. Minä häpeän, tunnen häpeätä, sillä minä kannan nuoruuteni pilkkaa.'
Jer 31:20 Eikö Efraim ole minun kallis poikani, minun lempilapseni? Sillä niin usein kuin minä puhunkin häntä vastaan, alati minä häntä muistan. Siksi minun sisimpäni väräjää hänen tähtensä: minun täytyy armahtaa häntä, sanoo Herra.


Jer 31:21 Pystytä itsellesi kivimerkkejä, aseta itsellesi tienviittoja, paina mieleesi tie, polku, jota olet kulkenut. Palaja, neitsyt Israel, palaja näihin kaupunkeihisi.
Jer 31:22 Kuinka kauan sinä mutkistelet sinne ja tänne, sinä luopiotytär? Sillä Herra luo maahan uutta: nainen miestä piirittää.
Jer 31:23 Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Vielä kerran sanotaan Juudan maassa ja sen kaupungeissa, kun minä käännän heidän kohtalonsa, tämä sana: 'Herra siunatkoon sinua, sinä vanhurskauden asuinsija, sinä pyhä vuori'.
Jer 31:24 Ja Juuda kaikkine kaupunkeineen asuu siellä yhdessä, peltomiehet ja ne, jotka vaeltavat laumoineen.
Jer 31:25 Sillä minä virvoitan väsyneen sielun, ja jokaisen nääntyvän sielun minä ravitsen."

- Jälleen väärä sana kohtalo. Kuuluu olla näin: .. kun Minä palautan pakkosiirtolaisensa, jae 23.

---

Riittääkö jo todisteet tulevista tapahtumista Israelille (pohjoinen Israel, Joseph/Ephraim ja häneen liittyneet) ja Juudalle (eteläinen Israel, Juuda ja häneen liittyneet)?!

- Vai, oletko vielä sitä mieltä, että (pakana)kansoista uskoviksi tulleet ovat korvanneet kansojen keskuuteen karkotetun Ephraimin, oksastuksessa luonnolliseen öljypuuhun?
Ja, oletko vielä sitä mieltä että muiden kansojen uskovat korvaavat koko Jisra'elin [(Ephraim/Joseph ja Jahuda(Juuda), eli kaikki 12 heimoa] ja ovat oksastetut heidän tilalleen?

Sinun tulee lukea JHVH'n Sanaa hengessä ja totuudessa, ei korvasyyhyssä 'kristillisille teologioille', jotka sumuttavat ja johtavat harhaan joko väärinymmärryksessä tai tarkoitushakuisesti.

Avaa silmäsi ja korvasi, näe ja kuule, mitä JHVH Herra sinun Jumalasi sinulle tänä päivänä on puhunut.

---

Loppulause

Jisra'elista sanotaan näin JHVH'n Pyhissä Kirjoituksissa, Toorassa:

Gen 28:14 Ja sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.
Gen 28:14 and thy seed hath been as the dust of the land, and thou hast broken forth westward, and eastward, and northward, and southward, and all families of the ground have been blessed in thee and in thy seed.


Uskotko, lukijani että Jisra'elin kahdentoista heimon jälkeläiset voivat olla tässäkin maassa Sinulle, sukukunnallasi tai perheellesi siunaukseksi?

Teija K. 28. pvä hebrealaista 10. kuuta, 11-01-13

Jaa tämä artikkeli Facebookissa:
Jaa

Muita sinua mahdollisesti kiinnostavia artikkeleita:
Jerusalem - Profeetan arvosteleminen - Vain israelilaisille
Keskustelu kategoriassa , johon tämä artikkeli kuuluu
Keskustelua pyörittää Disqus